Waqt il-Kafé
Oqgħod kwiet u nagħtik santa!

WAQT IL-KAFÉ… ma’ Joe Julian Farrugia

 

Meta kont żgħir, tal-mużew kienu jgħidulna li jekk noqgħodu kwieti jagħtuna santa. Kien hemm min jaqla’ santi kuljum u kien hemm oħrajn li tant qatgħu qalbhom li qatt ma huma se jaqilgħu waħda li xorta kienu jibqgħu imqarbin.

Jien jidhirli li kont kwiet… meta kont żgħir. Imma mingħand tal-mużew santa rari qlajt. Forsi kien hemm min kien kwiet aktar minni? Kont naqla’ biss meta s-Superjura kien ikollha s-santi żejda u tagħti waħda lil kulħadd.

Is-santi mhumiex xi ħaġa li oriġinat f’Malta. Anzi jingħad li din it-tradizzjoni tmur lura sa żmien Gutenburg meta kien ivvinta l-magna tal-istampar. Kien hemm żmien meta l-patrijiet u s-sorijiet kienu jżejnu dawn is-santi bil-bellus u bil-bizzilla.

Meta kont naqla’ xi santa bil-bizzilla mingħand in-nanna, kont nibża’ għaliha aktar mis-santi l-oħrajn. Santi kont anki nsib minn quddiem xi niċċa fil-knisja wara li nitfa’ xi sold. Dak iż-żmien is-santi kienu popolari. Kienu anki jiġu nies iħabbtu l-bibien iqassmu s-santi ta’ xi qaddis wara li jkunu qalgħu xi grazzja.

Anki santi ta’ nies li ma kinux qaddisin kien hawn. Niftakar santi ta’ nies meqjusa li għexu ħajja tajba bħal Ġuża Bugeja, Dun Alfred Gatt, Dun Ġorġ Preca (li kien għadu mhux qaddis) u tat-tfajjel Twannie Aquilina li kien inqatel brutalment fil-Belt Valletta meta kellu 8 snin.

Santi kienu anki jbiegħuhom ħwienet bħal Ċelest ta’ Raħal Ġdid jew Cordina ta’ Triq Merkanti l-Belt. Kienu jsiru santi tal-preċett, meta xi ħadd isir qassis u anki f’xi tieġ; dejjem bl-istampa tat-tieġ tal-Madonna ma’ San Ġużepp. Illum dawn tal-aħħar ħadu posthom it-Thank You cards.

Kien hawn ukoll is-santi tal-mejtin li mhux biss baqgħu popolari, anzi llum saru ta’ kull daqs, għamla u kulur. Is-santi tal-mejtin hawn min iġemmagħhom ukoll. Idaħħluk f’xi kamra bil-ħitan mimlija santi tal-mejtin… xena makabra ta’ mijiet ta’ uċuħ b’għajnejhom iħarsu fissi lejk qishom xfafar biex ifakkruk li fejn marru huma trid tmur int ukoll, trid u ma tridx.

Ifakkruni meta tal-mużew kienu jgħidulna li min ma joqgħodx kwiet, mhux biss ma jaqlax santa, anzi jispiċċa ħdejn ta’ denbu twil iniggżek bil-furkettun.  Ajma l-warrani!

Ħa nara kif nagħmel u nibda noqgħod kwiet… aktar minn meta kont żgħir.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

TVM huwa infurmat li l-mara hija Ingliża ta’ 69 sena li nstabet mgħottija bil-kutri fis-sodda fi stat qawwi ta’ dekompożizzjoni. Il-Pulizija qed jinterrogaw lir-raġel tal-mara li huwa mifhum li żammha…

Saħħa

Bħalissa f’Malta hawn madwar 7,000 persuna li qed tbati mid-dimenzja, din mistennija titla’ għal 13,000 sas-sena 2050. Fl-ewwel konferenza nazzjonali tad-dimenzja, ġiet diskussa din il-marda, kif tolqot lil ta’ madwarha,…

Lokali

Skont il-Perit Carmel Cacopardo, ir-riżenja ta’ Arnold Cassola mill-Alternattiva Demokratika fuq l-abort hija biss skuża. Intervistat fuq il-programm ta’ Television Malta Ras imb ras, il-Perit Cacopardo qal li hu kien…

Aktar