Sigurtà
Propost test bħall-breathalyser għad-drogi fis-sewqan

Tabib li jaħdem ma’ persuni li jabbużaw mid-droga jħoss li l-użu tal-kokaina f’Malta reġa’ qed jiżdied . . . speċjalment f’okkażjonijiet familjari bħal tiġijiet u festini ta’ magħmudijiet.

F’kummenti lil TVM, Dr George Grech spjega li ltaqa’ ma’ każijiet ta’ persuni jsuqu taħt l-influwenza tad-droga.

Dr Grech appella biex bħalma jiġri bit-test tan-nifs għall-alkoħol, jibdew isiru testijiet fuq is-sewwieqa għad-drogi biex fost oħrajn jiġu skansati inċidenti tat-traffiku.

It-Tabib George Grech, li jaħdem fiċ-Ċentru tad-Detox ma’ persuni li jabbużaw mid-droga, qal li bħalissa l-użu tal-kokaina f’Malta qed jiżdied . . . bil-periklu jkompli jikber meta dawn il-persuni jsuqu taħt l-influwenza ta’ xi sustanza.

It-Tabib George Grech qal ”nafu li hemm relazzjoni kbira bejn il-kokaina u l-alkoħol li jieħdu t-tnejn flimkien u hemmhekk is-sitwazzjoni hi inkwetanti ħafna.”

”Aħna inkwetati meta pereżempju jkun hemm xi ħadd li qiegħed taħt l-influwenza tad-droga u qed isuq xarabank jew qed isuq vann tal-iskejjel jiġifieri dawn huma realtajiet li ġieli ltqajna magħhom.”

It-Tabib Grech wera tħassib ukoll li qed jiżdiedu l-persuni li jpejpu l-ħaxixa u jsuqu f’periklu għalihom u għal ħaddieħor.

”Min isuq, jixrob u jieħu d-droga jiġifieri hemmhekk qed tagħmel mhux plus imma times. Timmultiplika l-effett.”

Dr Grech iħoss li wasal iż-żmien biex is-sewwieqa jibdew jiġu ttestjati għad-drogi.

”Importanti li jkun hemm policy ċara x’se naċċettaw u x’mhux se naċċettaw. Żgur li ma nistgħux nibqgħu fl-istatus quo li qegħdin, jiġifieri xi ħaġa trid issir” kompla jgħid it-Tabib Grech.

Tal-istess fehma, iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill għas-Sigurtà fit-Toroq, Pierre Vella, li qal li testijiet għad-droga fuq is-sewwieqa jsiru bi strument imsejjaħ Drug Wipe.

Iċ-Chairman Eżekuttiv, Pierre Vella qal ”xi ħaġa sempliċi ħafna. Hi xi ħaġa kemm tmiss fuq l-ilsien u jimmarkalek x’tip ta’ drugs ġew ikkonsmati.”

”Hu xi ħaġa instant. Jimmarkalek mal-ewwel.”

Dan it-test hu simili għat-test tan-nifs li jkejjel il-livell ta’ alkohol fid-demm.

”Tajjeb li ngħidu li żewġ pajjiżi fl-Ewropa tintuża mill-pulizija stess jiġifieri l-istess ħaġa bħalma jagħmlu l-breathalyser jagħmlu check għad-drogi. Jiġifieri naħseb li wasal iż-żmien li forsi dan il-kunċett nindirizzawh ukoll” kompla jgħid is-Sur Vella.

Is-Sur Vella sostna li m’hemm xejn aktar għażiż mill-ħajja, waqt li saħaq li d-droga hija dejjem ħażin u ssir agħar meta persuna ssuq bl-effetti tad-droga.

Il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà kienet varat studju dwar dan is-suġġett.

Ara wkoll:

Varat studju dwar sewqan taħt l-influwenza tad-droga

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Jekk hemm aspett li jispikka fuq oħrajn fil-ġrajja tal-mewt ta’ Ġesà hi t-tbatija. Il-knisja parrokkjali tal-Fontana, f’Għawdex, għandha statwa ġdida li tirrappreżenta mument partikulari ta’ tbatija: il-flaġellazzjoni, b’Ġesù marbut ma’…

Teknoloġija

Tnieda fond ta’ żewġ miljun ewro ta’ GO Ventures, immirat lejn kumpaniji żgħar fil-qasam tat-teknoloġija. Fit-tnedija tal-fond, is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li biex Malta tibqa’ fuq quddiem tar-rivoluzzjoni diġitali…

Stejjer Umani

Irġiel u nisa b’diżabbiltà llejla ġeddew mument mill-Aħħar Ikla ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu. Hekk kif il-Knisja Kattolika tat bidu għat-Tridu tal-Għid, iċ-ċelebrazzjoni ewlenija tal-lejla fil-parroċċi tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u tinkludi…

Kronaka

Persuna ta’ 63 sena mir-Rumanija ġiet rikoverata wara li ttajret fil-Gżira. Il-Pulizija qalet li kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Gżira għall-ħabta tal-5.30 pm. Mill-ewwel stħarriġ ħareġ li l-persuna ntlaqtet minn…

Aktar