Safar
Persuni b’nuqqas ta’ dawl se jkollhom passaport għalihom

Persuni b’nuqqas ta’ dawl se jkollhom passaport għalihom hekk kif Identity Malta żviluppat servizz ġdid li jaħdem bi QR code li jiġi scanjat mill-mobile. Is-Segretarju Parlamentari Julia Farrugia Portelli qalet li din hi fost l-ewwel inizjattivi tax-xorta tagħhom fl-Ewropa u qed tittama li pajjiżi oħrajn jibdew jużaw din it-teknoloġija għal soċjetà aktar inklussiva.

Joseph Vella u mal-ħamest elef persuna oħra f’Malta li jbatu minn nuqqas ta’ dawl se jkunu jistgħu jaċċessaw id-dettalji tal-passaport b’mod indipendenti u b’aktar privatezza bl-għajnuna ta’ QR code fuq sticker li titwaħħal mal-passaport u li tinqara b’app (speech code) li titniżżel bla ħlas.

Is-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza, Julia Farrugia Portelli qalet li b’din l-inizjattiva Malta hi fost l-ewwel pajjiżi fl-Ewropa li qed toffri dan is-servizz. “Pajjiżi oħra ħlief il-Portugall m’għandhomx din l-għodda u jiena nemmen li jkollna soċjetà aktar inklussiva jekk nimirħu bħala Ewropej fuq din il-linja”.

Is-Segretarju Parlamentari għad-drittijiet tal-persuni b’diżabbilità, Anthony Agius Decelis qal li dan hu żvilupp ieħor lejn aktar inklussività.

“Dak kollu li qed nagħmlu huwa biex inkissru l-barrikati u kulħadd iħossu inkluż fis-soċjetà tagħna”.

Michael Micallef li wkoll ibati min-nuqqas ta’ dawl qal li din l-għodda innovattiva jaf tkun il-bidu tat-triq għal aktar aċċessibiltà.

“Għaliex sistema bħal din tista’ għada pitgħada tintuża fil-kotba, CDs, jew prodotti oħrajn biex l-individwu forsi juża l-istess app biex ikun jaf dawn l-affarijiet ukoll”.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Identity Malta, Anton Sevasta u ċ-Chairperson tal-aġenzija, Ian Castaldi Paris spjegaw li dan is-servizz qed jiddaħħal fil-passaporti ġodda li għadhom kif bdew jiġu stampati u li fihom aktar karatteristiċi ta’ sigurtà bl-użu tal-aħħar teknoloġija.

Aħbarijiet Oħra
Għawdex

“In-nannu dejjem kien jgħidli li l-baħar tad-Dwejra hu l-isbaħ baħar li hawn fil-Mediterran u llum dan nista’ nikkonfermah” Annie Formosa hi l-kuratriċi ta’ ċentru ta’ edukazzjoni ambjentali dwar il-baħar li…

Lokali

Il-ġmiel ta’ pitturi li jiksu l-ħitan tal-kappella privata f’Palazzo De La Salle, li jinsab fil-parti t’isfel ta’ Triq ir-Repubblika, il-Belt, jistgħu jerġgħu jiġu apprezzati mill-pubbliku hekk kif tlesta r-restawr tagħhom….

Għawdex

Waqa’ fil-muta l-arloġġ taċ-Ċittadella f’Għawdex. Il-mekkaniżmu tal-arloġġ li għandu kważi mitejn u ħamsin sena żżarma minn postu u qed jiġi restawrat għand kumpanija ta’ arluġġara f’Għawdex stess. Il-mekkaniżmu mistenni jitreġġa’…

Kunsilli Lokali

Is-Sindki ltaqgħu madwar mejda biex jiddiskutu l-viżjoni tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. Matul il-laqgħa, diversi sindki qajmu kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw li qalu qed ixekkluhom milli jħarsu fit-tul. Il-viżjoni, li…

Aktar