Lokali
Prodotti agrikoli Maltin se jiġu ċċertifikati għall-kwalità tagħhom

Diversi prodotti agrikoli Maltin se jikkwalifikaw biex ikollhom tikketta ta’ kwalità ogħla minn dak rikjest mill-Unjoni Ewropea fi skema msejħa “Prodott ta’ Kwalità”. Fuq dawn il-prodotti ser ikun hemm tikketta li tingħata biss wara ċertifikazzjoni li l-produtturi mxew mal-kriterji stabbiliti.

Wara xhur twal ta’ xogħol u ppjanar, is-Segretarjat Parlamentari tal-Agrikoltura nieda l-iskema “Prodott ta’ Kwalità” li ser tagħti marka ta’ kwalità lill-prodotti agrikoli Maltin fis-suq lokali. Wara konsultazzjoni pubblika, id-Direttorat għall-Agrikoltura ħejja l-qafas legali u ddentifika kriterji li bihom ser ikunu eżaminati l-prodotti li jipproduċu r-raħħala u l-produtturi.

L-uffiċjal tad-direttorat tal-agrikoltura Marco Dimech spjega li oqsma li ser jibbenefikaw mill-iskema huma l-produzzjoni tal-ħalib u l-għasel u tal-ipproċessar tat-tadam u tal-prodotti tal-majjal.

Huwa ħeġġeġ li l-produtturi oħra fis-settur agrikolu biex jaħdmu mad-Direttorat biex huma ukoll jkunu jistgħu jiksbu it-tiketta tal-Prodott tal-Kwalità wara li jkunu dentifikati l-kriterji għall-evalwazzjoni tagħhom. Is-Sur Dimech qal li l-produtturi li jidħlu fl-iskema mhu ser joħorġu ebda spejjeż għax dawn ser ikunu iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea. Huwa qal li b’dan il-mod il-konsumaturi ser ikollu tikketta li turihom li dawn il-prodotti huma ta’ kwalità ogħla minn dak stabbilit bil-liġi.

Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Agrikoltura Clint Camilleri qal li permezz ta’ din l-ewwel skema tat-tip tagħha ser jgawdu l-produtturi u l-konsumanturi.

Dawk kollha interessati li l-prodotti tagħhom jingħataw din il-marka ta’ Prodotti ta’ Kwalità jistgħu japplikaw permezz tas-sit elettroniku ikeltakwalita. gov.mt

 

 

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Pittura tal-Kardinal Malti Prospero Grech ingħaqdet mal-kollezzjoni tal-arti fil-Mużew tal-Katidral fl-Imdina. Il-pittura saret mill-artista Filippa Bianchi wara li studjat il-karattru tal-kardinal u semgħet mingħandu l-mod kif xtaq li tinħoloq ix-xbieha…

Unjoni Ewropea

Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew dwar il-Kriminalità Finanzjajra u l-Evażjoni tat-Taxxa jrid li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jżarmaw il-programmi tagħhom li bihom jagħtu ċittadinanza jew residenza b’investiment. F’abbozz ta’ rapport imħejji mill-kumitat…

Lokali

Bdiet taħdem l-ewwel sistema li permezz tagħha għadd ta’ karozzi elettriċi jistgħu jintużaw minn persuni differenti matul l-istess ġurnata. Din se titħaddem mill-kumpanija CAR2GO Israel bħala parti minn ftehim ma’…

Għawdex

Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana nediet ir-raba’ edizzjoni tal-kampanja ‘Naħseb Fik’. Din il-kampanja hi proġett li permezz tiegħu gruppi ta’ persuni identifikati jkunu jistgħu jagħmlu xewqat għal rigali partikolari u…

Aktar