Xogħol
Permess temporanju ġdid biex ħaddiema barranin jaħdmu minnufih f’Malta

Minn nhar it-Tnejn se jidħol fis-seħħ permess temporanju li jawtorizza lill-ħaddiema barranin biex jibdew jaħdmu b’mod immedjat ġaladarba jkollhom it-talba tagħhom għall-single permit milqugħa.

Fi stqarrija maħruġa mis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi ntqal li wara li l-applikant idaħħal id-dokumenti finali, jittieħdulu l-biometrics u l-employer jinnotifika lill-Jobsplus bl-impjieg tiegħu, l-applikant jkun jista’ jibda jaħdem minnufih u mingħajr ma joqgħod jistenna ġimgħat qabel jinħariġlu d-dokument finali.

Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli waqt laqgħa li kellha ma’ numru ta’ msieħba soċjali.  Hija spjegat kif din il-miżura li qed tidħol fis-seħħ mill-aġenzija Identity Malta qed tkompli tissimplifika l-proċessi tagħha mingħajr ma jiġu mittiefsa l-kontrolli ta’ sigurtà.

Fl-istqarrija ntqal li l-verifiki mill-Pulizija u l-Jobsplus ikunu saru qabel mal-applikant ikun innotifikat bid-deċiżjoni meta jkun għadu barra mill-pajjiż. Fl-eventwalità li r-rekwiżiti stipulati ma jkunux onorati, il-proċess jitwaqqaf immedjatament. Barra minn hekk dan il-permess temporanju mhux validu għas-safar.

Is-Sinjura Farrugia Portelli saħqet, kif permezz ta’ din il-proċedura ġdida, filwaqt li ser tkompli tittaffa l-pressjoni fuq is-suq tax-xogħol, ser tonqos il-possibbiltà li dawn il-ħaddiema jaħdmu mingħajr l-awtorizazzjoni neċessarja.  Intqal ukoll li dan il-pass se jkun qed isaħħaħ l-id operattiva ta’ Identity Malta sabiex din tkun tista’ tilqa’ aħjar għad-domanda tal-ekonomija u l-bżonnijiet tan-nies.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

F’messaġġ lill-istudenti għall-bidu ta’ sena skolastika ġdida, l-Arċisqof Charles J Scicluna appella lit-tfal biex jieħdu ħsieb xulxin. Monsinjur Scicluna qal dan fl-isfond tal-problema tal-bullying fl-iskejjel u ħeġġeġ lill-istudenti jieqfu jiddefendu…

Xogħol

Il-GWU qalet li minħabba li ma kienx hemm żvillupi fuq it-tilwima industrijali dwar il-kundizzjonijiet tal-Veterinarji ma għandhiex triq oħra ħlief li tibda bl-azzjonijiet industrijali fid-Direttorat dwar ir-Regolamentazzjoni Veterinarja fi ħdan…

Kurżitajiet

Illejla tista’ terġa’ tidħol biċ-ċans li tkun rebbieħ ta’ €138 miljun jekk tieħu sehem fil-lotterija EuroMillions Superdraw.  Dan hekk kif nhar il-Ġimgħa ma kien hemm ħadd li ħareġ rebbieħ tal-jackpot….

Saħħa

L-Unjin tal-Infermiera u l-Qwiebel qalet li kitbet lis-Segretarji Permanenti fil-Ministeru tas-Saħħa u tal-Familja biex tipprotesta minħabba li ilha 4 ġimgħat biex il-Gvern jibgħat id-dokument finali dwar il-Ftehim Kollettiv tal-Infermiera u…

Aktar