Lokali
Raġel akkużat li seraq minn dar illiberat wara li x-xhud ma għarfitux

Ragel akkużat b’attentat ta’ serq minn dar f’Ħad-Dingli nħeles minħabba li xhud ewlenija fil-każ ma setgħetx tikkonferma b’ċertezza l-identità tiegħu.

Paul Abela ta’ 62 sena mir-Rabat kien akkużat li daħal fir-residenza f’Marzu 2012 u seraq €2,000 fi flus kontanti u xi affarijiet tad-deheb. Kien akkużat ukoll li żamm affarijiet misruqa għandu u li għamel ħsara fi proprjetà ta’ ħaddieħor.

Fil-Qorti nstema’ li l-Pulizija kienu rċevew telefonata anonima fejn informawhom li raw tliet irġiel f’vann griż quddiem dar. Qalulhom ukoll li wieħed mill-irġiel daħal fid-dar. Meta l-Pulizija marret fuq il-post sabet il-bieb tad-dar magħluq u b’ebda sgass. Madankollu, ftit wara l-Pulizija rċevew telefonata oħra mingħand sid id-dar u rrapportat li kienu daħlu jisirquha. Mill-istħarriġ tal-Pulizija rriżulta li l-ħallelin daħlu mingħand il-ġara u mbagħad użaw mejda, siġġu u ġebla biex telgħu ma’ ħajt u daħlu fid-dar.

Waħda mill-ġirien kienet qalet li rat liż-żewġt irġiel waqt li kienet qed tonxor il-ħwejjeġ. Hija deskriviet wieħed minnhom li hu samrani u kien liebes berittta. Aktar tard huwa ġie ddentifikat li hu Paul Abela. Hija kienet qalet lill-Pulizija li Abela x’aktarx kien ir-raġel li rat fuq il-bejt. Madankollu hija qalet li ma kinitx ċerta 100%, tant li fil-Qorti hija ma setgħetx tidentifikah u qalet li dakinhar tas-serqa kienet ’il bogħod biex tagħrfu.

Minkejja li l-Prosekuzzjoni qalet li persuna li tixtieq tibqa’ anonima kienet semmiet lill-akkużat b’ismu u bil-laqam, il-Qorti nnotat li din il-persuna qatt ma xehdet f’dan il-każ. F’dan l-isfond il-Qorti qalet li ma kienx hemm evidenza diretta li turi li l-akkużat wettaq dan ir-reat u għaldaqstant illiberatu mill-akkużi.

Aħbarijiet Oħra
Mużika

Malcolm Pisani nieda s-single ġdida bl-isem ‘RISE’, kanzunetta li hi ddedikata lill-Fondazzjoni Rise. B’din il-kanzunetta, Malcolm jixtieq iwassal messaġġ li jekk fil-ħajja tħossok imkisser u bla tama, m’għandekx taqta’ qalbek….

Qorti

Steven Jones ta’ 50 sena mir-Renju Unit tressaq il-Qorti akkużat li fit-23 ta’ Mejju għamel danni fuq il-proprjetà privata f’San Ġiljan waqt li kien fis-sakra. Huwa ammetta l-akkużi u ngħata…

Lokali

7 sigaħt ilu fetħu l-postijiet tal-votazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Matul dan il-ħin kienu diversi li marru jivvutaw fosthom il-President George Vella, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni…

Aktar