Lokali
Nofs il-Maltin għandhom impressjoni tajba dwar l-indipendenza tal-ġudikatura

Malta tejbet il-pożizzjoni tagħha fil-Justice Scoreboard tal-Kummissjoni Ewropea wara li avvanzat tliet postijiet fir-rata li biha jinqatgħu l-kawżi. L-iscoreboard juri li bejn l-2010 u l-2016 Malta naqset bin-nofs id-dewmien tal-kawżi, iżda għadha tikklassifka mal-aħħar erba’ pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Ħareġ ukoll li kważi nofs il-Maltin għandhom perċezzjoni tajba dwar l-indipendenza tal-ġudikatura.

Is-sistema tal-ġustizzja f’Malta kklassifikat fl-ewwel post fl-Unjoni Ewropea fir-rata li biha jiġu deċiżi l-kawżi ċivili, kummerċjali u amministrattivi mqabbla ma’ kemm jinfetħu.

Dan joħroġ mill-Justice Scoreboard tal-Unjoni Ewropea bbażat fuq ir-riżultati miksuba fl-2016, li jagħti ħarsa komparattiva lejn l-indipendenza, il-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi ġudizzjarji tal-Istati Membri tal-UE.

Fil-klassifika, is-sistema tal-ġustizzja Maltija avvvanzat tliet postijiet meta mqabbel mal-aħħar valutazzjoni sena ilu. Malta rreġistrat titjib dwar kemm il-kawżi jdumu fil-Qorti u f’temp ta’ sitt snin naqset id-dewmien bin-nofs. B’dan it-titjib Malta tinsab qabel il-Portugall, Ċipru u l-Greċja. Il-Ministru tal-Gustizzja Owen Bonnici qal fi stqarrija qal li r-riformi fil-Qorti jridu jissukataw biex il-kawżi jinstemgħu b’mod iktar effettiv u fl-iqsar żmien.

Il-perċezzjoni tal-Maltin dwar l-indipendenza tal-Qrati u l-ġudikanti hija f’livell ftit aħjar mill-medja Ewropea . F’Malta 48% tal-Maltin intervistati jqisu s-sistema tal-ġustizzja tajba paragun ma’ 47 tal-medja Ewropea. Mill-istħarriġ iżda jidher li l-percezzjoni f’Malta marret għall-agħar mis-sena ta’ qabel waqt li tjiebet fil-medja Ewropea. Joħroġ ukoll li l-Maltin huma l-inqas fl-Unjoni Ewropea li jfittxu rimedju fil-Qrati tant li 2% biss tal-Maltin lesti jmorru l-Qorti kuntrarju għal 38% tad-Daniżi.

Il-Gvern qal li fejn tidħol l-indipendenza tal-ġudikatura jinsab impenjat li jkompli jagħmel iktar biex tissaħħaħ il-perċezzjoni ta’ awtonomija tal-Imħallfin u l-Maġistrati waqt li nnota b’sodisfazzjon li wara r-riforma fil-mod kif jinħatru l-ġudikanti, Malta issa ngħaqdet ma’ pajjiżi bħal Franza u l-Irlanda fejn il-ġudikanti jinħatru wara parir ta’ bord indipendenti u awtonomu. Il-Gvern qal li b’mod ġenerali l-iscoreboard juri li Malta tejbet is-servizzi tagħha b’mezzi teknoloġiċi fost dwar l-andament tal-kawżi.

It-titjib fl-effiċjenza, il-kwalità u l-indipendenza tas-sistemi ġudizzjarji nazzjonali hi prijorità tas-Semestru Ewropew tant li l-Kummissjoni Ewropea bagħtet rakkomandazzjonijiet lil ħames pajjiżi – il-Kroazja, l-Italja, Ċipru, il-Portugall u s-Slovakkja.

 

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Statwa tal-Madonna li kellha tagħmel il-wisa’ għall-proġett tal-Kappara se tirritorna fl-inħawi f’niċċa ferm isbaħ. Ix-xogħol fil-ġebla miexi ġmielu bil-għan li fi żmien tliet xhur, fil-ġenb tal-pont ikun hemm niċċa monumentali…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, allega li l-ħaddiema barranin qed jaħdmu b’kundizzjonijiet anqas mill-prekarjat. Waqt attività politika f’Tas-Sliema bħala parti mill-Kunsill Ġenerali, Dr Delia qal li l-Gvern qed…

Qorti

Raġel Malti talab lill-Qorti tal-Familja tagħtih il-kustodja ta’ bintu ta’ 4 snin li spiċċat tgħix fi sptar mentali fl-Iżvizzera flimkien m’ommha. Il-Qorti semgħet kif l-omm, li hija Ġermaniża, kellha problemi…

Unjoni Ewropea

Il-Gvern ħabbar li nnomina tliet kandidati għall-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, hekk kif it-terminu tal-Imħallef Vincent A. De Gaetano se jiġi fi tmiemu lejn l-aħħar ta’ Settembru ta’ din is-sena. Fi…

Aktar