Qorti
Qabadha minn għonqha u allegtament stupraha

Ġuvni ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest wara li dalgħodu tressaq il-Qorti akkużat li allegatament sforza lit-tfajla tiegħu, li għandha problemi ta’ saħħa mentali, biex ikollha x’taqsam miegħu sesswalment kontra l-volontà tagħha.

Il-ġuvni ta’ 26 sena mis-Siġġiewi wieġeb li mhux ħati li stupra lit-tfajla tiegħu ta’ 19-il sena.  Hija rrifjutat li jkollha x’taqsam mal-għarus tagħha, tant li l-ġuvni qabadha minn għonqha u allegatament sfurzaha tagħmel is-sess miegħu.

L-avukat difensur Leslie Cuschieri qal fil-Qorti li lest jitlob għal analiżi tal-istat mentali tal-klijent tiegħu, jekk ma tintlaqax it-talba għall-ħelsien mill-arrest.  Huwa rrimarka li l-akkużat jgħix m’ommu u jista’ jitlef l-impjieg tiegħu.

Minkejja dan, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli ma tatx il-ħelsien mill-arrest lill-ġuvni sakemm tixhed il-vittma, minħabba r-riskju li jkun hemm ntralċ tal-provi.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

L-istudenti fl-iskejjel sekondarji tal-Gvern li għażlu suġġetti vokazzjonali, minn Settembru li ġej se jibda jkollhom il-lezzjonijiet minn klassijiet li ngħataw bixra differenti għax ġew mgħammra b’apparat li jixbah dak li…

Agrikultura

Deskritt bħala wieħed mill-ifjen żjut minn esperti u chefs magħrufa internazzjonalment, fosthom Jamie Oliver, iż-żejt taż-żebbuġa Malti għandu karatteristiċi partikulari li jiddistingwuh. Sejbiet arkeoloġiċi juru li elfejn sena ilu, ir-Rumani…

Kultura

Niċċa bi statwa devota tar-Redentur, fit-triq għal Marsaxlokk, se tiġi restawrata. Ix-xogħol se jsir mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u għandu jitlesta sal-aħħar tas-sena. Il-Perit…

Annimali

Numru ta’ kuċċiera qalu li qegħdin jikkunsidraw li jiftħu kawża fil-Qorti biex ireġġgħu lura l-avviż legali li bih ma jistgħux jaħdmu bil-karrozzin bejn is-siegħa u l-erbgħa ta’ waranofsinhar f’Lulju u…

Aktar