Lokali
Opportunità biex min iżur il-mużew il-ġdid tal-arti jiskopri l-muża li kellu l-artist

Il-mużew il-ġdid tal-arti, MUŻA, se jkun differenti minn oħrajn għax fih il-viżitatur, apparti li jammira x-xogħlijiet tal-arti esebiti, se jkun mgħejjun jifhem u possibilment jiskopri l-muża li kellu l-artist meta ħoloq jew ipprova joħloq il-pittura, l-iskultura jew l-oġġetti artistiċi.

Sa tmiem din is-sena fil-Berġa tal-Italja għandu jinfetaħ il-mużew il-ġdid tal-arti: MUŻA, maħsub li l-arti tintlaħaq u tinftiehem minn kulħadd.

Il-kuratur tal-mużew Sandro Debono spjega li dan hu wieħed mill-proġetti ewlenin ta’ Valletta 2018 u għandu l-ħsieb li l-arti u l-wirt kulturali jkunu aktar aċċessibli għan-nies.

Sandro Debono qal “li inti għalkemm forsi ma jkollokx expertise jew forsi ma tkunx daqshekk intiż fl-arti inti għandek livelli t’aċċess u mod faċli kif inti tista’ tifhem min kien l-artist, il-mod kif l-artist spira ruħu u fl-aħħar mill-aħħar kif l-artist hu bniedem bħalna”.

Bil-ħsieb li kull min se jżur il-MUŻA japprezza aħjar ix-xogħol esebit, ġie deċiż li t-teknoloġija tintuża fil-milja kollha tagħha biex wieħed jifhem l-istorja tal-arti u possibilment l-ispirazzjoni tal-artist.

Għaldaqstant tul l-aħħar sena diversi artisti professjonali ħadmu materjal awdjo-viżiv li se jkun għall-wiri fil-mużew fosthom il-ħolqien tal-monument ‘is-Suldat mhux magħruf’ tal-iskultur Malti, Antonio Sciortino li kien baqa’ fuq il-karta iżda jingħad li kien ta’ ispirazzjoni għal monumenti oħra tax-xorta madwar id-dinja.

Sandro Debono qal li “illi ma nbeniex ma nafux għaliex imma probabbli li waħda mir-raġunijiet kienet l-aspett finanzjarju imma t-teknoloġija llum ittik il-possibiltà li tibnih u toħloq esperjenza daqslikieku nbena b’mod fiżiku jew qrib jiġifieri dan kollu qed jagħti stampa ħafna aktar artikolata u aċċessibli għal dak li hu marbut mal-istorja tal-arti f’Malta ambizzjoni tal-artist tul iż-żmien”.

B’kollox inħadmu 21 biċċa xogħol awdjo-viżiva wħud minnhom interattivi maħsuba li l-viżitaturi jesperjenzaw il-mużew, ikunu kritiċi, isaqsu l-mistoqsijiet u possibilment tiġihom il-muża għall-arti.

Il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, parti mill-Fond Ewropew għall-Iżvillup Reġjonali – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Ġuvni taħt l-età nżamm arrestat wara li llum tressaq quddiem il-Qorti akkużat li uża arma waqt argument familjari li fih kien involut missieru, is-sieħba ta’ missieru, u binha żgħir. L-akkużat,…

Qorti

Priġunier fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin qed ikun akkużat li ħebb għal supervisor waqt li dan tal-aħħar kien qed jaqdi dmiru. Anthony Borg ta’ 36 sena llum tressaq il-Qorti taħt arrest,…

Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 18 ta’ Awwissu 2019: Fl-ewwel paġna ta’ Times of Malta insibu ritratt tas-sit fejn hu propost li jinbena kumpless ta’ garaxxijiet…

Aktar