Kultura
Proġett li jiġbor dak kollu li seħħ f’Malta fl-aħħar 600 sena

Investiment ta’ ħames miljun ewro għandu jwassal biex l-arkivji notarili, sal-aħħar tas-sena d-dieħla, jiddokumenta dak kollu li seħħ f’Malta fl-aħħar sitt mitt sena. Il-proġett li qed isir minn fondi Ewropej mistenni li jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla.

Proġett estensiv li ser jgħaqqad żewġ binjiet fi Triq San Paul u Triq San Kristofru fil-Belt, l-Arkivji Notarili ser ikollu faċilitajiet ġodda bħala parti mill-ħarsien tal-partrimonju storiku miżmuma f’dawn l-arkivji. Wara li sar ir-restawr tal-faċċata issa beda x-xogħol fuq ġewwa fejn hemm madwar 20,000 volum notarili li jmorru lura sas-seklu 15. Il-Perit Jean Frendo inkarigat mill-proġett qal li daċ-ċentru notarili ser ikun mhux biss depożitorja għall-arkivji iżda fost oħrajn binja fejn issir ir-riċerka f’dawn id-dokumenti imprezzabbli.

”Din il-binja ser tkun iċ-ċentru tal-attività, ser ikun hawn ċentru tal-viżitaturi, mużew, kamra għal-lectures, sala għall-qari, laboratorju għall-konservazzjoni tal-karta, digitalization room u uffiċini għal min ikun qed imexxi l-post.”

Il-Minsitru Owen Bonnici qal li l-arkivji għandhom importanza kbira u l-Gvern qed jinvesti ħalli jikkonserva l-arkivji notarli għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

”Inkunu nafu d-drawwiet tal-antenati tagħna u tista’ tieħu ritratt tal-istorja ta’ pajjiżna. Hemm dokumenti importanti ħafna fosthom id-dokumenti li bihom ingħatajna l-George Cross, l-ewwel poeżija min-nutar Pietru Caxaru, huma kollha xogħol li rridu nieħdu ħsieb u allura ddeċidejna li ninvestu flus minn fondi Ewropej.”

Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal liċ-Ċentru Notarili jsir mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Dr Farrugia qal li l-Unjoni Ewropea qed tagħti importanza kbira lill-kultura tant li ser tibni network ta’ esperti biex jgħinu lill-pajjiżi jikkonservaw il-wirt kulturali tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Fl-2018 saru s-siti storiċi ta’ Heritage Malta 1.6 miljun turist, żieda ta’ madwar 400,000 ruħ meta mqabbel mas-sena ta’ qabel.  Din iż-żieda fil-viżitaturi tirrifletti wkoll fid-dħul finanzjarju tal-aġenzija li s-sena…

Edukazzjoni

Il-Gvern għadda lill-Università ta’ Malta madwar sittin tomna ta’ art, bil-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li dan huwa l-ikbar investiment kapitali li qatt sar fl-Università. B’dan il-ftehim, l-Università ta’ Malta…

Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija kompla b’aktar xogħlijiet ta’ rinovar tal-għases tal-pulizija fosthom fl-għassa taż-Żurrieq fejn ix-xogħlijiet skorrew il-€55,000. Il-Kummissarju tal-Pulizija, Lawrence Cutajar qal li dil-għassa nfetħet fl-1935 u għalkemm minn żmien għal…

Lokali

Il-Kumpanija Melita reġgħet bidlet l-idejn. Il-kumpanija tal-investiment EQT xtrat il-kumpanija Melita mingħand APAX Partners u Fortino Capital. Fi stqarrija ma ngħatawx dettalji finanzjarji dwar dan l-akkwist iżda ntqal li l-kumpanija…

Aktar