Qorti
Qalgħet xenata u darbet ħafif żewġ pulizija fuq ħobża bajd u bacon

Mara Maltija ta’ 50 sena li qalgħet kjass f’ħanut f’Bormla u spiċċat darbet ħafif żewġ pulizija, kienet ikkundannata disa’ xhur ħabs sospiżi u multa.

Il-każ seħħ fit-2 ta’ Diċembru 2014, meta ftit wara nofsinhar il-pulizija fl-għassa ta’ Bormla semgħu ħafna storbju ġej minn barra. Meta ħarġu jinvestigaw sabu mara li kienet qed tgħajjat u tiġġieled ma’ sid il-ħanut Bake and Take.

Meta l-Pulizija talbu lill-mara tmur magħhom l-għassa din bdiet tirrifjuta, u ntelqet minn tulha fl-art fejn bdiet tagħti bis-sieq lil żewġ kuntistabbli, u girfet ukoll lill-kuntistabbli mara. Il-Pulizija qalu lill-Qorti li meta eventwalment ittieħdet l-għassa kellha tiġi mmanettjata għax ma riditx tikkalma.

Il-Qorti semgħet kif kollox beda minn ħobża bajd u bacon li l-mara marret tordna mill-ħanut li fih kien jaħdem l-għarus ta’ bintha. Il-mara qalet li waqt li dan beda jaqdiha sid il-ħanut qallu “l-ewwel ix-xogħol imbagħad il-kunjata”, u din ħaditha bħala offiża.

Il-mara ammettiet li kienet xorbot qabel ma qalgħet l-inkwiet, u qalet ukoll li f’dak iż-żmien kienet għaddejja minn separazzjoni u kellha problemi psikoloġiċi, tant li qattgħet xi żmien fl-isptar Monte Carmeli.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Neville Camilleri, sabet lill-mara ħatja u kkundannatha disa’ xhur ħabs sospiżi għal sentejn, kif ukoll multa ta’ €6,000. Hija kienet marbuta wkoll b’garanzija personali ta’ €1,000 għal sena fil-konfront taż-żewġ pulizija.

Aħbarijiet Oħra

114 gradwat irċevew il-warrant biex jipprattikaw fil-professjoni ta’ avukati waqt ċeremonja fejn il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici ppreżenthom biċ-ċertifikat. Mill-gradwati, 46 huma rġiel u 68 huma nisa. Il-Ministru Bonnici feraħ lill-avukati…

Politika

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca żvelat li sena ilu, fl-eqqel tad-dibattitu dwar l-emendi għal-liġi tal-IVF, hija għenet biex id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne jikkonvinċi ruħu bl-argumenti tas-soċjetà ċivili kontra l-introduzzjoni tat-tqala…

Parlament

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal illi f’taħditiet mal-esperti tal-Moneyval fi ħdan il-Kunsill tal-Ewropa jemmen illi l-Gvern jasal biex jagħti riżultat tajjeb lil Malta fejn tidħol il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Huwa…

Parlament

Il-Parlament approva mill-ewwel qari ħames abbozzi ta’ liġi li jirriformaw l-qasam tal-Ġustizzja. L-abbozzi tressqu kollha mill-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici u se jdaħħlu fis-seħħ proposti li saru…

Aktar