Xogħol
Permess temporanju ġdid biex ħaddiema barranin jaħdmu minnufih f’Malta

Minn nhar it-Tnejn se jidħol fis-seħħ permess temporanju li jawtorizza lill-ħaddiema barranin biex jibdew jaħdmu b’mod immedjat ġaladarba jkollhom it-talba tagħhom għall-single permit milqugħa.

Fi stqarrija maħruġa mis-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni tal-Proċessi Amministrattivi ntqal li wara li l-applikant idaħħal id-dokumenti finali, jittieħdulu l-biometrics u l-employer jinnotifika lill-Jobsplus bl-impjieg tiegħu, l-applikant jkun jista’ jibda jaħdem minnufih u mingħajr ma joqgħod jistenna ġimgħat qabel jinħariġlu d-dokument finali.

Dan tħabbar mis-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli waqt laqgħa li kellha ma’ numru ta’ msieħba soċjali.  Hija spjegat kif din il-miżura li qed tidħol fis-seħħ mill-aġenzija Identity Malta qed tkompli tissimplifika l-proċessi tagħha mingħajr ma jiġu mittiefsa l-kontrolli ta’ sigurtà.

Fl-istqarrija ntqal li l-verifiki mill-Pulizija u l-Jobsplus ikunu saru qabel mal-applikant ikun innotifikat bid-deċiżjoni meta jkun għadu barra mill-pajjiż. Fl-eventwalità li r-rekwiżiti stipulati ma jkunux onorati, il-proċess jitwaqqaf immedjatament. Barra minn hekk dan il-permess temporanju mhux validu għas-safar.

Is-Sinjura Farrugia Portelli saħqet, kif permezz ta’ din il-proċedura ġdida, filwaqt li ser tkompli tittaffa l-pressjoni fuq is-suq tax-xogħol, ser tonqos il-possibbiltà li dawn il-ħaddiema jaħdmu mingħajr l-awtorizazzjoni neċessarja.  Intqal ukoll li dan il-pass se jkun qed isaħħaħ l-id operattiva ta’ Identity Malta sabiex din tkun tista’ tilqa’ aħjar għad-domanda tal-ekonomija u l-bżonnijiet tan-nies.

Aħbarijiet Oħra
Annimali

Grupp ta’ għaddasa li niżlu jgħoddsu f’Wied il-Għasri u Reqqa Point f’Għawdex ġew wiċċ imb’wiċċ ma’ skart mhux tas-soltu mormi fil-baħar. L-għaddasa sabu għadd ta’ ġlud tal-fniek mormijin fil-baħar. Bil-kurrent,…

Temp

L-Uffiċċju Metereoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qed iwissi dwar riħ qawwi li se jaħkem il-gżejjer Maltin. Ir-riħ mit-Tramuntana għall-Majjistral ser ikun qawwi għal qawwi ħafna kultant fuq il-Gżejjer Maltin. Din…

Politika Lokali

Fi stqarrija, il-Gvern ta’ Malta qal li nnota d-dikjarazzjoni tal-familja Caruana Galizia wara r-riżultati tal-inkjesta fil-każ ta’ Egrant fuq allegazzjonijiet li oriġinalment għamlet Daphne Caruana Galizia. Il-Gvern qal li huwa…

Aktar