Lokali
Qalilha li żżewwiġha għax ma kienx jaf li l-Marokk pajjiż Għarbi

Marokkina li żżewġet raġel Malti qalet fil-Qorti li żewġha kien jgħajjarha li l-Għarab maħmuġin, u li kien jgħidilha li żżewwiġha biss għax ma kienx jaf li l-Marokk huwa pajjiż Għarbi.

Il-Qorti tal-Familja kienet qed tisma’ każ ta’ separazzjoni bejn mara Marokkina u raġel Malti, li huwa 21 sena ikbar minnha fl-età. It-tnejn li huma bdew iwaħħlu f’xulxin għall-falliment taż-żwieġ, li minnu baqgħu ma twildux tfal.

Il-mara qalet li fil-bidu taż-żwieġ kollox kien miexi sew, iżda mbagħad ir-raġel inbidel, fejn beda jgħajjarha bil-kultura tagħha u jgħidilha biex tmur lura pajjiżha. Allegat li pprova jerfa’ jdejh fuqha, kien iħalliha nieqsa minn affarijiet bażiċi, ma kienx iħalliha toħroġ mid-dar, u lanqas tixgħel id-dawl biex ma taħlix.

Min-naħa tiegħu r-raġel sostna li ż-żwieġ tkisser minħabba l-mara, li wettqet adulterju u telqet mid-dar matrimonjali hekk kif ġabilha ċ-ċittadinanza. Jiċħad li qatt ħalliha nieqsa jew li refa’ jdejh fuqha, u jgħid li kien jgħajjarha biss għax kienet titolbu l-flus biex ikollha x’taqsam miegħu.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Abigail Lofaro, ikkonkludiet li t-tort għat-tkissir taż-żwieġ kellu jinqasam bejn it-tnejn li huma, u għaddiet biex tiddeċiedi dwar il-proprjetà u l-komunjoni tal-akkwisti.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-qorti ordnat kumpens ta’ €463,465 għal tfajla li spiċċat fuq siġġu tar-roti wara inċident fil-Qawra. It-tfajla; Vladyslava Kravchenko, disa’ snin ilu kienet f’party ħdejn Fra Ben, meta l-apparat tad-dawl waqa’…

Lokali

Mara ta’ 68 sena sofriet ġrieħi gravi wara li ttajret f’San Ġwann. L-inċident seħħ għall-ħabta tas-2.15 fi Triq Birkirkara. Il-Pulizija marru fuq il-post u mill-ewwel stħarriġ irriżulta li mara ta’…

Lokali

Bil-festini tal-Milied jinsabu fl-aqwa tagħhom, għadd ta’ entitajiet ngħaqdu flimkien f’kampanja preventiva biex min se jixrob ma jsuqx għax fi kliemhom il-ħajja mhijiex logħba. Il-ħajja mhix logħba . . ….

Lokali

L-MUT u l-MCAST se jkomplu jitkellmu sabiex tinstab soluzzjoni Il-Union tal-Għalliema, l-MUT, issospendiet id-direttiva biex nhar il-Ġimgħa jsir strajk ta’ ġurnata mill-għalliema fl-MCAST minħabba nuqqas ta’ qbil dwar il-ftehim kollettiv…

Aktar