Statistika
Persuni b’diżabilità jħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi

Riċerka li saret fost persuni b’diżabilità inkluż tfal bl-awtiżmu u persuni bi sfidi mentali, ħareġ li dawn iħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi. Ir-riċerka li saret mill-Fondazzjoni Inspire bl-appoġġ tal-Fondazzjoni Richmond wasslet biex tnediet pjattaforma online li permezz tagħha persuni b’diżabilità jingħataw informazzjoni utli f’diversi oqsma fosthom fl-edukazzjoni u fis-saħħa.

Riċerka li saret fost 25 persuna b’diversi forom ta’ diżabilità fosthom nuqqas ta’ dawl, nuqqas ta’ smigħ, sfidi mentali, awtiżmu u diżabilitajiet fiżiċi sabet li dawn il-persuni għandhom nuqqas ta’ informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom.

Ir-riċerka tmexxiet minn Lara Bezzina li qalet li l-intervisti saru bl-appoġġ tal-fondazzjonijiet u għaqdiet mhux governattivi li jirrapreżentaw forom varji ta’ diżabilità.

Lara Bezzina qalet “hawn nuqqas ta’ aċċessibiltà mhux fiżika biss, imma anki meta qed nitkellmu fuq neqsin mis-smigħ għas-servizzi ta’ saħħa, jew studenti b’diżabilità viżwali ostakli jekk m’hemmx equipment li jkollhom bżonn”.

Lara Bezzina semmiet każi li ltaqgħet magħhom fir-riċerka fosthom ta’ raġel li għandu diżabilità fiżika li meta wasal għall-interview biex jaħdem bħala għalliem, qallulu li kien messu infurmahom li għandu diżabilità qabel ma ġie għall-interview, filwaqt li mara nieqsa mis-smigħ qalet li meta jkollha appuntament l-isptar ikollha tieħu persuna oħra magħha biex jgħinha tikkomunika, kif ukoll każ ta’ persuna li tbati bl-isfida mentali tal-OCD, li jsofri minn attakki tal-ansjetà kull meta tispiċċa fi kju biex tinqeda.

Il-proġett tal-Fondazzjoni Inspire bl-appoġġ ta’ Richmond, wassal għat-tnedija ta’ pjattaforma, www.know-ur-rights.com li tipprovdi informazzjoni utli għal mistoqsijiet li wieħed ikollu fuq edukazzjoni, xogħol, ġustizzja, u divertiment. Il-pjattaforma online tinkludi xogħol awdjo viżiv biex tkun verament aċċessibbli għal kull persuna b’diżabilità.

Aħbarijiet Oħra
Sigurtà

‘Il fuq minn ħamest elef atleta, żewġ terzi minnhom barranin, kienu fuq ix-xwiek biex għada, il-Ħadd filgħodu, jieħdu sehem fil-maratona ta’ Malta. Iżda b’xorti ħażina, il-maratona tħassret ftit tal-ħin ilu…

Lokali

F’riċerka għad-dottorat dwar il-kriminalità fil-familji Maltin, Janice Formosa Pace sabet li l-familja tista’ tkun dik li tippromwovi l-kriminalità. Kontra dak li jseħħ fl-Eworpa, f’Malta hija komuni li l-ġenituri u l-ulied…

Sport

Waqt logħba tat-Tieni Diviżjoni bejn Oratory Youths u Qala Saints, ir-referee Joseph Agius spiċċa qala’ daqqa ta’ ponn wara li ta żewġ karti sofor lil plejer tal-Qala. Il-logħba li saret…

Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Aktar