Qorti
Raġel illiberat minn akkużi ta’ użura u theddid

Brian Pace ta’ 43 sena ġie lliberat minn akkużi ta’ użura u li kkaġuna biża’ li se tintuża vjolenza kontra l-allegat vittma.

Il-każ kien jitratta flus li Pace sellef lil Vincent Axisa f’Settembru 2012.

Fix-xhieda tiegħu, Pace qal li kien sikwit isellef il-flus lil Axisa mingħajr problemi għajr għal darba meta selfu 12,000 lira Maltin u kien baqa’ ma ħalsux lura l-ammont ta’ €8.200.

Il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech ikkonkludiet li d-difiża rnexxielha tipprova l-każ tagħha filwaqt li qalet li ma setgħetx tistrieħ fuq ix-xhieda ta’ Axisa li ma kinetx veritiera għal kollox.

Aħbarijiet Oħra
Kisbiet

Iċ-Chairman tal-Public Broadcasting Services Limited, Cavaliere Dr Tonio Portughese ppreżenta d-DVDs tal-kunċert mill-Banda La Valette “La Sollevazione di Cristo” u l-intervista mal-Mro Joseph Sammut lill-President Jonathan Grima kif ukoll lis-Sindku…

Droga

16-il persuna, fosthom żewġ nisa, fl-etajiet ta’ bejn l-20 u l-55 sena, temmew programm ta’ rijabilitazzjoni mill-użu tad-droga u ħadu sehem f’ċerimonja ta’ gradwazzjoni li ċċelebrat is-suċċess tagħhom. Iċ-ċerimonja bit-tema…

Lokali

Il-Fondazzjoni Foodbank Lifeline tal-Knisja Metodista f’Malta qed tkompli tifrex il-ħidma tagħha bit-tqassim ta’ ikel lil familji fil-bżonn. Il-Fondazzjoni qalet li sal-aħħar tas-sena mistennija tgħin aktar minn 16,000 persuna bi spiża…

Kronaka

Ġuvni u tfajla weġġgħu gravi wara li tard lbieraħ kienu involuri f’inċident bil-karozza. Il-Pulizija kienet infurmata bil-każ fi Triq id-Daħla ta’ San Tumas f’Marsaskala għall-ħabta tal-11.00pm. Mill-ewwel stħarriġ tal-Pulizija tad-Distrett…

Aktar