Lokali
Raġel akkużat li seraq minn dar illiberat wara li x-xhud ma għarfitux

Ragel akkużat b’attentat ta’ serq minn dar f’Ħad-Dingli nħeles minħabba li xhud ewlenija fil-każ ma setgħetx tikkonferma b’ċertezza l-identità tiegħu.

Paul Abela ta’ 62 sena mir-Rabat kien akkużat li daħal fir-residenza f’Marzu 2012 u seraq €2,000 fi flus kontanti u xi affarijiet tad-deheb. Kien akkużat ukoll li żamm affarijiet misruqa għandu u li għamel ħsara fi proprjetà ta’ ħaddieħor.

Fil-Qorti nstema’ li l-Pulizija kienu rċevew telefonata anonima fejn informawhom li raw tliet irġiel f’vann griż quddiem dar. Qalulhom ukoll li wieħed mill-irġiel daħal fid-dar. Meta l-Pulizija marret fuq il-post sabet il-bieb tad-dar magħluq u b’ebda sgass. Madankollu, ftit wara l-Pulizija rċevew telefonata oħra mingħand sid id-dar u rrapportat li kienu daħlu jisirquha. Mill-istħarriġ tal-Pulizija rriżulta li l-ħallelin daħlu mingħand il-ġara u mbagħad użaw mejda, siġġu u ġebla biex telgħu ma’ ħajt u daħlu fid-dar.

Waħda mill-ġirien kienet qalet li rat liż-żewġt irġiel waqt li kienet qed tonxor il-ħwejjeġ. Hija deskriviet wieħed minnhom li hu samrani u kien liebes berittta. Aktar tard huwa ġie ddentifikat li hu Paul Abela. Hija kienet qalet lill-Pulizija li Abela x’aktarx kien ir-raġel li rat fuq il-bejt. Madankollu hija qalet li ma kinitx ċerta 100%, tant li fil-Qorti hija ma setgħetx tidentifikah u qalet li dakinhar tas-serqa kienet ’il bogħod biex tagħrfu.

Minkejja li l-Prosekuzzjoni qalet li persuna li tixtieq tibqa’ anonima kienet semmiet lill-akkużat b’ismu u bil-laqam, il-Qorti nnotat li din il-persuna qatt ma xehdet f’dan il-każ. F’dan l-isfond il-Qorti qalet li ma kienx hemm evidenza diretta li turi li l-akkużat wettaq dan ir-reat u għaldaqstant illiberatu mill-akkużi.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Hekk kif diversi parroċċi qed jiċċelebraw il-festa ta’ San Marija, f’diversi rħula lbieraħ kien hemm wirjiet spettakolari tan-nar. Fl-Imqabba lbieraħ kien hemm spettaklu li paxxa l-għajnejn ta’ dawk li raw…

Edukazzjoni

Żgħażagħ u adolexxenti mis-Salesian Brigade u grupp ta’ żgħażagħ Franċiżi qed jikkampjaw f’ambjent nieqes mill-kumditajiet bil-għan li jitgħallmu affarijiet bażiċi tal-ħajja. F’din l-esperjenza qed ipoġġu fil-prattika t-tagħlim dwar il-ħarsien tal-ambjent…

Ġurnali

Din hija ħarsa ħafifa lejn l-istejjer fuq il-faċċata tal-ġurnali tal-lum l-Erbgħa 15 t’ Awwissu: Il-ġurnali kollha dalgħodu jirrapppurtaw it-traġedja li seħħet ilbieraħ f’Genova l-Italja fejn ċediet parti mill-Pont Morandi li…

Lokali

Il-Partit Nazzjonalista qal li r-reputazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji mhix tittieħed bis-serjetà. Fi stqarrija qal li l-iskiet tal-Gvern u l-FIAU dwar kif il-President Veneżwelan u persuni qrib tiegħu allegatament ħaslu b’…

Aktar