Lokali
Mix-xewk joħroġ il-ward – ħbiberija ġdida bejn żewġ familji

Residenti li spiċċaw b’parti mid-dar tagħhom imwaqqa’ fi G’Mangia, qalu li TVM li saħansitra spiċċaw jorqdu barra minħabba l-biża’ li xi ħadd seta’ jispiċċaw jidħol u jisraqilhom oġġetti ta’ valur sentimentali. Sadanittant, l-Awtorità tad-Djar qalet li l-erba’ familji affettwati ser jingħataw appartament li nkera mill-privat u obbligat lill-kuntrattur responsabbli biex ikopri l-ispejjeż kemm tal-iljieli fil-lukanda kif ukoll tal-kirjiet tal-flat.

Il-familja Brincat li jumejn ilu spiċċat bla dar meta ġġarfet parti minnha fi Gwardamangia, spiċċat kellha tindokra l-proprjetà tagħha anke matul il-lejl minħabba l-biża’ li miftuħa beraħ setgħet tispiċċa fil-mira ta’ ħallelin.

Iddispjaċuta, it-tifla Anthea, stqarret ma’ TVM li fid-dar hemm oġġetti ta’ valur sentimentali li mingħajr għassa wieħed jista’ faċilment jidħol u jisraqhom.

“Tara n-nies jittawlu, taf li hemmhekk hemm darek u kulħadd jista’ jidħol, taf li dik hija darek u jista’ jidħol kwalunkwe persuna. Sa jumejn ilu konna qegħdin hemm u issa ħadd ma jrid jgħidilna xejn x’se jiġri minna.”

Sakemm TVM kien qed jieħu dawn il-kumment, ftit qabel l-għaxra ta’ filgħodu, ġie fuq il-post Pulizija li se jibqa’ għassa fuq il-post.

Anthea esprimiet il-fehma li l-pajjiż mhux imħejji għal dawn l-eventwalitajiet bir-riżultat li huma bħala vittmi għadhom lanqas ipproċessaw eżatt x’ġara.

“Tal-Housing Authority meta jiġri xi ħaġa hekk, dawn in-nies raw li aħna għandna toqba, li ma nistgħux nidħlu ġo fih, kif ma ġewx dak il-ħin stess?”

L-Awtorità tad-Djar qalet li l-ħidma bdiet immedjatament wara li seħħ l-inċident, b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u f’kuntatt mal-istess familji. Din waslet biex instabu erba’ appartamenti mis-suq privat li minn nhar it-Tnejn se jkunu allokati mill-Awtorità tad-Djar lill-familji affetwati.

L-Awtorità qalet li l-appartamenti huma kollha f’kundizzjoni tajba u jaqdu l-bżonnijiet tal-familji milquta. Qalet li sa nhar it-Tnejn, il-familji ġew ipprovduti wkoll akkomodazzjoni f’lukanda. Żiedet tgħid li rabtet lill-kuntrattur responsabbli biex jassumi l-ispejjeż kollha tal-akkomodazzjoni provduta lill-vittmi skont il-liġi, sakemm jitneħħa l-periklu fis-sit u l-familji jkunu jistgħu jmorru lura fi djarhom.

Raisa Gatt li wkoll kienet residenti fil-binja, qalet li għandha titwaqqaf struttura li taħseb għall-bżonnijiet ta’ dawk li jsibu ruħhom f’sitwazzjoni kif sabu ruħhom fiha huma. Fost oħrajn ilmentat li meta ċemplu lil min jipprovdilhom ċertu servizzi fid-dar, ma aċċettax li jissospendilhom il-kuntratt minkejja li s-servizzi mhumiex jużawhom.

“Xejn mhu se jitwaqqaf għalissa fhimt, xorta qegħdin jitħallsu għalxejn dawn at the end of the day aħna qegħdin inkomplu noħorġu l-flus.”

Skont Raisa Gatt, ingħataw ftit ċans sabiex mill-postijiet tagħhom jiġbru xi affarijiet personali.

“Konna b’tas-sorveljanza magħna telgħu magħna, 5 minuti kull wieħed tawna għax seta’ kien hemm il-każ li jiġri xi inċident jew xi ħaġa u napprezza ħafna f’dak il-każ imma f’5 minuti ma tistax tieħu dak kollu li għandek bżonn.”

TVM reġa’ tkellem ma’ Janet Walker li filwaqt li rringrazzjat lil dawk kollha li offrewlhom ilbiesi tal-preċett, qalet li l-libsa tal-preċett tan-neputija kienet l-ewwel oġġett li ħarġu mid-dar u issa jinsabu ħerqana li f’jum l-ewwel tqarbina jmur kollox sew.

Iżda għall-familja Walker, minn din it-traġedja ħarġet xi ħaġa oħra ta’ ġid.

“Aħna personali kellna problemi ma’ ta’ taħtna fil-passat, kien hemm xi affarijiet żgħar kellna xi tilwim. Meta ġara dan il-każ aħna ngħaqadna u qisu qatt ma kien ġara xejn u nixtieq li tkompli għaddejja din ir-relazzjoni.”

Hija kellha wkoll kliem ta’ ringrazzjament lil min iħaddem lilha u lill-oħtha li fehmu s-sitwazzjoni li sabu ruħhom fiha u appoġġjawhom.

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 90 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar