Lokali
Prodotti agrikoli Maltin se jiġu ċċertifikati għall-kwalità tagħhom

Diversi prodotti agrikoli Maltin se jikkwalifikaw biex ikollhom tikketta ta’ kwalità ogħla minn dak rikjest mill-Unjoni Ewropea fi skema msejħa “Prodott ta’ Kwalità”. Fuq dawn il-prodotti ser ikun hemm tikketta li tingħata biss wara ċertifikazzjoni li l-produtturi mxew mal-kriterji stabbiliti.

Wara xhur twal ta’ xogħol u ppjanar, is-Segretarjat Parlamentari tal-Agrikoltura nieda l-iskema “Prodott ta’ Kwalità” li ser tagħti marka ta’ kwalità lill-prodotti agrikoli Maltin fis-suq lokali. Wara konsultazzjoni pubblika, id-Direttorat għall-Agrikoltura ħejja l-qafas legali u ddentifika kriterji li bihom ser ikunu eżaminati l-prodotti li jipproduċu r-raħħala u l-produtturi.

L-uffiċjal tad-direttorat tal-agrikoltura Marco Dimech spjega li oqsma li ser jibbenefikaw mill-iskema huma l-produzzjoni tal-ħalib u l-għasel u tal-ipproċessar tat-tadam u tal-prodotti tal-majjal.

Huwa ħeġġeġ li l-produtturi oħra fis-settur agrikolu biex jaħdmu mad-Direttorat biex huma ukoll jkunu jistgħu jiksbu it-tiketta tal-Prodott tal-Kwalità wara li jkunu dentifikati l-kriterji għall-evalwazzjoni tagħhom. Is-Sur Dimech qal li l-produtturi li jidħlu fl-iskema mhu ser joħorġu ebda spejjeż għax dawn ser ikunu iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Huwa qal li b’dan il-mod il-konsumaturi ser ikollu tikketta li turihom li dawn il-prodotti huma ta’ kwalità ogħla minn dak stabbilit bil-liġi.

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Agrikoltura Clint Camilleri qal li permezz ta’ din l-ewwel skema tat-tip tagħha ser jgawdu l-produtturi u l-konsumanturi.

Dawk kollha interessati li l-prodotti tagħhom jingħataw din il-marka ta’ Prodotti ta’ Kwalità jistgħu japplikaw permezz tas-sit elettroniku ikeltakwalita. gov.mt

 

 

Aħbarijiet Oħra
Barranin, Lokali

Il-General Data Protection Regulation (GDPR) tidħol fis-seħħ mil-lum, 25 ta’ Mejju 2018. L-Unjoni Ewropea ħarġet b’għadd ta’ regoli ġodda dwar il-protezzjoni tad-data biex tagħti liċ-ċittadini tagħha aktar drittijiet rigward kif…

Lokali

The Times of Malta The Times of Malta jirrapporta li membri tal-cabin crew tal-Air Malta ddeskrivew il-ftehim il-kollettiv f’applikazzjoni mressqa quddiem it-Tribunal Industrijali bħala “diskriminazzjoni istituzzjonalizzata”. Madwar 40 impjegat li…

Lokali

Il-Kamra tal-Ispiżjara għaddejja b’kampanja fl-iskejjel tal-Gvern u tal-Knisja bl-għan li t-tfal min età ċkejkna jkunu mgħallma fuq il-bżonn li jixorbu l-ilma b’mod regolari, li jagħmlu eżerċizzju fiżiku, u li jagħżlu…

Lokali

Raġel waqa’ għoli ta’ sular fil-fabbrika fi Vjal Sir Paul Boffa f’Raħal Ġdid. L-inċident seħħ ilbieraħ għall-ħabta tal-13:45pm. Ir-raġel ta’ 55 sena u residenti Birżebbuġa, kien qed jagħmel xi xogħol…

Aktar