Ambjent
Pjan għar-riġenerazzjoni tas-siġar fil-Miżieb

L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi u l-Ambjent Malta fasslu pjan għar-riġenerazzjoni tas-siġar fil-Miżieb wara l-qerda li ħallew in-nirien il-ġimgħa li għaddiet. Il-pjan jipproponi diversi interventi iżda jridu jgħaddu s-snin biex l-afforestazzjoni fil-Miżieb terga lura għal li kienet.

Filmati miġbuda mill-ajru jagħtu stampa iktar ċara tal-ħerba li ħallew in-nirien fi tmiem il-ġimgħa li ghaddiet fil-Miżieb.

L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, l-ERA, u Ambjent Malta għamlu analiżi estensiva tal-ħsara li saret fuq medda kbira ta’ art fil-Miżieb, sitt darbiet daqs il-fosos tal-Floriana.

Maria Masini, uffiċjal tal-ERA, qalet li 180,000 metru kwardu mill-masġar ġew affettwati min-nirien b’ħafna siġar tal-Prinjol u taż-Żnuber inqerdu għalkollox. Hija qalet li dawn huma fost l-aktar siġar li jieħdu n-nar malajr u l-weraq li jwaqqgħu jwasslu biex in-nirien jinfirex aktar malajr. Żiedet tgħid iżda li ż-żerriegħa tagħhom tista’ terġa’ tnibbet u dan ser ikun ukoll parti mir-riġenerazzjoni li ser issir.

L-awtoritajiet qed jipproponu wkoll it-tħawwil ta’ varjetà ta’ siġar oħra iżda biex dan isir trid tiżdied il-ħamrija.

Maria Masini qalet “biex iżżid il-biodiversità bi speċi differenti ta’ siġar dawn ikunu jridu ammonti differenti u ħamrija fonda. Waħda mir-raġunijiet li nfirex in-nar kien minħabba li kien hemm ħafna siġar maqlugħin mill-għeruq minħabba n-nuqqas ta’ ħamrija.”

Qalet li apparti li għandhom jitħawlu siġar taċ-Ċipress u siġar tal-Għargħar għax ma jaqbdux malajr, għandhom jitħawlu wkoll il-pal tal-bajtar tax-xewk.

Maria Masini qalet “għalkemm dan mhux speċi Maltija rridu nintroduċuh bħala fire breaker mal-ħitan tas-sejjiegħ biex in-nar ma jmurx lil hinn.”

L-awtoritajiet qed jesiġu li jkun hemm sistemi tal-ilma adegwati.

Maria Masini qalet “dan jista’ jsir permezz li jkun hemm pipline ta’ New Water fil-Miżieb Area li minnu se jkun hemm iktar aċċess kemm biex issir irrigation minħabba s-siġar li ser jiġu mħawwla kif ukoll f’każijiet oħra t’emerġenza ta’ nirien.”

L-uffiċjal qalet li waqt li l-awtoritajiet qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jiġi identifikat pjan biex iż-żona tiġi riġinerata bl-aħjar mod possibbli u b’interventi li jħallu l-inqas impatt ekoloġiku, il-pubbliku jrid jagħmel il-parti tiegħu u jżomm l-indafa.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Gvern ma jistax jindaħal biex iwaqqaf kawżi ċivili li jkunu nfetħu minn ċittadini privati jew minn terzi kontra ġurnalisti li jkunu ġew nieqsa u…

Ambjent

Il-Ministru tal-Ambjent, Jose Herrera, ħabbar ristrutturar fl-aġenzija Ambjent Malta. Dr Herrera qal li din se tersaq aktar lejn iċ-ċentru tal-politika tal-pajjiż, iżda ma kkonfermax li se tinbidel f’awtorità. Żied jgħid…

Kronaka

Ħaddiem weġġa’ serjament f’San Ġwann meta waqa’ fuqu numru ta’ ħadid. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-14:30 ġo fabbrika li tinsab fiż-Żona Industrijali ta’ San Ġwann. Ir-raġel huwa Libjan ta’ 26 sena, residenti…

Immigrazzjoni

Grupp ta’ 56 immigrant iddaħħlu f’Malta llum waranofsinhar abbord patrol boat tal-Forzi Armati. L-immigranti, li ġew salvati mill-Mediterran, iddaħħlu f’Xatt it-Tiben u ngħataw f’idejn il-Pulizija mit-taqsima tal-immigrazzjoni. TVM infurmat li…

Aktar