Kultura
Proġett li jiġbor dak kollu li seħħ f’Malta fl-aħħar 600 sena

Investiment ta’ ħames miljun ewro għandu jwassal biex l-arkivji notarili, sal-aħħar tas-sena d-dieħla, jiddokumenta dak kollu li seħħ f’Malta fl-aħħar sitt mitt sena. Il-proġett li qed isir minn fondi Ewropej mistenni li jkun lest sal-aħħar tas-sena d-dieħla.

Proġett estensiv li ser jgħaqqad żewġ binjiet fi Triq San Paul u Triq San Kristofru fil-Belt, l-Arkivji Notarili ser ikollu faċilitajiet ġodda bħala parti mill-ħarsien tal-partrimonju storiku miżmuma f’dawn l-arkivji. Wara li sar ir-restawr tal-faċċata issa beda x-xogħol fuq ġewwa fejn hemm madwar 20,000 volum notarili li jmorru lura sas-seklu 15. Il-Perit Jean Frendo inkarigat mill-proġett qal li daċ-ċentru notarili ser ikun mhux biss depożitorja għall-arkivji iżda fost oħrajn binja fejn issir ir-riċerka f’dawn id-dokumenti imprezzabbli.

”Din il-binja ser tkun iċ-ċentru tal-attività, ser ikun hawn ċentru tal-viżitaturi, mużew, kamra għal-lectures, sala għall-qari, laboratorju għall-konservazzjoni tal-karta, digitalization room u uffiċini għal min ikun qed imexxi l-post.”

Il-Minsitru Owen Bonnici qal li l-arkivji għandhom importanza kbira u l-Gvern qed jinvesti ħalli jikkonserva l-arkivji notarli għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

”Inkunu nafu d-drawwiet tal-antenati tagħna u tista’ tieħu ritratt tal-istorja ta’ pajjiżna. Hemm dokumenti importanti ħafna fosthom id-dokumenti li bihom ingħatajna l-George Cross, l-ewwel poeżija min-nutar Pietru Caxaru, huma kollha xogħol li rridu nieħdu ħsieb u allura ddeċidejna li ninvestu flus minn fondi Ewropej.”

Is-Segretarju Parlamentari Aaron Farrugia qal liċ-Ċentru Notarili jsir mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Dr Farrugia qal li l-Unjoni Ewropea qed tagħti importanza kbira lill-kultura tant li ser tibni network ta’ esperti biex jgħinu lill-pajjiżi jikkonservaw il-wirt kulturali tagħhom.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Kronaka

Il-Pulizija jidher li tinsab viċin li ssolvi omiċidju li jmur lura ħdax-il sena. Il-każ jitratta tfajla li ilha rappurtata nieqsa mill-2008 u minn investigazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem irriżulta li…

Aktar