Lokali
Raġel akkużat li seraq minn dar illiberat wara li x-xhud ma għarfitux

Ragel akkużat b’attentat ta’ serq minn dar f’Ħad-Dingli nħeles minħabba li xhud ewlenija fil-każ ma setgħetx tikkonferma b’ċertezza l-identità tiegħu.

Paul Abela ta’ 62 sena mir-Rabat kien akkużat li daħal fir-residenza f’Marzu 2012 u seraq €2,000 fi flus kontanti u xi affarijiet tad-deheb. Kien akkużat ukoll li żamm affarijiet misruqa għandu u li għamel ħsara fi proprjetà ta’ ħaddieħor.

Fil-Qorti nstema’ li l-Pulizija kienu rċevew telefonata anonima fejn informawhom li raw tliet irġiel f’vann griż quddiem dar. Qalulhom ukoll li wieħed mill-irġiel daħal fid-dar. Meta l-Pulizija marret fuq il-post sabet il-bieb tad-dar magħluq u b’ebda sgass. Madankollu, ftit wara l-Pulizija rċevew telefonata oħra mingħand sid id-dar u rrapportat li kienu daħlu jisirquha. Mill-istħarriġ tal-Pulizija rriżulta li l-ħallelin daħlu mingħand il-ġara u mbagħad użaw mejda, siġġu u ġebla biex telgħu ma’ ħajt u daħlu fid-dar.

Waħda mill-ġirien kienet qalet li rat liż-żewġt irġiel waqt li kienet qed tonxor il-ħwejjeġ. Hija deskriviet wieħed minnhom li hu samrani u kien liebes berittta. Aktar tard huwa ġie ddentifikat li hu Paul Abela. Hija kienet qalet lill-Pulizija li Abela x’aktarx kien ir-raġel li rat fuq il-bejt. Madankollu hija qalet li ma kinitx ċerta 100%, tant li fil-Qorti hija ma setgħetx tidentifikah u qalet li dakinhar tas-serqa kienet ’il bogħod biex tagħrfu.

Minkejja li l-Prosekuzzjoni qalet li persuna li tixtieq tibqa’ anonima kienet semmiet lill-akkużat b’ismu u bil-laqam, il-Qorti nnotat li din il-persuna qatt ma xehdet f’dan il-każ. F’dan l-isfond il-Qorti qalet li ma kienx hemm evidenza diretta li turi li l-akkużat wettaq dan ir-reat u għaldaqstant illiberatu mill-akkużi.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji (MFSA) ħatret lid-ditta tal-awdituri Ernst and Young biex tagħti pariri u tissorvelja lill-bank Satabank plc. L-avviż dwar din il-miżura ħareġ illum bl-MFSA issostni li din l-azzjoni…

Qorti

Mara ta’ 47 sena mill-Fgura fittxet għad-danni lill-Kunsill Lokali tal-Fgura talli ġarrbet diżabilità permamenti meta waqgħet hija u miexja minn fuq il-bankina fil-lokalità fejn tgħix. Il-każ imur lura 8 snin,…

Qorti

Il-Forzi Armati ta’ Malta spiċċat rid tħallas għall-karozza mikrija wara li din ġarrbet ħsarat estensivi waqt sessjoni taħriġ f’każ li jmur lura għaxar snin. L-ewwel Qorti kienet iddeċidiet favur il-Forzi…

Qorti

Il-Qorti ddikjarat li d-drittijiet ta’ raġel akkużat bi traffikar ta’ droga nkissru wara li l-każ spiċċa jkaxkar sitt snin. Fl-2012, Agius kien imressaq b’akkuża bi traffikar u pusses tal-eroina, li…

Aktar