Qorti
Qabadha minn għonqha u allegtament stupraha

Ġuvni ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest wara li dalgħodu tressaq il-Qorti akkużat li allegatament sforza lit-tfajla tiegħu, li għandha problemi ta’ saħħa mentali, biex ikollha x’taqsam miegħu sesswalment kontra l-volontà tagħha.

Il-ġuvni ta’ 26 sena mis-Siġġiewi wieġeb li mhux ħati li stupra lit-tfajla tiegħu ta’ 19-il sena.  Hija rrifjutat li jkollha x’taqsam mal-għarus tagħha, tant li l-ġuvni qabadha minn għonqha u allegatament sfurzaha tagħmel is-sess miegħu.

L-avukat difensur Leslie Cuschieri qal fil-Qorti li lest jitlob għal analiżi tal-istat mentali tal-klijent tiegħu, jekk ma tintlaqax it-talba għall-ħelsien mill-arrest.  Huwa rrimarka li l-akkużat jgħix m’ommu u jista’ jitlef l-impjieg tiegħu.

Minkejja dan, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Audrey Demicoli ma tatx il-ħelsien mill-arrest lill-ġuvni sakemm tixhed il-vittma, minħabba r-riskju li jkun hemm ntralċ tal-provi.