Storja
Qed tagħrfu dan il-post?

Pensjonant, li kien jiġbor il-melħ mis-Salina, għandu dispjaċir sal-mewt li minkejja l-flus li ntefqu biex tkun irrestawrata, is-Salina mhix tipproduċi melħ. Karmenu Camilleri, li għomru u żmienu jiġbor il-melħ mis-Salina, jitkellem b’nostalġija dwar is-snin li qatta’ jiġbor il-melħ biex jgħajjex il-familja.

F’dan ir-ritratt meħud fil-bidu tas-snin sebgħin, Karmenu Camilleri jidher qed jiġbor il-melħ bil-pala mis-Salina.

“Xogħol tat-tbatija. Mhux żgħira x-xogħol tagħha. Ma nafx kemm baqa’ min jagħmlu. Ma nafx.”

Għal iktar minn 40 sena, Karmenu kien jaqla’ l-ħobża ta’ kuljum mis-Salina li nbniet mill-inġiniera tal-Ordni ta’ San Ġwann. Skont il-pjanta, is-Salina nbniet fl-1764.

“Ifhimni tibqa’ timmissjah dejjem imma ma tantx għadni għax issa ili 15-il sena li rtirajt imma jien kuljum hawn isfel.”

Ir-riċerkatriċi Pauline Dingli spjegat li s-Salina, li hi l-ikbar sistema ta’ salini f’Malta b’tul ta’ madwar kilometru, kienet tiswa mitqlu deheb għall-Kavallieri. “Tinsiex ma kienx hawn refrigeration dak iż-żmien allura l-ikel kienu jippreservawh bil-melħ.”

Il-Kavallieri kienu jesportaw il-melħ madwar l-Ewropa. Il-melħ ta’ Malta kien iħabbatha sew mal-aqwa melħ ta’ dak iż-żmien fosthom ta’ Venezja.

Pauline Dingli qalet “kien melħ abjad ħafna tagħna, kemm bħala aċidità, kemm bħala kulur u togħma kien dejjem jikkompeti mal-aqwa melħ li kien hemm.”

Għandhom dispjaċir wieħed.

Pauline Dingli qalet “intefqu l-flus biex ġiet restawrata u mhix qiegħda taħdem, mhux naraw melħ.”

Karmenu Camilleri stqarr “qatt ma bsart li nefqulha dawk il-flus kollha u mhux jagħmlu melħ, hux hekk?”

Ir-riċerkatriċi hi tal-fehma li s-Salina u l-produzzjoni tal-melħ għandhom ikunu parti mill-wirt kulturali dinji tal-UNESCO.

Pauline Dingli qalet “bħal Malta m’għandhomx għax ta’ Malta saret mill-Kavallieri u l-inġinieri tagħha, u allura nemmen li għal Malta għandha tkun listed bħala World Heritage.”

Is-Salina hi waħda minn 40 salini mxerrdin ma’ Malta, Għawdex u Kemmuna li sabet ruħha fi ktieb dwar l-istorja tas-salini mill-pinna ta’ Pauline Dingli.

 

Aħbarijiet Oħra
Għawdex

“In-nannu dejjem kien jgħidli li l-baħar tad-Dwejra hu l-isbaħ baħar li hawn fil-Mediterran u llum dan nista’ nikkonfermah” Annie Formosa hi l-kuratriċi ta’ ċentru ta’ edukazzjoni ambjentali dwar il-baħar li…

Lokali

Il-ġmiel ta’ pitturi li jiksu l-ħitan tal-kappella privata f’Palazzo De La Salle, li jinsab fil-parti t’isfel ta’ Triq ir-Repubblika, il-Belt, jistgħu jerġgħu jiġu apprezzati mill-pubbliku hekk kif tlesta r-restawr tagħhom….

Għawdex

Waqa’ fil-muta l-arloġġ taċ-Ċittadella f’Għawdex. Il-mekkaniżmu tal-arloġġ li għandu kważi mitejn u ħamsin sena żżarma minn postu u qed jiġi restawrat għand kumpanija ta’ arluġġara f’Għawdex stess. Il-mekkaniżmu mistenni jitreġġa’…

Kunsilli Lokali

Is-Sindki ltaqgħu madwar mejda biex jiddiskutu l-viżjoni tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. Matul il-laqgħa, diversi sindki qajmu kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw li qalu qed ixekkluhom milli jħarsu fit-tul. Il-viżjoni, li…

Aktar