Lokali
Qalilha li żżewwiġha għax ma kienx jaf li l-Marokk pajjiż Għarbi

Marokkina li żżewġet raġel Malti qalet fil-Qorti li żewġha kien jgħajjarha li l-Għarab maħmuġin, u li kien jgħidilha li żżewwiġha biss għax ma kienx jaf li l-Marokk huwa pajjiż Għarbi.

Il-Qorti tal-Familja kienet qed tisma’ każ ta’ separazzjoni bejn mara Marokkina u raġel Malti, li huwa 21 sena ikbar minnha fl-età. It-tnejn li huma bdew iwaħħlu f’xulxin għall-falliment taż-żwieġ, li minnu baqgħu ma twildux tfal.

Il-mara qalet li fil-bidu taż-żwieġ kollox kien miexi sew, iżda mbagħad ir-raġel inbidel, fejn beda jgħajjarha bil-kultura tagħha u jgħidilha biex tmur lura pajjiżha. Allegat li pprova jerfa’ jdejh fuqha, kien iħalliha nieqsa minn affarijiet bażiċi, ma kienx iħalliha toħroġ mid-dar, u lanqas tixgħel id-dawl biex ma taħlix.

Min-naħa tiegħu r-raġel sostna li ż-żwieġ tkisser minħabba l-mara, li wettqet adulterju u telqet mid-dar matrimonjali hekk kif ġabilha ċ-ċittadinanza. Jiċħad li qatt ħalliha nieqsa jew li refa’ jdejh fuqha, u jgħid li kien jgħajjarha biss għax kienet titolbu l-flus biex ikollha x’taqsam miegħu.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Abigail Lofaro, ikkonkludiet li t-tort għat-tkissir taż-żwieġ kellu jinqasam bejn it-tnejn li huma, u għaddiet biex tiddeċiedi dwar il-proprjetà u l-komunjoni tal-akkwisti.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-eks Ministru Tonio Fenech instab ħati ta’ malafama f’kawża ta’ libell li saret kontrih mill-Avukat Martin Fenech, is-Sur Joseph Cordina u s-Sur Charles Scerri dwar allegazzjonijiet li kien għamel fil-konfront…

Lokali

Il-President ta’ Malta Marie-Louise Coleiro Preca ffirmat l-att li jemenda l-liġi għall-Protezzjoni tal-Embirjuni u qalet li dan għamlitu b’lealtà biss lejn il-Kostituzzjoni u l-proċess demorkatiku. Il-liġi għaddiet jumejn ilu b’34…

Lokali

Malta tilfet il-kawża fil-Qorti Ewropea fil-Kawża tal-Kummissjoni Ewropea kontra kontra l-applikazzjoni ta’ deroga minn Malta għall-insib fuq seba’ speċi ta’ għasafar tal-għana fl-istaġun tal-ħarifa. Għalkemm id-deċiżjoni mhix appellabbli, il-Gvern qal…

Lokali

Għall-Caritas kien jum ta’ ċelebrazzjoni b’għaxar persuni ddikjarati ħielsa mid-droga wara li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni mid-droga fil-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, fil-limiti ta’ Ħaż-Żebbuġ. Il-grupp li inkluda 3…

Aktar