Lokali
Mitt sena mindu nħadem il-Kristu Re li qajjem kontroversja

Il-Monument ta’ Kristu Re – xogħol l-iskultur Antonio Sciortino – ġie inawgurat f’Diċembru ta’ mitt sena ilu. Il-monument fil-Floriana ġie kkummissjonat biex ifakkar il-Kungress Ewkaristiku Internazzjonali, li sar f’Malta f’April tal-1913. Il-lettur fid-Dipartiment tal-Arti fl-Università ta’ Malta, Giuseppe Schembri Bonaci qal li b’dan il-monument l-iskultur daħħal lingwa ġdida fil-mod kif inħarsu lejn l-arti.

“Il-paradoss sabiħ kien li ġie maħluq b’mod modernist iżda biex jinawgura kungress, li kien organizzat u ffundat biex jiġġieled kontra l-moderniżmu internazzjonali,” qal Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li mitt sena ilu nqalgħet kontroversja kbira għall-mod kif Sciortino ħadem il-monument ta’ Kristu Re. Dan għaliex l-iskultur ippreżenta lil Kristu tal-Bibbja u mhux lil Kristu kif jiġi rappreżentat fil-knejjes.

“Kważi kważi ma ġiex aċċettat għax qed naraw lil Kristu bħala bniedem normali, bniedem fil-faqar, bniedem fiżiku tista’ tgħidlu allura Sciortino kien qiegħed jattakka tradizzjoni tal-Barrokk, tradizzjoni ta’ Calì, tradizzjoni ta’ Caruana Dingli – mill-att ampju tal-arti qed nitkellem bħala filosofija – u qed ikollna Kristu bniedem,” qal Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li l-poeta nazzjonali, Dun Karm, kien wieħed mill-ftit li iddefenda lil Sciortino, li mkebbsa fix-xbieha ta’ Kristu bħala bniedem normali kien ra d-dinjità ta’ Alla.

“Jekk tħarsu sew lejn il-fiżjonomija, lejn l-anatomija lejn il-kobor eżempju tas-saqajn naraw is-saħħa ta’ ċerta spiritwalità li kif qed nipprova ngħid spiritwalità mhux astratta mhux illużjonarja bħlma hu fil-Barokk m’hemmx spiritwalità tas-sħab hemm spiritwalità tal-art,” Dr Schembri Bonaci.

Dr Schembri Bonaci qal li dan hu wieħed mill-iktar monumenti li jirrifletti dik li sejjaħ il-ġenjalità u l-kuraġġ ta’ Antonio Sciortino.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Raġel minn Tal-Pietà weħel multa talli xerred filmat pornografiku li fih kien hemm l-eks sieħba tiegħu. John Ebejer ta’ 37 sena ġie akkużat li xerred il-filmat onlajn li juri lilu…

Kunsilli Lokali

Fi preżentazzjoni lill-Kunsilli lokali tqassmet l-allokazzjoni finanzjarja għal 2019. B’kollox bejniethom il-Kunsilli se jirċievu €53 miljun, €7 miljun iktar mis-sena 2018. Is-Segretraju Parlamentari Silvio Parnis appella lill-Kunsilli biex jużaw il-fondi…

Għawdex

L-attività li t-tfal ġibdu l-Arċipriet taż-Żebbuġ Għawdex f’karozza qajmet reazzjonijiet varji b’uħud jaqblu u oħrajn le. Nhar il-Ħadd li għadda l-Kanonku Ġwann Sultana ħa l-pussess tiegħu. Matul il-pussess l-Arċipriet kien…

Aktar