Kurżitajiet, Lokali
Mitt sena mindu nħadem il-Kristu Re li qajjem kontroversja

Il-Monument ta’ Kristu Re – xogħol l-iskultur Antonio Sciortino – ġie inawgurat f’Diċembru ta’ mitt sena ilu. Il-monument fil-Floriana ġie kkummissjonat biex ifakkar il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali, li sar f’Malta f’April tal-1913. Il-lettur fid-Dipartiment tal-Arti fl-Università ta’ Malta, Giuseppe Schembri Bonaci qal li b’dan il-monument l-iskultur daħħal lingwa ġdida fil-mod kif inħarsu lejn l-arti.

“Il-paradoss sabiħ kien li ġie maħluq b’mod modernist iżda biex jinawgura kungress, li kien organizzat u ffundat biex jiġġieled kontra l-moderniżmu internazzjonali,” qal Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li mitt sena ilu nqalgħet kontroversja kbira għall-mod kif Sciortino ħadem il-monument ta’ Kristu Re. Dan għaliex l-iskultur ippreżenta lil Kristu tal-Bibbja u mhux lil Kristu kif jiġi rappreżentat fil-knejjes.

“Kważi kważi ma ġiex aċċettat għax qed naraw lil Kristu bħala bniedem normali, bniedem fil-faqar, bniedem fiżiku tista’ tgħidlu allura Sciortino kien qiegħed jattakka tradizzjoni tal-Barrokk, tradizzjoni ta’ Calì, tradizzjoni ta’ Caruana Dingli – mill-att ampju tal-arti qed nitkellem bħala filosofija – u qed ikollna Kristu bniedem,” qal Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li l-poeta nazzjonali, Dun Karm, kien wieħed mill-ftit li iddefenda lil Sciortino, li mkebbsa fix-xbieha ta’ Kristu bħala bniedem normali kien ra d-dinjità ta’ Alla.

“Jekk tħarsu sew lejn il-fiżjonomija, lejn l-anatomija lejn il-kobor eżempju tas-saqajn naraw is-saħħa ta’ ċerta spiritwalità li kif qed nipprova ngħid spiritwalità mhux astratta mhux illużjonarja bħlma hu fil-Barokk m’hemmx spiritwalità tas-sħab hemm spiritwalità tal-art,” Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li dan hu wieħed mill-iktar monumenti li jirrifletti dik li sejjaħ il-ġenjalità u l-kuraġġ ta’ Antonio Sciortino.

Aħbarijiet Oħra
Kurżitajiet

Xjentisti Amerikani qalu li r-riċerka wriethom li l-missirijiet jistgħu jgħaddu l-kanċer fl-għanqud tal-bajd (ovarju) lil uliedhom bniet. Nisa, li għandhom sfond ta’ kanċer fil-familja huma aktar suxxetibbli għar-riskju tal-kanċer fis-sider…

Kurżitajiet

F’ġurnata bieżla għax-xogħol mhux faċli ssib xi ħaġa ta’ malajr għal taħt snienek meta tifjakka. Anki jekk tkun preparajt jew xtrajt ikla bnina, xorta waħda hemm ċans li jaqbdek il-ġuħ…

Kurżitajiet

Pjaneta ġdida barra s-sistema solari tagħna ġiet skoperta permezz tat-teleskopju spazjali Kepler tan-NASA. Din il-pjaneta ddur madwar l-istilla Kepler-90, li hija simili għax-xemx, u tinstab 2,545 ‘light years’ ‘il bogħod…

Kurżitajiet

Studju tan-National Oceanic and Atmospheric Administration sab li l-kimika tal-fwejjaħ tagħmel ħsara daqs id-dħaħen tal-karozzi. Prodotti ta’ kuljum bħad-deodorant, il-fwejjaħ u s-sapun jarmu komponenti organiċi volatili (VOCs) li jirreaġixxu mad-dawl…

Aktar