Temp
Oħroġ il-ħwejjeġ tax-xitwa
Il-bassara tat-temp indipendenti FirstMalta.com qegħdin ibassru li mill-ġimgħa d-dieħla t-temperaturi se jinżlu bi ftit gradi oħra u mhux mistennija jaqbżu l-20C matul il-ġurnata u jinżlu viċin il-15C mal-lejl.

Dan hekk kif fi tmiem il-ġimgħa se jilħaqna l-ewwel front kiesaħ mill-Ewropa li qed jippenetra fuq iċ-ċentru tal-Mediterran.

FirstMalta.com spjegat li l-mappa turi t-temperaturi ta’ bħalissa fuq il-Mediterran. Spjegat li naraw li front kiesaħ (immarkat bil-blu) qed jipponta u jippenetra lejn iċ-ċentru tal-Mediterran.

Bħala statistika, it-temperaturi mkejjla bejn l-1981 u l-2010 f’Ħal Luqa turi li l-ogħla temperatura f’Novembru tilħaq l-20.7C bħala medja, filwaqt li lejn Dicembru l-ogħla temperatura mkejla matul il-ġurnata tkun mistennija viċin is-17.1C. Filwaqt li bħala rekords li qatt ġew imkejjla naraw li f’Novembru tal-1978 it-temperatura niżlet sa 5C (mal-lejl), filwaqt li l-ogħla f’Novembru tal-1998 laħqet it-28.2C.

Tgħid mill-jiem li ġejjin se nibdew nilbsu x-xalel u l-kowtijiet?

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-għada li l-Awtorità tal-Ippjanar wettqet azzjoni ta’ infurzar fuq fl-istallel fil-Marsa fejn kienu qed joqogħdu għexieren ta’ immigranti, is-sidien tagħhom jidher li żbarazzaw l-istallel. Sadanittant, TVM huwa infurmat li 37…

Lokali

Il-Mużew tal-Katidral fl-Imdina ngħata dimensjoni ġdida għax mhux ser jibqa’ biss post fejn ikunu esebiti artifatti prezzjużi iżda ser joffri opportunità ta’ tagħlim u post fejn artisti privati jesebixxu l-arti…

Ikel

Fl-Awstralja, l-ekoloġisti qed iwissu li n-numru ta’ kangaroos fis-selvaġġ m’għadux sostenibbli u qed iħeġġu lill-Awstraljani biex jieklu aktar laħam ta’ dan l-annimal li hu simbolu nazzjonali ta’ dan il-pajjiż imbiegħed….

Kultura

Għaddej b’ritmu mgħaġġel ix-xogħol ta’ restawr fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt fejn qed isir restawr fuq is-soqfa tal-kurituri u li huma mogħnija bil-pitturi. Ix-xogħlijiet ta’ restawr ser jiffukaw ukoll fuq l-art…

Aktar