Qorti
Pospost b’mod indefinit il-ġuri ta’ Etienne Bartolo li jinsab akkużat bil-qtil ta’ Roderick Grech

Il-Qorti reġgħet ipposponiet il-ġuri ta’ Etienne Bartolo li jinsab akkużat bil-qtil ta’ Roderick Grech minħabba appell imressaq quddiem il-Qorti Kostituzzjonali mill-Parte Civile.

Il-Prim Awla fil-Qorti Ċivili, ippreseduta mill-Imħallef Robert Mangion, ċaħdet rikors imressaq it-Tlieta f’isem il-parti ċivili li fih argumentat li l-ġuri kellu jiġi pospost minħabba li ma ġietx ippubblikata l-lista tal-ġurati fil-gazzetta tal-Gvern qabel kellu jibda l-ġuri. L-avukati Franco Debono, Amadeus Cachia u Marion Camilleri, f’isem il-parti ċivili, qalu li ġibdu l-attenzjoni tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija b’dan in-nuqqas, iżda ma kinux infurmati bl-aħħar żviluppi wara din il-korrispondenza.

L-Imħallef Mangion iddeċieda li l-ġuri, li ġie pospost mit-Tnejn għall-Erbgħa, ma urtax lill-ġurati u telfet mis-serenita’ tal-ġurati, kif argumentat fir-rikors mill-parti ċivili.

L-avukati tal-familja ser jappellaw mid-deċiżjoni, bil-Qorti ppreseduta mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, kienet kostretta li tipposponi b’mod indefinit il-ġuri sakemm id-deċiżjoni dwar l-appell jiġi deċiż quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

Etienne Bartolo magħruf bħala “il-Vojt” jinsab mixli li qatel lil Grech ta’ 26 sena minn Naxxar, magħruf bħala “iċ-China”, wara li allegatament tah daqqiet ta’ arma li taqta’ u bil-ponta f’Birkirkara wara ġlieda li nqalgħet bejniethom fuq biċċa negozju fid-droga li marret ħażin.

F’isem l-imputat qed jidhru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Lokali

L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar tliet delitti li twettqu fl-aħħar disa’ snin, b’metodi li jixbħu ħafna lil xulxin, huma prattikament magħluqa. Il-Pulizija identifikat is-suspettati iżda dawn għadhom mhumiex f’idejn il-Pulizija għax ħarbu…

Aktar