Qorti
Omm u binha jeħlu l-ħabs wara li l-kelb tagħhom gidem tifel f’Bormla

Omm u binha kienu kkundannati ħmistax-il jum ħabs kull wieħed wara li l-kelb tagħhom gidem tifel ta’ 14-il sena u weġġgħu gravi.

Il-każ seħħ f’Awwissu tas-sena l-oħra f’Bormla, meta kmieni filgħodu t-tifel kien qiegħed ma’ missieru biex jiftħu l-ħanut tal-ħelu tagħhom. Jgħid li f’ħin bla waqt ra kelb ġej jiġri lejh fit-triq, li l-ewwel ħataflu sieq, imbagħad ħataflu l-oħra.

It-tifel irrakkonta li waqa’ mal-art u beda jgħajjat lill-missieru. Qabel intilef minn sensih, jiftakar li fuq il-post ġiet ukoll mara. Il-ġrieħi tat-tifel kienu ċċertifikati bħala gravi, tant li se jibqa’ mmarkat għal għomru.

Marjan Lee Pantalleresco ta’ 21 sena u ommu Frances Pantalleresco ta’ 64 sena kienu akkużati li bi traskuraġni kkaġunaw il-ġrieħi fuq dan it-tifel meta ħallew il-kelb tagħhom tar-razza American Pit Bull jiġri barra bla ċinga.

Marjan Lee qal li dakinhar kien daħal id-dar fis-6.00am u mar jorqod, u għalkemm jiftakar li ommu ppruvat tgħidlu xi ħaġa, ma tax kas għax kien għajjien. Qal li l-kelb kien mans u qatt ma gidem lil ħadd, tant li anki ma’ bintu kien iħallih jorqod.

Min-naħa tagħha l-omm qalet li l-kelb kien jinbaħ biex joħroġ jagħmel il-bżonnijiet tiegħu, u dakinhar kien ħarbilha meta fetħet il-bieb.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Charmaine Galea, m’emmnitx li l-kelb kien ħarab, iżda li kienet l-intenzjoni tal-akkużata li tħallih joħroġ barra waħdu. Qalet li anki jekk stess il-kelb tassew ħarbilha, kien nuqqas tagħha li ma libbsitlux iċ-ċinga qabel ma fetħet il-bieb. Il-Qorti ikkummentat ukoll fuq in-nuqqas ta’ interess li wera sid il-kelb meta ommu ppruvat tgħidlu x’ġara.

Il-Qorti qalet li trid tibgħat messaġġ ċar li min irabbi kelb irid ikun responsabbli għal għemilu f’kull ħin, u li l-piena għandha tirrifletti t-tbatija li sofra u se jibqa’ jsofri t-tifel.

Rigward il-kelb, il-Qorti ordnat li minflok jitraqqad, dan jinżamm mid-Dipartiment għall-Ħarsien tal-Annimali, u ma jerġa’ jingħata qatt lill-imputati jew lil persuni oħra.

Ara wkoll:

Tifel operat wara li attakkah kelb f’Bormla

Aħbarijiet Oħra
Annimali

Ikel li tpoġġa fuq ċint biex jittiekel mill-qtates, spiċċa minflok jittiekel mill-firien. Filmat li ttieħed illum viċin il-venda ta’ Marsaskala minn resident juri qtates żgħar iħarsu lejn l-ikel b’nuqqas ta’…

Kultura

L-Aġenzija Kulturali għall-Belt ħabbret programm ta’ attivitajiet mużikali għall-kapitali, li jinkludi kunċerti fl-apert u proġett bis-sehem ta’ mużiċisti żgħażagħ. L-istil mużikali se jvarja minn attività għal oħra, minn rock sa…

Kronaka

Uffiċjal tas-sigurtà sofra xi ġrieħi waqt attentat ta’ serqa minn ħanut f’Birkirkara. Il-każ seħħ għall-ħabta tal-5.10pm fil-ħanut tal-Eurosport fi Triq Salvu Psaila. Huwa mifhum li l-uffiċjal tas-sigurtà, raġel ta’ 46…

Qorti

Żagħżugħ inżamm arrestat wara li kien akkużat b’moħqrija tal-annimali. Il-Qorti semgħet kif nhar il-Ħadd li għadda l-Pulizija ssejħu fuq rapport ta’ mara li qalet li binha qed ikun aggressiv. Meta…

Aktar