Pulizija
Proġett pilota biex il-pulizija jkollhom il-bodycams

Beda l-proġett pilota li se jara lill-pulizija jkunu mgħammra b’bodycams f’każijiet fejn ikun hemm bżonn ta’ evidenza ċara jekk ikun hemm attakki jew inċidenti li jkunu involuti fihom membri tal-korp. Il-Ministru tal-Intern, Michael Farrugia qal li l-ewwel li se jkunu qed jużaw dawn il-bodycams se jkunu l-pulizija tat-taqsima tat-traffiku biex jekk il-proġett ikun suċċess din l-inizjattiva tinfirex mat-taqsimiet l-oħra fil-Korp tal-Pulizija.

Il-Korp tal-Pulizija kompla jsaħħaħ lill-membri tiegħu b’aktar riżorsi hekk kif beda l-ewwel pass biex ikunu mgħammra bil-bodycams.

L-Ispettur Sergio Pisani mit-Taqsima tat-Traffiku qal lil TVM li dawn il-kameras ilhom mixtiqin mill-membri tal-Korp, u l-ewwel li qed jużaw dawn il-bodycams huma l-Pulizija stazzjonati fit-Taqsima tat-Traffiku. L-Ispettur Pisani saħaq li ebda membru tat-taqsima m’għandu aċċess għall-filmati.

Sergio Pisani qal li “kull membru tas-sezzjoni tat-traffiku li ngħata kamera meta jirrikorri fuq każ se jkun qiegħed jirrekordja l-inċident u dan sabiex tiżdied l-integrita u tiġi protetta l-integrita, kemm tal-pulizija kif ukoll tad-data nnifisha. Il-pulizija m’għandux aċċess għal dik id-data ta’ fuq dik il-kamera imma hu biss amministratur ċentrali li għandu aċċess.”

Il-Ministru għall-Intern, Michael Farrugia qal lil TVM li dawn il-kameras se jkunu jistgħu jintużaw wara l-approvazzjoni tal-Kummissarju tal-Protezzjoni tad-Data,

Il-Ministru Farrugia qal li “għal żmien twil kien hemm diskussjonijiet mal-Kummissarju tad-Data Protection fejn ġie diskuss l-użu tal-bodycams biex jintużaw u issa bdejan proġett pilota ta’ 23 bodycam li se jintużaw mill-pulizija tat-traffiku.”

Il-Ministru Farrugia qal ukoll li l-filmati mill-kameras, f’każ ta’ bżonn jistgħu jintużaw bħala prova fl-arrest ta’ persuna jew persuni nvoluti f’xi każ kriminali.

“Dak li jkunu qed jirrekordjaw dak il-ħin ikun jista jinġieb bħala xhieda meta wieħed imexxi kontra persuan fil-Qorti u l-filmat jintuża bħala parti mill-provi tal-prosekuzzjoni” qal il-Ministru Farrugia.

Il-ħsieb hu li jekk il-proġett pilota jirnexxi fit-Taqsima tat-Traffiku, il-bodycams jinfirxu fit-Taqsimiet l-oħra tal-korp tal-pulizija. Il-Ministru Farrugia qal li l-kameras, mhux biss se jiddefendu u jipprovdu evidenza ċara f’każ li jkun hemm attakk fuq pulizija, iżda jipproteġu lill-pubbliku għax ipoġġu lill-pulizija aktar kontabbli f’xogħolha.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Mistenni jibda x-xahar id-dieħel ix-xogħol ta’ twaqqiegħ u tħammil għat-tieni dar residenzjali għal persuni bil-marda newroloġika tal-ALS. Il-proġett, f’Ħaż-Żebbuġ, mistenni jiswa sitt miljun Ewro. Ma’ TVM, il-fundatur tal-Fondazzjoni ALS Malta,…

Stejjer Umani

L-imħabba hi minsuġa fil-karattru ta’ William Saliba. L-altruwiżmu tiegħu jispikka ma’ pazjenti b’mard fil-kliewi. Għamel l-isfida tal-Lifecyle tnax-il darba…iżda fuq kollox kien bħas-Samaritan it-Tajjeb, b’ġest ma’ raġel ieħor meta tah…

Reliġjon

Matul il-Ġimgħa Mqaddsa, it-teatru Orpheum fil-Gżira serva ta’ knisja għall-komunità Kattolika minn Kerala fl-Indja. Fil-Ġimgħa l-Kbira, filgħaxija mal-elf ruħ inġabru għall-adorazzjoni tas-salib. Wara, fit-toroq tal-Gżira u Tas-Sliema, xeni mhux tas-soltu…

Aktar