Kronaka
AĠĠORNAT (2): Ma jammettix l-akkużi ta’ traffikar u pussess ta’ droga wara r-rejd fil-Marsa

Josef D’Amato ta’ 24 sena mill-Marsa ma ammettiex l-akkużi ta’ traffikar u pussess tad-droga eroina, kannabis u kokaina. Huwa kien imfittex mill-Pulizija b’rabta mar-rejd li sar erbat ijiem ilu fir-remissa fejn joqgħod fi Triq it-Tiġrija, fil-Marsa.

D’Amato, li deher quddiem il-Maġistrat Claire Stafrace Zammit wieġeb li mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih mill-Ispettur Mark Anthony Mercieca.  Ma saritx talba għall-ħelsien mill-arrest, bl-akkużat jinżamm taħt arrest fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Josef D’Amato kien arrestat matul il-lejl fil-Gżira. TVM segwa l-mument meta D’Amato kien iċċirkondat minn tlett vetturi tar-Rapid Intervention Unit fi Triq ir-Rebħa fil-Gżira, ftit qabel il-11.30p.m ta’ filgħaxja. Wara li kien immanettjat saret tfittxija fuqu u wara ttieħed id-Depot tal-Pulizija għal aktar investigazzjonijiet.

Ara wkoll:

AĠĠORNAT: Fir-rejd tal-bieraħ instabet id-droga eroina, kokaina u l-kannabis

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Jekk hemm aspett li jispikka fuq oħrajn fil-ġrajja tal-mewt ta’ Ġesà hi t-tbatija. Il-knisja parrokkjali tal-Fontana, f’Għawdex, għandha statwa ġdida li tirrappreżenta mument partikulari ta’ tbatija: il-flaġellazzjoni, b’Ġesù marbut ma’…

Teknoloġija

Tnieda fond ta’ żewġ miljun ewro ta’ GO Ventures, immirat lejn kumpaniji żgħar fil-qasam tat-teknoloġija. Fit-tnedija tal-fond, is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri qal li biex Malta tibqa’ fuq quddiem tar-rivoluzzjoni diġitali…

Stejjer Umani

Irġiel u nisa b’diżabbiltà llejla ġeddew mument mill-Aħħar Ikla ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu. Hekk kif il-Knisja Kattolika tat bidu għat-Tridu tal-Għid, iċ-ċelebrazzjoni ewlenija tal-lejla fil-parroċċi tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija u tinkludi…

Kronaka

Persuna ta’ 63 sena mir-Rumanija ġiet rikoverata wara li ttajret fil-Gżira. Il-Pulizija qalet li kienet infurmata bl-inċident fi Triq il-Gżira għall-ħabta tal-5.30 pm. Mill-ewwel stħarriġ ħareġ li l-persuna ntlaqtet minn…

Aktar