Knisja Maltija
Qanpiena ġdida għall-Katidral tal-Imdina

It-tokki tal-arloġġ tal-Katidral Metropolitan tal-Imdina, fl-ewwel kwarta ta’ kull siegħa se jkunu minn qanpiena ġdida li ħadet post waħda li kienet ilha fil-kampnar aktar minn 500 sena. Il-qanpiena nħadmet f’funderija fi Franza u bl-ewwel tokki tagħha nstemgħu llum.

Wara 519-il sena, il-Katidral Metropolitan tal-Imdina għandu qanpiena ġdida tal-arloġġ li minnha joħorġu t-tokki tal-ewwel kwarta ta’ kull siegħa. Il-qanpiena ħadet post oħra li kienet f’riskju kbir li taqa’. Il-qanpiena l-antika taf l-oriġini tagħha għal perjodu qabel parti mill-Kattidral iġġarraf f’terremot fl-1693.

Il-kampanoloġista Kenneth Cauchi qal ħass dieqa li kellu jkun hu li jilliċenzja l-qanpiena għall-mistrieħ wara aktar minn nofs millenju ta’ servizz.

Il-kampanoloġista, Kenneth Cauchi qal “hija ħasra għax ħoss medjevali kien karatteristiku tal-Imdina, però meta tqis li l-importanza tal-qanpiena kien mhedded li taqà mill-kampnar, ħassejna li jeħtieġ konservazzjoni.”

Is-Sur Cauchi qal li din ma kinitx l-eqdem qanpiena fil-Katidral tal-Imdina, għax l-eqdem waħda tmur lura għall-1370. Qal li l-qanpiena l-ġdida ngħatat l-isem tal-Verġni Marija u San Pawl bħala patrun tal-Katidral. Din inħadmet fi Franza u tiżen 170 kilo.

“Intgħażlet il-funderija Pacard biex nużaw l-istess tip ta’ ikonografijka, anke San Pawl li tqiegħed fuq il-qanpiena ntgħazlet li stilistikament hu medjevali biex ikun in line mal-qanpiena sostitwita” qal is-Sur Cauchi.

Il-kampanoloġista qal li l-qanpiena l-antika se tiġi restawrata u wara se tkun parti mill-kollezzjoni tal-mużew tal-Katidral fl-Imdina. Il-qanpiena l-ġdida tbierket mill-Arċisqof Charles J Scicluna f’ċerimonja qasira fuq iz-zuntier tal-Katidral.

 

Aħbarijiet Oħra
Temp

Qed ikun imbassar li se tagħmel maltempata bir-ragħad fuq il-gżejjer Maltin iktar tard illum, bl-iktar ħin probabbli li se tgħaddi minn fuq Malta u Għawdex huwa bejn is-2pm u nofsillejl….

Ġurnali

In-Nazzjon Fl-ewwel paġna ta’ In-Nazzjon insibu ritratt tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia mal-Kap tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Webber fi Brussel fejn Dr Delia attenda għas-summit tal-PPE. Fl-ewwel paġna wkoll insibu…

Unjoni Ewropea

Il-Prim Ministru Joseph Muscat fil-jiem li ġejjin, fi Brussell, se jkun qiegħed jiddiskuti flimkien mal-mexxejja tal-Istati Membri l-futur tal-Ewropa fid-dawl ta’ Brexit u l-fenomenu tal-immigrazzjoni u l-isfidi li jġib miegħu….

Infrastruttura

Tnediet skema ġdida bħala parti mill-proġett għar-riġenerazzjoni tan-naħa t’isfel tal-Belt Valletta. Din l-iskema li hija ffinanzjata 80% minn Fondi Ewropej u 20% mill-Awtorità tal-Ippjanar tammonta għal €2 miljun. Immexxija mill-Awtorità tal-Ippjanar, l-iskema tagħmel parti…

Aktar