Lokali
Ħarbet minn pajjiżha u sabet kenn f’Malta iżda tħoss li drittijietha mhux ċari

Rappreżentanti ta’ komunitajiet ta’ refuġjati f’Malta qasmu l-esperjenzi tagħhom waqt konferenza organizzata mill-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà fl-Università li kienet iddedikata lejn l-integrazzjoni tagħhom u d-diffikultajiet li jiffaċċjaw f’Malta.

Uffiċjali governattivi li tkellmu ma’ tvm.com.mt qalu li dalwaqt se tkun varata politika ta’ integrazzjoni biex ikunu indirizzati dawn il-kwistjonijiet.

Hadia Bashir hija politikanta Sudaniża li fl-2013 kellha taħrab mat-tliet ulied tagħha minħabba li topponi lill-gvern ta’ pajjiżha. Irrakkontat ma’ tvm.com.mt li t-tluq tagħha mis-Sudan ma kienx kapriċċ. Tgħid li żewġha nżamm arrestat għal sena biex tigi imġiegħla terġa’ lura f’pajjiżha.

Hadia tgħid li ntlaqgħet f’Malta iżda hija mħassba bin-nuqqas ta’ ċarezza dwar id-drittijiet tagħha u ta’ uliedha. “We need to put a refugees policy, to be clear for us, to plan our future and to plan our children’s future.”

F’konferenza dwar l-immigranti u l-integrazzjoni tagħhom, il-Professur Andrew Azzopardi mill-Fakultà għat-Tisħiħ tas-Soċjetà, qal li n-nuqqas ta’ informazzjoni u statistika jagħmlu t-trattament tar-refuġjati iktar diffiċli.

Huwa qal li kuntrarjament għall-perċezzjoni jew xniegħat li spiss jintqalu, ir-refuġjati li jingħataw status formali jew protezzjoni umanitarja huma ċittadini universali u huma mħarsa bil-liġi daqs kwalunkwe ċittadin ieħor.

“Li kieku kont fl-istess ċirkostanza ġo pajjiż ieħor, jien nistenna u nitlob li jkolli dawn il-benefiċċji biex niġi protett għax meta jiġu hawn, mhux qed jiġu għall-vaganza imma qed jiġu hawnhekk għax għandhom diffikutajiet fil-pajjiż tagħhom, min-naħa l-oħra nifhem il-pajjiż, nifhem in-nies kif jirraġunaw, nifhem it-tbatijiet li ġieli jinħolqu għall-ċerti komunitajiet, però ir-responsabbiltà hija wkoll tal-istat,” qal il-Professur Azzopardi.

Uffiċjali governattivi qalu li n-nuqqas ta’ ċarezza se tkun indirizzata b’politika ta’ integrazzjoni li se tkun varata x-xahar li ġej.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awditur Ġenerali nnota li minkejja li żdiedu l-ispeċjalisti fid-Dipartiment tal-Outpatient tal-Isptar Mater Dei, il-ħin ta’ stennija għall-appuntamenti fl-outpatient għadu eċċessiv. L-Awditur Ġenerali qal li dawn iċ-ċirkostanzi ilhom ġejjin żmien twil,…

Lokali

Andre Bugeja ta’ 19-il sena u Massimo Fasanelli ta’ 18-il sena, it-tnejn minn Tas-Sliema, baqgħu miżmuma arrestati wara li tressqu l-Qorti mixlija li fil-lejl bejn it-8 u d-9 ta’ Settembru…

Lokali

Il-Kunsill Malti għall-Arti ppubblika l-applikazzjonijiet u r-regolamenti għal dawk li jixtiequ jipparteċipaw f’kompetizzjoni tal-presepji. Il-kompetizzjoni se tkun imqassma f’sitt sezzjonijiet, li jinkludu presepji mekkanizzati u dawk statiċi ta’ daqsijiet differenti….

Lokali

Tħabbar il-programm ta’ attivitajiet għall-kampanja internazzjonali dwar il-vjolenza kontra n-nisa, li se ddum għaddejja sittax-il ġurnata, mill-24 ta’ Novembru sal-10 ta’ Diċembru. Il-Kummissarju kontra l-Vjolenza Domestika, Joe Gerada, qal li…

Aktar