Qorti
AĠĠORNAT: Jinħeles mill-arrest ir-raġel li waħħal kamera f’latrina ta’ Mater Dei

Alexander Borg, ta’ 28 sena minn Ħaż-Żebbuġ, inħeles mill-arrest wara li ammetta li waħħal kamera fil-latrina tan-nisa f’Mater Dei.

Hu tressaq il-Qorti akkużat li żvela xi ritratti jew filmati sesswali mingħajr kunsens tal-persuna. Borg, li jaħdem bħala infirmier fl-Isptar Mater Dei, wieġeb ħati tal-akkużi miġjuba kontrih.

Fil-Qorti, ġew ippreżentati screenshots tal-filmati meħuda mill-kamera installata, flimkien ma’ lista ta’ xirjiet li saru fl-2018.

Waqt li d-difiża ma kkontestatx il-validità tal-arrest, talbet divjett fuq l-isem, xi ħaġa li l-prosekuzzjoni m’oġġezzjonatx għaliha. Minkejja dan, il-Qorti ċaħdet it-talba għad-divjett fuq isem l-akkużat.

Il-prosekuzzjoni, li qed tiġi mmexxija mill-Ispetturi Colin Sheldon u Sergio Pisani, spjegat ukoll kif il-vittmi involuti għadhom mhumiex magħrufa li sofrew dan ir-reat. Żiedet tgħid li hemm bżonn trattament psikoloġiku għall-akkużat, fejn id-dipartiment fejn jaħdem fl-Isptar Mater Dei diġà qed jgħinu f’dan l-aspett.

Id-difiża, mmexxija mill-Avukat Ishmael Psaila, saħqet li l-akkużat huwa persuna b’kondotta nadifa, u li dan diġà ammetta u skuża ruħu ta’ li għamel. Hu appella lill-Maġistrat Astrid May Grima biex tikkunsidra s-sensittività tax-xogħol li għandu, u indika li l-akkużat jista’ jkun qed ibati minn kundizzjonijiet psikoloġiċi.

Dr Psaila argumenta li sentenza ta’ priġunerija jaf titfa’ lill-akkużat “mitt sena lura,” waqt li saħaq li t-triq ‘l quddiem hija ordni ta’ trattament.

Wara li semgħet dan kollu, il-Qorti laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest, waqt li kkundizzjonatu li ma jistax isiefer, irid jiffirma l-għassa ta’ Raħal Ġdid kuljum, u ma jistax joħroġ wara l-għaxra ta’ bil-lejl. Dan waqt li huwa marbut b’depożitu ta’ €500, u garanzija personali ta’ €5,000.

Aktar qabel:

Fil-ħin li ġej se tkun qed titressaq il-Qorti l-persuna li x-xahar li għadda poġġiet kamera moħbija fil-latrina tan-nisa, fl-Isptar Mater Dei.

Fit-17 t’Ottubru li għadda l-Pulizija ġew infurmati li staff tal-Isptar Mater Dei, waqt li kienu qed jagħmlu tindif ta’ rutina fil-latrina tan-nisa, sabu apparat elettroniku moħbi, li iktar tard ġie identifikat bħala kamera żgħira.

Wara li ġew infurmati bil-każ, il-Pulizija elevaw il-kamera minn fuq il-post, li dak il-ħin kienet waqfet taħdem minħabba li spiċċat il-batterija. Xorta intqal kif il-Pulizija investigaw l-apparat biex jaraw x’filmati setgħu inġibdu.

Il-Pulizija talbu wkoll filmati tas-CCTV, biex setgħu jidentifikaw il-persuna li installat il-kamera moħbija.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Nemmies b’kamera moħbija f’latrina tan-nisa f’Mater Dei

 

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ddiskuta u qabel mal-proposta tal-Gvern li jiddaħħal mekkaniżmu korrettiv fil-Kostituzzjoni li jippermetti li jiżdied in-numru tal-membri parlamentari nisa sa massimu ta’ sitta fuq kull naħa tal-Kamra tad-Deputati….

Saħħa

Id-Direttur tal-Caritas, Anthony Gatt, qal li d-dibattitu dwar il-leġiżlazzjoni tal-kannabis għal skop rikreattiv mhux wieħed faċli u kollox għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tiegħu. F’konferenza tal-aħbarjiet ma’ rappreżentanti mal-Assoċjazzjoni tal-Psikjatrija, il-Fondazzjoi…

Saħħa

Fl-aġġornament ta’ kuljum dwar il-Coronavirus, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci qalet li s’issa f’Malta saru swabs fuq 22 persuna li kellhom is-sintomi tal-virus iżda kollha rriżulataw li m’għandhomx il-Covid-19,…

L-għan ewlieni tal-fondi u l-programmi tal-Unjoni Ewropea hu li jgħinu jindirizzaw sfidi strutturali partikolari, ikattru t-tkabbir u jsaħħu l-kompetittività ta’ kull pajjiż membru. Fir-rapport ta’ evalwazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-riformi…

Aktar