Kultura
Pjazza Teatru Rjal tilqa’ artisti minn Fujian għall-Fesitval tal-Qamar

Għaċ-Ċiniżi qed toqrob festa importanti, il-Festival tal-Qamar. Iċ-Ċiniżi f’kull rokna tad-dinja jiċċelebraw dan il-festival ma’ kulturi oħra – kif se jagħmlu ftit tal-jiem oħra fil-kapitali Maltija.

Il-Festival tal-Qamar Ċiniż se jiġi ċċelebrat f’Malta bi spettaklu ta’ pupazzi Ċiniżi, żfin u akrobaziji minn artisti li ġejjin mill-provinċja Ċiniża – Fujian.

Il-Festival Ċiniż tal-Qamar, magħruf ukoll bħala l-festival ta’ nofs il-ħarifa, jitqies bħala t-tieni l-iktar festival folkloristiku importanti fiċ-Ċina wara l-festival tar-rebbiegħa. Dan il-festival isir meta hu maħsub li l-qamar ikun fl-aqwa tiegħu.

Il-festival ilu jiġi ċċelebrat aktar minn 3,000 sena u għaċ-Ċiniżi jfisser għaqda u armonija fil-familja għax għalihom l-qamar sħiħ huwa simbolu ta’ għaqda u kuntentizza.

Din hija festa ta’ kuluri u żfin li ssellem il-festival tal-ħsad fiċ-Ċina, li dejjem jaħbat lejn l-aħħar ta’ Settembru, il-bidu ta’ Ottubru.

Iċ-Ċentru Kulturali Ċiniż, li qed ifakkar il-ħmistax-il sena mit-twaqqif tiegħu f’Malta, se jfakkar il-Festival tal-Qamar bi spettaklu ta’ żfin u akrobaziji mill-Fujian Acrobatic Troupe.

F’Malta, għadd ta’ kumpaniji kulturali u artistiċi mill-provinċja Ċiniża Fujian mistenni jesponu l-ispirtu kulturali ta’ din il-provinċja, waqt li jsaħħu d-djalogu kulturali u r-rabtiet ta’ ħbiberija bejn il-poplu Ċiniż u l-poplu Malti.

L-ispettaklu ser isir fi Pjazza Teatru Rjal fit-22 ta’ Settembru u ghalkemm ser ikun b’xejn ser jintlaqgħu donazzjoni b’risq il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Esebizzjoni li żżewwaq il-figurattiv mas-surreali, il-pitturi ta’ Alfie Gatt jinstigaw u jnebbħu l-kilba għal dak li huwa naturali. “Love Letter” hija kollezzjoni ta’ xogħlijiet artistiċi mimlija immaġinazzjoni. Alfie Gatt huwa…

Lokali

Heritage Malta qed tkompli bl-inizjattivi biex tagħti tifsira ħajja lis-siti storiċi li tamministra. Attività oħra f’din is-sensiela ser issir is-Sibt li ġej fil-Katakombi ta’ San Pawl fir-Rabat fejn ser issir…

Edukazzjoni

Tliet elef, tliet mija u ħamsa u erbgħin persuna din is-sena se jiggradwaw mill-Università ta’ Malta f’livelli differenti li jibqgħu telgħin sa dottorat. Iċ-ċerimonji tal-gradwazzjoni jibdew nhar it-Tnejn u jibqgħu…

Lokali

L-isfidi prinċipali li qed jiffaċċjaw l-intrapriżi żgħar u medji ġew diskussi f’seminar organizzat mill-Assoċjazzjoni Maltija ta’ Min Iħaddem bħala parti minn kampanja Ewropea li qed tippromovi l-kultura intraprenditorjali. Il-President tal-Assoċjazzjoni…

Aktar