Kurżitajiet, Lokali
Mitt sena mindu nħadem il-Kristu Re li qajjem kontroversja

Il-Monument ta’ Kristu Re – xogħol l-iskultur Antonio Sciortino – ġie inawgurat f’Diċembru ta’ mitt sena ilu. Il-monument fil-Floriana ġie kkummissjonat biex ifakkar il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali, li sar f’Malta f’April tal-1913. Il-lettur fid-Dipartiment tal-Arti fl-Università ta’ Malta, Giuseppe Schembri Bonaci qal li b’dan il-monument l-iskultur daħħal lingwa ġdida fil-mod kif inħarsu lejn l-arti.

“Il-paradoss sabiħ kien li ġie maħluq b’mod modernist iżda biex jinawgura kungress, li kien organizzat u ffundat biex jiġġieled kontra l-moderniżmu internazzjonali,” qal Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li mitt sena ilu nqalgħet kontroversja kbira għall-mod kif Sciortino ħadem il-monument ta’ Kristu Re. Dan għaliex l-iskultur ippreżenta lil Kristu tal-Bibbja u mhux lil Kristu kif jiġi rappreżentat fil-knejjes.

“Kważi kważi ma ġiex aċċettat għax qed naraw lil Kristu bħala bniedem normali, bniedem fil-faqar, bniedem fiżiku tista’ tgħidlu allura Sciortino kien qiegħed jattakka tradizzjoni tal-Barrokk, tradizzjoni ta’ Calì, tradizzjoni ta’ Caruana Dingli – mill-att ampju tal-arti qed nitkellem bħala filosofija – u qed ikollna Kristu bniedem,” qal Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li l-poeta nazzjonali, Dun Karm, kien wieħed mill-ftit li iddefenda lil Sciortino, li mkebbsa fix-xbieha ta’ Kristu bħala bniedem normali kien ra d-dinjità ta’ Alla.

“Jekk tħarsu sew lejn il-fiżjonomija, lejn l-anatomija lejn il-kobor eżempju tas-saqajn naraw is-saħħa ta’ ċerta spiritwalità li kif qed nipprova ngħid spiritwalità mhux astratta mhux illużjonarja bħlma hu fil-Barokk m’hemmx spiritwalità tas-sħab hemm spiritwalità tal-art,” Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li dan hu wieħed mill-iktar monumenti li jirrifletti dik li sejjaħ il-ġenjalità u l-kuraġġ ta’ Antonio Sciortino.

Aħbarijiet Oħra
Kurżitajiet, Lokali

Robert G nieda kanzunetta ġdida It’s How We Grow. Il-kliem u mużika tal-kanzunetta rock huma ta’ Charles Paletti Muscat. Il-kanzunetta hija ddedikata għan-nies kollha b’messaġġ li tista’ twettaq il-ħolma tiegħek,…

Barranin, Kurżitajiet

Studju sab rabta bejn it-taħriġ fiżiku u s-saħħa mentali. L-istudju sab li t-taħriġ għandu effetti pożittivi fuq il-moħħ. Skont ir-riċerka mill-Università ta’ Limerick li wieħed jerfa’ l-weights inaqqas is-sintomi tad-dipressjoni….

Barranin, Kurżitajiet

Jekk tiekol waħdek qed f’riskju li tħossok imdejjaq. Riċerka sabet li waħda mill-akbar kawżiet għala wieħed iħossu mdejjaq hi li jiekol waħdu. Ir-riċerkaturi stħarrġu mat-8,000 adult fejn sabu li l-kuntentizza…

Kurżitajiet

Fil-Ġappun, il-brama hija meqjusa bħala speċjalità. Riċerkaturi Daniżi ħadu spunt mit-tradizzjoni kulinarja Ġappuniża fejn qed jipprovaw jipperfezzjonaw ‘snack’ ġdida magħmula mill-bram. Ir-riċerkaturi Daniżi qed jaraw kif se jikkonvertu t-tentakoli tal-bram…

Aktar