Lokali
Pulizija kompliċi fi proposta għaż-żwieġ

Mument ħelu waqt l-edizzjoni tal-bieraħ tal-Malta Military Tattoo hekk kif membru tal-Malta Police Drill ippropona lill-imħabba ta’ ħajtu biex tiżżewġu.

B’kollox maħdum perfett, Rodianne Camilleri ntgħażlet mill-folla preżenti biex tipparteċipa fid-drill u fil-pront sabet ma’ wiċċha lis-sieħeb tagħha, il-kuntistabbli Eman Joe Borg għarkupptejh biċ-ċurkett f’idejh.

Sorpriża bil-ġest romantiku, aċċettat il-proposta mingħajr tlaqliq f’mument memorabbli.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Il-partitarji Carmelo Callus u Jason Callus tressqu l-Qorti akkużati li waqt logħba fl-istadium nazzjonali kissru l-paċi pubblika, ġabu ruħhom abbużivament u kienu vjolenti fil-konfront ta’ żewġ uffiċjali tal-Pulizija, b’wieħed minnhom…

Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Aktar