Temp
Oħroġ il-ħwejjeġ tax-xitwa
Il-bassara tat-temp indipendenti FirstMalta.com qegħdin ibassru li mill-ġimgħa d-dieħla t-temperaturi se jinżlu bi ftit gradi oħra u mhux mistennija jaqbżu l-20C matul il-ġurnata u jinżlu viċin il-15C mal-lejl.

Dan hekk kif fi tmiem il-ġimgħa se jilħaqna l-ewwel front kiesaħ mill-Ewropa li qed jippenetra fuq iċ-ċentru tal-Mediterran.

FirstMalta.com spjegat li l-mappa turi t-temperaturi ta’ bħalissa fuq il-Mediterran. Spjegat li naraw li front kiesaħ (immarkat bil-blu) qed jipponta u jippenetra lejn iċ-ċentru tal-Mediterran.

Bħala statistika, it-temperaturi mkejjla bejn l-1981 u l-2010 f’Ħal Luqa turi li l-ogħla temperatura f’Novembru tilħaq l-20.7C bħala medja, filwaqt li lejn Dicembru l-ogħla temperatura mkejla matul il-ġurnata tkun mistennija viċin is-17.1C. Filwaqt li bħala rekords li qatt ġew imkejjla naraw li f’Novembru tal-1978 it-temperatura niżlet sa 5C (mal-lejl), filwaqt li l-ogħla f’Novembru tal-1998 laħqet it-28.2C.

Tgħid mill-jiem li ġejjin se nibdew nilbsu x-xalel u l-kowtijiet?

Aħbarijiet Oħra
Relazzjonijiet Industrijali

L-Air Malta keċċiet 69 bdot wara li fi stqarrija ddikjarat li taħditiet mal-Union tal-Bdoti, l-ALPA, fallew. Il-linja nazzjonali tal-ajru qalet li t-taħditiet kellhom l-għan li jevitaw is-sensji, fl-istess waqt li…

Lokali

Inawgurati l-uffiċini l-ġodda taċ-Ċentru tal-Medjazzjoni fil-Belt. F’dan iċ-ċentru, iż-żewġ partijiet li jkollhom kwistjoni bejniethom jistgħu jagħżlu li jippruvaw jaslu għall-ftehim qabel jirfsu l-għatba tal-Qorti, u jtemmu tilwima bejniethom b’anqas spejjeż…

Kultura

L-ismijiet tal-frontliners kollha Maltin fil-ġlieda kontra l-COVID-19 ġew inklużi fuq libsa ddisinjata lokalment, f’ġest kreattiv ta’ apprezzament lil dawk kollha involuti f’din il-ħidma, li għadha għaddejja. L-organizzatur tal-Malta Fashion Week…

Solidarjetà

Familja Maltija li kellha każ ta’ Covid-19, kif għadda kollox b’wiċċ il-ġid, tat €1,000 lill-Kummissjoni Emigranti biex bihom tgħin refuġjati li hawn f’Malta. Din id-donazzjoni wasslet biex bdew jitqassmu xirjiet…

Aktar