Lokali
Qalilha li żżewwiġha għax ma kienx jaf li l-Marokk pajjiż Għarbi

Marokkina li żżewġet raġel Malti qalet fil-Qorti li żewġha kien jgħajjarha li l-Għarab maħmuġin, u li kien jgħidilha li żżewwiġha biss għax ma kienx jaf li l-Marokk huwa pajjiż Għarbi.

Il-Qorti tal-Familja kienet qed tisma’ każ ta’ separazzjoni bejn mara Marokkina u raġel Malti, li huwa 21 sena ikbar minnha fl-età. It-tnejn li huma bdew iwaħħlu f’xulxin għall-falliment taż-żwieġ, li minnu baqgħu ma twildux tfal.

Il-mara qalet li fil-bidu taż-żwieġ kollox kien miexi sew, iżda mbagħad ir-raġel inbidel, fejn beda jgħajjarha bil-kultura tagħha u jgħidilha biex tmur lura pajjiżha. Allegat li pprova jerfa’ jdejh fuqha, kien iħalliha nieqsa minn affarijiet bażiċi, ma kienx iħalliha toħroġ mid-dar, u lanqas tixgħel id-dawl biex ma taħlix.

Min-naħa tiegħu r-raġel sostna li ż-żwieġ tkisser minħabba l-mara, li wettqet adulterju u telqet mid-dar matrimonjali hekk kif ġabilha ċ-ċittadinanza. Jiċħad li qatt ħalliha nieqsa jew li refa’ jdejh fuqha, u jgħid li kien jgħajjarha biss għax kienet titolbu l-flus biex ikollha x’taqsam miegħu.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Abigail Lofaro, ikkonkludiet li t-tort għat-tkissir taż-żwieġ kellu jinqasam bejn it-tnejn li huma, u għaddiet biex tiddeċiedi dwar il-proprjetà u l-komunjoni tal-akkwisti.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Riċerka ppubblikata fl-aħħar jiem tixħet dawl dwar l-ewwel attentati għas-separazzjoni tal-poteri bejn Stat u Knisja f’Malta. Kien Nicolo’ Muscat – figura prominenti fl-amministrazzjoni tal-Ordni tal-Kavallieri – li f’nofs is-seklu 18…

Lokali

Ġimgħa wara d-delitt ta’ omm żagħżugħa f’Raħal Ġdid li allegatament inqatlet mis-sieħeb tagħha, bosta għaqdiet speċjalment tan-nisa komplew jitkellmu b’diversi stqarrijiet dwar dan il-femiċidju u l-problema tal-vjolenza domestika. Mill-banda l-oħra…

Annimali

L-Assoċjazzjoni Exotic Finch Malta qed tagħti opportunità oħra lill-pubblika japprezza l-ġmiel ta’ 500 għasfur li minkejja li l-oriġini tagħhom hija barranija tfaqqsu f’Malta wara ħafna studju u esperementazzjoni. Il-wirja li…

Lokali

Il-Malta National Electromobility Platform fi ħdan Transport Malta qed tikkordina diversi inizjattivi u attivitajiet marbuta mal-Ġimgħa Ewropea Tal-Mobbiltà. It-tema għal din is-sena hija “Multimodality – Mix and Move”. Din it-tema…

Aktar