Knisja Maltija
Qanpiena ġdida għall-Katidral tal-Imdina

It-tokki tal-arloġġ tal-Katidral Metropolitan tal-Imdina, fl-ewwel kwarta ta’ kull siegħa se jkunu minn qanpiena ġdida li ħadet post waħda li kienet ilha fil-kampnar aktar minn 500 sena. Il-qanpiena nħadmet f’funderija fi Franza u bl-ewwel tokki tagħha nstemgħu llum.

Wara 519-il sena, il-Katidral Metropolitan tal-Imdina għandu qanpiena ġdida tal-arloġġ li minnha joħorġu t-tokki tal-ewwel kwarta ta’ kull siegħa. Il-qanpiena ħadet post oħra li kienet f’riskju kbir li taqa’. Il-qanpiena l-antika taf l-oriġini tagħha għal perjodu qabel parti mill-Kattidral iġġarraf f’terremot fl-1693.

Il-kampanoloġista Kenneth Cauchi qal ħass dieqa li kellu jkun hu li jilliċenzja l-qanpiena għall-mistrieħ wara aktar minn nofs millenju ta’ servizz.

Il-kampanoloġista, Kenneth Cauchi qal “hija ħasra għax ħoss medjevali kien karatteristiku tal-Imdina, però meta tqis li l-importanza tal-qanpiena kien mhedded li taqà mill-kampnar, ħassejna li jeħtieġ konservazzjoni.”

Is-Sur Cauchi qal li din ma kinitx l-eqdem qanpiena fil-Katidral tal-Imdina, għax l-eqdem waħda tmur lura għall-1370. Qal li l-qanpiena l-ġdida ngħatat l-isem tal-Verġni Marija u San Pawl bħala patrun tal-Katidral. Din inħadmet fi Franza u tiżen 170 kilo.

“Intgħażlet il-funderija Pacard biex nużaw l-istess tip ta’ ikonografijka, anke San Pawl li tqiegħed fuq il-qanpiena ntgħazlet li stilistikament hu medjevali biex ikun in line mal-qanpiena sostitwita” qal is-Sur Cauchi.

Il-kampanoloġista qal li l-qanpiena l-antika se tiġi restawrata u wara se tkun parti mill-kollezzjoni tal-mużew tal-Katidral fl-Imdina. Il-qanpiena l-ġdida tbierket mill-Arċisqof Charles J Scicluna f’ċerimonja qasira fuq iz-zuntier tal-Katidral.

 

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Il-Fondazzjoni President’s Trust kompliet tqassam tagħmir lil tfal li għandhom diffikultà bil-vista biex tgħinnhom fil-mixja edukattiva tagħhom. B’kollox il-fondazzjoni qassmet b’kemm jiswa €150,000 f’tagħmir tal-informatika lil 65 tifel u tifla….

Saħħa

L-Alleanza Nazzjonali għall-Mard Rari bħalissa għandha 200 membru li għandhom marda rari. Dan qalitu ċ-Chairperson u Fundatriċi tal-Alleanza, Michelle Muscat, meta tkellmet f’attività fl-okkażjoni tat-tielet sena mit-twaqqif ta’ din l-għaqda…

Xogħol

Il-General Workers Union qed issejjaħ għal emendi fil-liġi tax-xogħol biex il-prinċipju ta’ ħlas ugwali għall-istess xogħol jitwessa’ u jkopri lill-ħaddiema kollha li jaħdmu f’azjenda, inkluż dawk li m’humiex f’impjieg dirett…

Aktar