Ekonomija u Finanzi
Moody’s tikkonferma r-rating ta’ Malta fil-livell ta’ A3 bi prospetti pożittivi

L-aġenzija internazzjonali Moody’s ikkonfermat ir-rating tal-ekonomija Maltija fil-livell A3 bi prospetti pożittivi.

L-ekonomisti ta’ Moody’s qalu li minkejja ċ-ċokon tal-pajjiż, l-ekonomija wriet sinjali qawwija ta’ tkabbir li fl-aħħar snin laħaq medja ta’ 7.2%. Żiedu jgħidu li l-livell tal-ġid tal-pajjiż jagħti protezzjoni għal xi effetti negattivi li jistgħu jirriżultaw minn fatturi esterni.

L-ekonomisti kkumentaw ukoll fuq it-tisħiħ tal-finanzi tal-Gvern li wassal biex mill-2016, Malta beda ikollha surplus fil-Budget. Qalu li fuq dan il-kriterji jistgħu jikkonfermaw ir-rating ta’ Malta fil-livell A3 bi propsetti pożittivi.

Moody’s qalet li barra l-fatturi esterni, il-livell tad-dejn u l-garanziji tal-Gvern fuq id-dejn tal-Gvern estiż jistgħu jkunu problematiċi, iżda żiedet tgħid li hemm xejra sostnuta fit-tnaqqis tal-livell tad-dejn tal-Gvern. Għaldaqstant fuq il-kriterji tat-tnaqqis fid-dejn u t-tkabbir ekonomiku sostnut, l-aġenzija qalet li tara prospetti pożittivi biex Malta tingħata klassifika aħjar fil-livell ta’ A2.

L-ekonomisti stqarrew ukoll li l-pajjiż jeħtieġ ikompli jindirizza l-isfidi strutturali fosthom fil-qasam tas-suq tax-xogħol, fl-infrastruttura u fl-ambjent tan-negozju.

Moody’s qalet li l-klassifika ta’ Malta tista’ tiġi riveduta ‘l isfel fost l-oħrajn jekk ikun hemm kambjament għall-agħar fil-politika finanzjarja tal-Gvern jew jonqos ir-ritmu tat-tkabbir ekonomiku u jekk ma jissaħħux l-istituzzjonijiet tas-saltna tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Fir-rapport ta’ disa’ paġni, Moody’s innutaw ukoll li l-Gvern laqa’ l-proposti tal-Kummissjoni Venezja għar-riformi istituzzjonali u qed jimplimenta d-direttivi tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil tal-flus.

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Aktar