Lokali
Oħloq tbissima b’kontribut għall-missjonijiet fil-Perù, il-Pakistan u l-Filippini

Is-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl qed tagħmel stedina lill-poplu biex fi tmiem din il-ġimgħa joħloq tbissima fuq fomm nies fi tliet pajjiżi fejn għandha missjonijiet: il-Perù, il-Pakistan u l-Filippini. Dan jista’ jsir b’kontribuzzjoni finanzjarja waqt il-maratona “Oħloq Tbissima” li tibqa’ għaddejja sal-Ħadd filgħaxija.

F’dar San Ġużepp f’Santa Venera ngħata bidu għal “Oħloq Tbissima” . . . maratona ta’ sittin siegħa xandir bla waqfien fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni.

Il-maratona qed tiġi organizzata għas-sittax-il sena u se tgħin il-ħidma mwettqwa mis-Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl fil-Perù, il-Pakistan u l-Filippini.

Fr Louis Mallia qal li l-missjunarji u l-volontiera jgħinu lill-persuni, b’mod partikolari tfal, li jkunu qattgħu ħajjithom f’kundizzjonijiet prekarji billi joffrulhom tama ta’ futur aħjar. Fost il-benefiċċjarji din is-sena, l-Isqof il-ġdid Giovanni Cefai li ngħata r-responsabilità għat-tmexxija tal-Knisja fi Huancane, il-Perù.

”Komunità ġdida qisu djoċesi ġdida ġo dan il-post remot, li huwa propju erbat elef metru fuq il-baħar li huwa post fqir… u huwa jrid jibda mix-xejn. Mill-ftit li se ntuh, mill-ġenerożità ta’ Maltin, se tkun għajnuna kbira għalih biex jibda tajjeb.”

Il-maratona tnediet uffiċjalment mill-President George Vella u l-Arċisqof Charles J Scicluna li qalu li t-twettieq fil-prattika tas-solidarjetà mal-proxxmu hi karatteristika unika tal-poplu Malti li m’għandux ikollha fruntieri. Raddew ħajr lill-missjunarji u lil dawk li jiddedikaw tant ħin għall-ħidma b’risq il-foqra.

Fl-inawgurazzjoni, il-President George Vella ipprattika l-professjoni medika meta assista cameraperson li waqa’ minn fuq podium u qasam rasu. Il-President assista sakemm wasal tim mediku mill-Isptar Mater Dei.

 

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Għalkemm il-Maltin ikunu qed jistennew is-sajf bil-ħerqa biex jaqtgħu xi ftit mir-rutina ta’ kuljum tax-xogħol, mhux l-istess jista’ jingħad għal Alfred Attard li ilu aktar minn 40 sena jiġbor il-melħ…

Stejjer Umani

Omm Maltija ta’ żewġt itfal żgħar ilha sitt ġimgħat ma tara lil uliedha, u tisħaq li ma tafx x’sar minnhom. L-omm, li isimha mhux qed jixxandar fl-interess tat-tfal, ix-xahar li…

Kultura

Aktar minn 100 kwadru ta’ arti fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti tneħħew minn posthom minħabba l-moffa li żviluppat fil-binja. F’kummenti lil TVM, il-Kuratur tal-MUŻA, Kenneth Cassar, spjega li l-opri tal-arti tneħħew minn…

Qorti

Raġel ta’ 31 sena li joqgħod Birżebbuġa wkoll ingħata l-ħelsien mill-arrest b’depożitu ta’ elf ewro u garanzija ta’ għaxart elef ewro wara li tressaq il-Qorti mixli li attakka, insulta, hedded…

Aktar