Statistika
Persuni b’diżabilità jħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi

Riċerka li saret fost persuni b’diżabilità inkluż tfal bl-awtiżmu u persuni bi sfidi mentali, ħareġ li dawn iħossu li m’għandhomx biżżejjed aċċess għal ċertu servizzi. Ir-riċerka li saret mill-Fondazzjoni Inspire bl-appoġġ tal-Fondazzjoni Richmond wasslet biex tnediet pjattaforma online li permezz tagħha persuni b’diżabilità jingħataw informazzjoni utli f’diversi oqsma fosthom fl-edukazzjoni u fis-saħħa.

Riċerka li saret fost 25 persuna b’diversi forom ta’ diżabilità fosthom nuqqas ta’ dawl, nuqqas ta’ smigħ, sfidi mentali, awtiżmu u diżabilitajiet fiżiċi sabet li dawn il-persuni għandhom nuqqas ta’ informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom.

Ir-riċerka tmexxiet minn Lara Bezzina li qalet li l-intervisti saru bl-appoġġ tal-fondazzjonijiet u għaqdiet mhux governattivi li jirrapreżentaw forom varji ta’ diżabilità.

Lara Bezzina qalet “hawn nuqqas ta’ aċċessibiltà mhux fiżika biss, imma anki meta qed nitkellmu fuq neqsin mis-smigħ għas-servizzi ta’ saħħa, jew studenti b’diżabilità viżwali ostakli jekk m’hemmx equipment li jkollhom bżonn”.

Lara Bezzina semmiet każi li ltaqgħet magħhom fir-riċerka fosthom ta’ raġel li għandu diżabilità fiżika li meta wasal għall-interview biex jaħdem bħala għalliem, qallulu li kien messu infurmahom li għandu diżabilità qabel ma ġie għall-interview, filwaqt li mara nieqsa mis-smigħ qalet li meta jkollha appuntament l-isptar ikollha tieħu persuna oħra magħha biex jgħinha tikkomunika, kif ukoll każ ta’ persuna li tbati bl-isfida mentali tal-OCD, li jsofri minn attakki tal-ansjetà kull meta tispiċċa fi kju biex tinqeda.

Il-proġett tal-Fondazzjoni Inspire bl-appoġġ ta’ Richmond, wassal għat-tnedija ta’ pjattaforma, www.know-ur-rights.com li tipprovdi informazzjoni utli għal mistoqsijiet li wieħed ikollu fuq edukazzjoni, xogħol, ġustizzja, u divertiment. Il-pjattaforma online tinkludi xogħol awdjo viżiv biex tkun verament aċċessibbli għal kull persuna b’diżabilità.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar