Edukazzjoni
One stop shop għas-servizzi edukattivi

Is-servizz li jingħataw mid-dipartimenti u entitajiet tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, se jkunu offruti taħt saqaf wieħed permezz ta’ one-stop-shop fil-binja tal-Ministeru fil-Floriana. Dan il-one-stop-shop se jkollu wkoll uffiċċju ta’ servizz.gov sabiex persuna li tidħol fil-ministeru tkun tista’ tingħata għajnuna b’aktar minn 250 servizz tal-gvern.

Is-servizz pubbliku kompla jifrex il-kunċett tal-one stop shop biex diversi servizzi jingħataw minn post wieħed. L-aħħar inizjattiva f’sensiela hija one stop shop fil-binja tal-Ministeru tal-Edukazzjoni li qed joffri 53 servizz fis-settur edukattiv li jvarjaw mir-reġistrazzjoni ta’ tfal fl-iskejjel, servizzi ta’ psikoloġija u kontra l-bullying, applikazzjonijiet għal-LifeLong Learning u korsijiet għall-adulti.

Fit-tnedija ta’ dan il-one stop shop, is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Cutajar qal li minnu l-pubbliku ser ikun jista’ jaċċessa l-250 servizz tal-Gvern li jinsabu fuq l-portal diġitali servizz.gov. Is-sur Cutajar qal li biex is-servizzi tal-Gvern ikunu eqreb lejn iċ-ċittadin qed isiru b’investiment ta’ €40 miljun.

Mario Cutajar qal “diġà varajna proġetti minnu dan l-investiment. Huwa investiment b’saħtu għax bih qed inħarsu lejn il-ġejjieni mil-lenti teknoloġika fis-sens li jenħtieġ li meta nkunu qed nagħtu dan is-servizz, ma jkunx iktar meħtieġ li l-istess informazzjoni tingħata iktar minn darba. Hemm data-bases li ma jikkomunikawx ma’ xulxin u dan ix-xogħol irid jgħaqqadhom bejniethom”.

Is-Sur Cutajar qal li l-iktar mistoqsijiet li jsiru fuq is-servizz.gov u l-linja telefonika 153 huma dwar it-taxxa, il-benefiċċji soċjali u l-edukazzjoni. Fil-fatt bħalissa qal is-Sur Cutajar qed isir xogħol fuq żewġ one-stop-shops oħra – wieħed fuq servizzi offruti mill-Ministeru għall-Familja u l-ieħor mill-Ministeru għall-Finanzi dwar it-tassazzjoni.

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li l-one stop shop fil-Ministeru tal-Edukazzjoni se jelimina l-iskariġġ għaċ-ċittadin meta jkollu bżonn informazzjoni jew assistenza marbuta ma’ servizzi edukattivi.

Aħbarijiet Oħra
Statistika

Riċerka li saret fost persuni b’diżabilità inkluż tfal bl-awtiżmu u persuni bi sfidi mentali, ħareġ li dawn iħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi. Ir-riċerka li saret mill-Fondazzjoni Inspire…

Kronaka

Tfajla ta’ 19-il sena mid-Danimarka spiċċat misruqa lbieraħ fil-23:30, fil-Gżira. Is-serqa seħħet fi Triq ir-Rebħa, fil-Gżira meta raġel allegatament heddidha b’oġġett jaqta u bil-ponta waqt li kienet qed tpejjep barra…

Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Aktar