Temp
Oħroġ il-ħwejjeġ tax-xitwa
Il-bassara tat-temp indipendenti FirstMalta.com qegħdin ibassru li mill-ġimgħa d-dieħla t-temperaturi se jinżlu bi ftit gradi oħra u mhux mistennija jaqbżu l-20C matul il-ġurnata u jinżlu viċin il-15C mal-lejl.

Dan hekk kif fi tmiem il-ġimgħa se jilħaqna l-ewwel front kiesaħ mill-Ewropa li qed jippenetra fuq iċ-ċentru tal-Mediterran.

FirstMalta.com spjegat li l-mappa turi t-temperaturi ta’ bħalissa fuq il-Mediterran. Spjegat li naraw li front kiesaħ (immarkat bil-blu) qed jipponta u jippenetra lejn iċ-ċentru tal-Mediterran.

Bħala statistika, it-temperaturi mkejjla bejn l-1981 u l-2010 f’Ħal Luqa turi li l-ogħla temperatura f’Novembru tilħaq l-20.7C bħala medja, filwaqt li lejn Dicembru l-ogħla temperatura mkejla matul il-ġurnata tkun mistennija viċin is-17.1C. Filwaqt li bħala rekords li qatt ġew imkejjla naraw li f’Novembru tal-1978 it-temperatura niżlet sa 5C (mal-lejl), filwaqt li l-ogħla f’Novembru tal-1998 laħqet it-28.2C.

Tgħid mill-jiem li ġejjin se nibdew nilbsu x-xalel u l-kowtijiet?

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Minkejja li 30 sena ilu tilef nofs wiċċu u sofra ġrieħi gravi meta ġġarraf b’ajruplan żgħir, il-bdot Ivan Gatt ma jibżax jirkeb l-ajruplan, la bħala bdot u lanqas bħala passiġġier….

Lokali

Numru ta’ proprjetajiet tal-Gvern li mhumiex jintużaw ser jgħaddu f’idejn għaqdiet mhux governattivi li joffru programmi ta’ housing bħala parti minn skema ġdida mnedija mis-Segretarjat Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali. Is-sejħa għall-applikazzjonijiet…

Lokali

L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li għamlet spezzjoni fil-barriera tal-Imqabba li skont artiklu fuq il-ġurnal The Times of Malta għexieren ta’ ħaddiema Torok li jaħdmu għal Taca Construction diġà qed jgħixu fis-sit, fejn…

Toroq

Il-Kummissarju għall-Ambjent u l-Ippjanar fl-uffiċċju tal-Ombudsman ma sabx li kienx hemm amministrazzjoni ħażina mill-awtoritajiet konċernati fl-iżvilupp ta’ Triq Louis Wettinger f’Ta’ Masrija, magħrufa bħala l-bypass tal-Mellieħa. Dan joħroġ mir-rapport tal-investigazzjoni…

Aktar