Qorti
Qalgħet xenata u darbet ħafif żewġ pulizija fuq ħobża bajd u bacon

Mara Maltija ta’ 50 sena li qalgħet kjass f’ħanut f’Bormla u spiċċat darbet ħafif żewġ pulizija, kienet ikkundannata disa’ xhur ħabs sospiżi u multa.

Il-każ seħħ fit-2 ta’ Diċembru 2014, meta ftit wara nofsinhar il-pulizija fl-għassa ta’ Bormla semgħu ħafna storbju ġej minn barra. Meta ħarġu jinvestigaw sabu mara li kienet qed tgħajjat u tiġġieled ma’ sid il-ħanut Bake and Take.

Meta l-Pulizija talbu lill-mara tmur magħhom l-għassa din bdiet tirrifjuta, u ntelqet minn tulha fl-art fejn bdiet tagħti bis-sieq lil żewġ kuntistabbli, u girfet ukoll lill-kuntistabbli mara. Il-Pulizija qalu lill-Qorti li meta eventwalment ittieħdet l-għassa kellha tiġi mmanettjata għax ma riditx tikkalma.

Il-Qorti semgħet kif kollox beda minn ħobża bajd u bacon li l-mara marret tordna mill-ħanut li fih kien jaħdem l-għarus ta’ bintha. Il-mara qalet li waqt li dan beda jaqdiha sid il-ħanut qallu “l-ewwel ix-xogħol imbagħad il-kunjata”, u din ħaditha bħala offiża.

Il-mara ammettiet li kienet xorbot qabel ma qalgħet l-inkwiet, u qalet ukoll li f’dak iż-żmien kienet għaddejja minn separazzjoni u kellha problemi psikoloġiċi, tant li qattgħet xi żmien fl-isptar Monte Carmeli.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri, sabet lill-mara ħatja u kkundannatha disa’ xhur ħabs sospiżi għal sentejn, kif ukoll multa ta’ €6,000. Hija kienet marbuta wkoll b’garanzija personali ta’ €1,000 għal sena fil-konfront taż-żewġ pulizija.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Lokali

Wara laqgħa li kellhom illejla s-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU, ftehmu li minn għada mhux se jħallu s-servizz tal-fuel bl-automatic. Dan ifisser li s-sevizz mill-pompi se jkun sas-sitta ta’ filgħaxija,…

Lokali

Fredrick Attard stqarr li m’għandux kliem biex jirringrazzja lid-donaturi tad-demm li bil-ġest tagħhom jistgħu jsalvaw lil ommu u lil oħtu li jeħtiġilhom trasfużjoni tad-demm bħala parti mill-kura kontra l-kanċer tas-sider…

Aktar