Politika
“Nawgura li jibqa’ man-nies u għan-nies” – il-President Emeritu George Abela

Il-familja Abela mhix wiċċ ġdid la fil-politika u lanqas għall-Palazz tal-President. Tal-lum iżda kienet okkażjoni speċjali fosthom għall-ġenituri tal-Prim Ministru: il-President Emeritu George Abela u martu Margaret.

Missier il-Prim Ministru, il-President Emeritu George Abela, qal li ibnu għandu jibqa’ kif wiegħed fil-kampanja, man-nies u għan-nies.

“Persważi mill-kwalitajiet, tiegħu, li hu bniedem determinat, dejjem kien his own man, moħħ indipendenti u dejjem kellu dawn il-kwalitajiet ta’ leadership li tant u tant għandna bżonn.

Tal-istess fehma, ommu Margaret. “Għalkemm aħna dejjem inkoriġajnih, id-deċiżjoni dejjem kienet tiegħu u ta’ martu li jidħol għal din il-biċċa xogħol.”

Oħtu, Maria, li tgħix l-Italja ġiet apposta għaċ-ċerimonja tal-ġurament tal-ħatra. ” Jiena ovvjament nawguralu ħafna lilu lil Lydia u lill-familja tiegħu kollha. Jalla jibda din il-ħidma tiegħu u jkompli b’suċċess kbir.”

Tkellimna ukoll mal-kunjati ta’ Robert: Lilly u Anthony Zerafa. Lilly Zerafa qalet “jiena dejjem kont warajhom, dejjem sabuni u hekk se nibqa’ nagħmel. Nibqa’ warajhom u meta jkollhom bżonni, dejjem inkun lesta għalihom.” Anthony Zerafa qal “jiena nawgura lil Robert, kull suċċess, għal pajjiżna u għall-poplu tagħna. U nawgura wkoll lit-tifla tiegħi Lydia li tkun ta’ spalla siewja ħafna għall-Prim Ministru tagħna.”

Is-Sinjura Lydia Abela hija waħda fost ħames aħwa, erbat ibniet u tifel, li lkoll kienu preżenti għaċ-ċerimonja tal-ħatra tar-raġel ta’ oħthom bħala Prim Ministru.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Wara xogħol estensiv, tlesta r-restawr li kien qed isir fil-kripta tal-Granmastri fil-Konkatidral ta’ San Ġwann. Din il-kripta għandha valur storiku għoli fl-istorja tal-Kavallieri ta’ San Ġwann f’Malta għax fiha hemm…

Knisja Maltija

Il-pubblikazzjoni intitolata ‘Tibżax tieħu għandek lil Marija’ tiġbor fiha aktar minn 40 ittra, omelija u diskorsi tal-Isqof Mario Grech li kiteb jew priedka matul is-sena l-oħra li fid-djoċesi ta’ Għawdex…

Lokali

Aktar ma jmur, aktar il-finali ta’ ‘X Factor Malta’ qed toqrob. It-tielet Live Show jinsab magħna, hekk kif illejla ‘X Factor Malta’ jissokta b’appuntament ieħor ferm mistenni mill-pubbliku Malti u…

Aktar