Edukazzjoni
Premjijiet tad-Deheb, Fidda u Bronż għall-istudenti tat-8 sena

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu f’kollaborazzjoni mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u d-Direttorat għall-Programmi ta’ Tagħlim u Assessjar organizzat żewġ ċerimonji tal-għoti tal-premjijiet lill-Promoturi tal-Qari/Reading Champions.

Dawn saru nhar il-Ħamis, 7 ta’ Novembru 2019 waqt il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb fiċ-Ċentru tal-Konferenzi, Dar il-Mediterran, il-Belt Valletta. Fiċ-ċerimonji, tlieta u disgħin student/a tat-tmien sena / Form 2 minn wieħed u tletin skola differenti ngħataw premjijiet tad-Deheb, Fidda u Bronż.

L-għan tal-programm ‘Il-Promoturi tal-Qari’ huwa li jagħti rikonoxximent mhux biss lil dawk l-istudenti li huma qarrejja mill-aqwa, imma wkoll lil dawk l-istudenti li jippromwovu l-qari fost sħabhom u lil dawk li jagħmlu sforz biex itejbu l-livell tal-qari tagħhom.

Il-premjijiet ingħataw mill-Professur Charles Mifsud u s-Sur David Muscat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu flimkien mal-Ambaxxaturi tal-Qari Keith Demicoli u Kim Dalli. Fis-serata ttellgħet skeċċ dwar il-ġid tal-qari minn grupp ta’ studenti taħt id-direzzjoni ta’ Ruth Frendo.

L-għażla tar-rebbieħa tal-premjijiet saret mill-għalliema, l-għalliema-librara u l-amministrazzjoni tal-iskejjel tal-istudenti stess u permezz ta’ proċess ta’ assessjar formattiv. Ir-rebbieħa ngħataw għotja ta’ kotba u ċertifikat.

Aħbarijiet Oħra
Ikel

Il-Ministru tat-Turiżmu Julia Farrugia Portelli qalet li l-industrija tat-turiżmu evolviet minn waħda msejsa fuq l-għoti tas-servizzi bażiċi għat-tkattir tal-industrija b’aċċenn fuq il-kwalità. Waqt li inawgurat is-seminar tar-rivista speċjalizzata tal-ospitalità Horeca…

Lokali

Xogħol grupp ta’ ħaddiema ta’ entità governattiva hu f’ambjent mistkerraħ minn ħafna . . . taħt l-art . . . fis-sistemi minn fejn jgħaddi d-drenaġġ tar-residenzi u l-industrija. Dan l-ambjent…

Lokali

L-ex Chairman tal-Aworità għas-Servizzi Finanzjarji, il-Professur Joe Bannister, xehed quddiem l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Il-Professur Bannister qal fi snin li għamel bħala Chairman tal-MFSA qatt ma…

Aktar