Qorti
Multa u liċenzja sospiża wara li sewwieq ta’ mutur weġġa’ gravi

Marlon Camilleri ta’ 33 sena kien immultat u kellu l-liċenzja tas-sewqan sospiża wara li nstab ħati li weġġa’ gravi raġel ieħor kawża ta’ sewqan traskurat.

L-inċident seħħ fi Frar 2013 f’Ħaż-Żebbuġ, meta Mario Attard kien qed isuq mutur fi Vjal il-Ħelsien. F’daqqa u l-ħin minn fuq Stop Sign ta’ triq fil-ġenb ħarġet vettura misjuqa minn Camilleri, li Attard spiċċa baqa’ dieħel fiha.

Kawża tal-ħabta Attard sofra ksur fil-kustilji u ħsara f’dahru u f’idejh, u sa xhur wara l-inċident kien għadu jirċievi t-terapija.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, m’emmnitx li Camilleri kien ħareġ ftit ‘il barra biss biex jittawwal, għaliex id-daqqa tal-mutur kienet fil-bieba tax-xufier, u mhux fil-mud guard jew fil-bumper.

Il-Qorti qalet li Camilleri ma kienx qiegħed attent biżżejjed, u dan jikkostitwixxi sewqan traskurat. Huwa kien għalhekk ikkundannat multa ta’ €1,000 u kellu l-liċenzja sospiża għal tliet xhur.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Jekk hemm aspett li jispikka fuq oħrajn fil-ġrajja tal-mewt ta’ Ġesà hi t-tbatija. Il-knisja parrokkjali tal-Fontana, f’Għawdex, għandha statwa ġdida li tirrappreżenta mument partikulari ta’ tbatija: il-flaġellazzjoni, b’Ġesù marbut ma’…

Teknoloġija

Tnieda fond ta’ żewġ miljun ewro ta’ GO Ventures, immirat lejn kumpaniji żgħar fil-qasam tat-teknoloġija. Fit-tnedija tal-fond, is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li biex Malta tibqa’ fuq quddiem tar-rivoluzzjoni diġitali…

Stejjer Umani

Irġiel u nisa b’diżabbiltà llejla ġeddew mument mill-Aħħar Ikla ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu. Hekk kif il-Knisja Kattolika tat bidu għat-Tridu tal-Għid, iċ-ċelebrazzjoni ewlenija tal-lejla fil-parroċċi tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u tinkludi…

Kronaka

Persuna ta’ 63 sena mir-Rumanija ġiet rikoverata wara li ttajret fil-Gżira. Il-Pulizija qalet li kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Gżira għall-ħabta tal-5.30 pm. Mill-ewwel stħarriġ ħareġ li l-persuna ntlaqtet minn…

Aktar