Qorti
Qtil DCG: Jixhdu l-esperti dwar kif identifikaw id-dgħajsa

Fil-kumpilazzjoni tal-aħwa Alfred u George Degiorgio u Vince Muscat akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia xehdu esperti mqabda biex janalizzaw u jidentifikaw id-dgħajsa Maya li allegatament intużat minn George Degiorgio, biex minn fuqha ġiet attivata l-bomba li qatlet lis-sinjura Caruana Galizia.

Xehdu wkoll numru ta’ uffiċjali forensiċi b’uħud minnhom jispjegaw kif qasmu l-ħidma tagħhom fuq ix-xena tad-delitt fil-Bidnija u preżentaw lill-Qorti oġġetti li elevew minn fuq il-post.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Studenti u żgħażagħ Għawdxin ta’ bejn is-16 u l-20 sena jistgħu jerġgħu japplikaw għall-iskema ‘work trial scheme for youths’ li permezz tagħha jgawdu minn ħlas ta’ €85 fil-ġimgħa għal total…

Qorti

Raġel ta’ 28 sena mix-Xagħra tressaq il-Qorti akkużat li f’diversi ġranet bejn il-15 u s-17 ta’ Ġunju 2019, f’diversi postijiet ġewwa l-gżira t’Għawdex, hedded, żamm persuna kontra l-volontà tagħha, u kiser…

Qorti

Joel Portelli ta’ 28 sena mir-Rabat Għawdex kien illiberat wara li kien akkużat li f’Awwissu 2017 ħebb għal martu u kkaġunalha feriti gravi. Kien akkużat ukoll li insulenta u hedded…

Lokali

Transport Malta ffirmat Memorandum of Understanding mal-Awtorità tas-sistemi tal-port fl-ibħra tal-Lvant ta’ Sqallija. L-għan tal-ftehim iffirmat huwa li tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ partijiet, peress li huma t-tnejn responsabbli mill-portijiet rispettivi…

Aktar