Ekonomija u Finanzi
Moody’s tikkonferma r-rating ta’ Malta fil-livell ta’ A3 bi prospetti pożittivi

L-aġenzija internazzjonali Moody’s ikkonfermat ir-rating tal-ekonomija Maltija fil-livell A3 bi prospetti pożittivi.

L-ekonomisti ta’ Moody’s qalu li minkejja ċ-ċokon tal-pajjiż, l-ekonomija wriet sinjali qawwija ta’ tkabbir li fl-aħħar snin laħaq medja ta’ 7.2%. Żiedu jgħidu li l-livell tal-ġid tal-pajjiż jagħti protezzjoni għal xi effetti negattivi li jistgħu jirriżultaw minn fatturi esterni.

L-ekonomisti kkumentaw ukoll fuq it-tisħiħ tal-finanzi tal-Gvern li wassal biex mill-2016, Malta beda ikollha surplus fil-Budget. Qalu li fuq dan il-kriterji jistgħu jikkonfermaw ir-rating ta’ Malta fil-livell A3 bi propsetti pożittivi.

Moody’s qalet li barra l-fatturi esterni, il-livell tad-dejn u l-garanziji tal-Gvern fuq id-dejn tal-Gvern estiż jistgħu jkunu problematiċi, iżda żiedet tgħid li hemm xejra sostnuta fit-tnaqqis tal-livell tad-dejn tal-Gvern. Għaldaqstant fuq il-kriterji tat-tnaqqis fid-dejn u t-tkabbir ekonomiku sostnut, l-aġenzija qalet li tara prospetti pożittivi biex Malta tingħata klassifika aħjar fil-livell ta’ A2.

L-ekonomisti stqarrew ukoll li l-pajjiż jeħtieġ ikompli jindirizza l-isfidi strutturali fosthom fil-qasam tas-suq tax-xogħol, fl-infrastruttura u fl-ambjent tan-negozju.

Moody’s qalet li l-klassifika ta’ Malta tista’ tiġi riveduta ‘l isfel fost l-oħrajn jekk ikun hemm kambjament għall-agħar fil-politika finanzjarja tal-Gvern jew jonqos ir-ritmu tat-tkabbir ekonomiku u jekk ma jissaħħux l-istituzzjonijiet tas-saltna tad-dritt u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni.

Fir-rapport ta’ disa’ paġni, Moody’s innutaw ukoll li l-Gvern laqa’ l-proposti tal-Kummissjoni Venezja għar-riformi istituzzjonali u qed jimplimenta d-direttivi tal-Unjoni Ewropea kontra l-ħasil tal-flus.

Aħbarijiet Oħra
Unjoni Ewropea

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta 47 pajjiż, approvat rapport kritiku dwar is-saltna tad-dritt f’Malta li tħejja mill-Parlamentari Olandiż Pieter Ormtzigt. Ir-rapport ġie approvat bit-72 vot favur, 18-il vot kontra…

Propjetà

Il-membru tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Pace, mhuwiex preżenti għal-laqgħa tal-lum li fiha qed tkun diskussa l-applikazzjoni għall-proġett Townsquare t’Tas-Sliema. Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti tal-Appell sabet li s-Sur Pace kellu…

Qorti

Raġel li twaqqaf mill-Pulizija meta kien wieqaf quddiem ħanut fi Triq Ħal Tarxien f’Raħal Ġdid fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, instab li kellu fuqu oġġetti li jintużaw għall-isgassar u s-serq, fosthom virga,…

Kisbiet

Iċ-Chairman tal-Public Broadcasting Services Limited, Cavaliere Dr Tonio Portughese ppreżenta d-DVDs tal-kunċert mill-Banda La Valette “La Sollevazione di Cristo” u l-intervista mal-Mro Joseph Sammut lill-President Jonathan Grima kif ukoll lis-Sindku…

Aktar