Qorti
Pospost b’mod indefinit il-ġuri ta’ Etienne Bartolo li jinsab akkużat bil-qtil ta’ Roderick Grech

Il-Qorti reġgħet ipposponiet il-ġuri ta’ Etienne Bartolo li jinsab akkużat bil-qtil ta’ Roderick Grech minħabba appell imressaq quddiem il-Qorti Kostituzzjonali mill-Parte Civile.

Il-Prim Awla fil-Qorti Ċivili, ippreseduta mill-Imħallef Robert Mangion, ċaħdet rikors imressaq it-Tlieta f’isem il-parti ċivili li fih argumentat li l-ġuri kellu jiġi pospost minħabba li ma ġietx ippubblikata l-lista tal-ġurati fil-gazzetta tal-Gvern qabel kellu jibda l-ġuri. L-avukati Franco Debono, Amadeus Cachia u Marion Camilleri, f’isem il-parti ċivili, qalu li ġibdu l-attenzjoni tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija b’dan in-nuqqas, iżda ma kinux infurmati bl-aħħar żviluppi wara din il-korrispondenza.

L-Imħallef Mangion iddeċieda li l-ġuri, li ġie pospost mit-Tnejn għall-Erbgħa, ma urtax lill-ġurati u telfet mis-serenita’ tal-ġurati, kif argumentat fir-rikors mill-parti ċivili.

L-avukati tal-familja ser jappellaw mid-deċiżjoni, bil-Qorti ppreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, kienet kostretta li tipposponi b’mod indefinit il-ġuri sakemm id-deċiżjoni dwar l-appell jiġi deċiż quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

Etienne Bartolo magħruf bħala “il-Vojt” jinsab mixli li qatel lil Grech ta’ 26 sena minn Naxxar, magħruf bħala “iċ-China”, wara li allegatament tah daqqiet ta’ arma li taqta’ u bil-ponta f’Birkirkara wara ġlieda li nqalgħet bejniethom fuq biċċa negozju fid-droga li marret ħażin.

F’isem l-imputat qed jidhru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Il-Karnival iferraħ lil ħafna nies, minn tfal sa kbar, b’nies bħal Ġeorge Żahra li ilu nvolut fil-Karnival għal nofs seklu. Iħossu qisu tifel meta jasal Frar u jibda r-Renju tal-bluha….

Riċerka

L-użu tal-Malti u l-Ingliż ser jiġi analizzat permezz ta’ serje ta’ seminars organizzati mill-Kunsill Nazzjonali tal-Malti taħt il-patriċinju tal-President George Vella. Thomas Pace, id-direttur tal-Kunsill Nazzjonali tal-Malti qal li l-istudju…

Stejjer Umani

F’Dar Frate Jacoba f’Marsaskala, sibna żewġt itfal qed jiġu mgħallma s-sengħa tar-raħħala, b’nagħġa għadha twelled u qed tisqi lill-frieħ tagħha. Fr Ray Scicluna li ilu jmexxi d-dar qalilna li t-tmint…

Agrikultura

Ras għal ras il-Maltin huma t-tieni l-aktar li jiġġeneraw skart fid-djar tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Skont ċifri tal-Eurostat, kull Malti jiġġenera medja ta’ 647kg skart fis-sena. Jaqbżuna biss id-Daniżi li jiġġeneraw…

Aktar