Temp
Oħroġ il-ħwejjeġ tax-xitwa
Il-bassara tat-temp indipendenti FirstMalta.com qegħdin ibassru li mill-ġimgħa d-dieħla t-temperaturi se jinżlu bi ftit gradi oħra u mhux mistennija jaqbżu l-20C matul il-ġurnata u jinżlu viċin il-15C mal-lejl.

Dan hekk kif fi tmiem il-ġimgħa se jilħaqna l-ewwel front kiesaħ mill-Ewropa li qed jippenetra fuq iċ-ċentru tal-Mediterran.

FirstMalta.com spjegat li l-mappa turi t-temperaturi ta’ bħalissa fuq il-Mediterran. Spjegat li naraw li front kiesaħ (immarkat bil-blu) qed jipponta u jippenetra lejn iċ-ċentru tal-Mediterran.

Bħala statistika, it-temperaturi mkejjla bejn l-1981 u l-2010 f’Ħal Luqa turi li l-ogħla temperatura f’Novembru tilħaq l-20.7C bħala medja, filwaqt li lejn Dicembru l-ogħla temperatura mkejla matul il-ġurnata tkun mistennija viċin is-17.1C. Filwaqt li bħala rekords li qatt ġew imkejjla naraw li f’Novembru tal-1978 it-temperatura niżlet sa 5C (mal-lejl), filwaqt li l-ogħla f’Novembru tal-1998 laħqet it-28.2C.

Tgħid mill-jiem li ġejjin se nibdew nilbsu x-xalel u l-kowtijiet?

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Fir-residenza San Vincenz De Paule, beda x-xogħol fuq it-tieni fażi tal-kumpless Rużar Briffa li qed isir b’investiment ta’ disa’ miljun ewro. F’din il-fażi se jiġu rinnovati tliet iswali u l-foyer…

Stejjer Umani

Il-Kap Eżekuttiv ta’ San Vinċenz de Paul, Josianne Cutajar, qalet li wieħed minn kull għaxar anzjani fir-residenza ma jżurhom ħadd. Dr Cutajar qalet li s-soluzzjoni ma tinstabx fi żjara f’xi…

Festi

Dħalna sew issa fi żmien il-Milied. Fil-knejjes illum bdiet in-novena, il-postijiet tad-divertiment qed ikunu miżgħuda attivitajiet bejn il-ħbieb, u ċ-ċentri kummerċjali qed ikunu ppakkjati bin-nies jixtru ħwejjeġ għalihom u rigali….

Lokali

Tintemm uffiċjalment illejla s-sena li matulha l-belt kienet il-kapitali Ewropea tal-kultura bl-attività “L-Aħħar Festa” li tibqa’ sejra sa tard ħafna illejla. Valletta 2018 iżda se tibqa’ għaddejja permezz ta’ numru…

Aktar