Qorti
Raġel jitressaq fuq akkużi li talab tifel ta’ 14-il sena favuri sesswali

Raġel ta’ 59 sena miż-Żurrieq deher quddiem il-Qorti fuq akkużi li pprova jitlob lil tifel ta’ 14-il sena xi favuri sesswali.

Ir-raġel ġie arrestat u mressaq il-Qorti wara li mar minn jeddu Monte Carmeli u informa lill-istaff b’għemilu.

Il-Maġistrat Audrey Demicoli ħarġet ordni ta’ protezzjoni għall-vittma u l-familja tiegħu mentri l-imputat ġie orndnat imur Monte Carmeli għal xi testijiet.

L-Avukat Lennox Vella deher għall-akkużat.

 

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-imxija tal-Coronavirus kompliet tinfirex f’diversi pajjiżi fl-Ewropa, waqt li l-Italja l-iktar li għandha każi fl-Ewropa tidher li dieħla f’riċessjoni minħabba c-coronavirus. L-Awtoritajiet tas-Saħħa Maltin għal darb’oħra kkonferma li s’issa m’hawn…

Qorti

L-eks Direttur Ġenerali tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, Andre Camilleri qal li l-bank Pilatus ingħata l-liċenzja qabel irtira hu mill-Awtorità fl-2014 u ma kien hemm l-ebda raġuni għaliex il-bank ma kellux…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali ordnat lill-Gvern jikkumpensa €20,000 lill-koppja Cachia minn Tas-Sliema wara li nkiser id-dritt tagħhom li jgawdu l-proprjetà b’valur potenzjali ta’ €700,000 minħabba liġijiet antiki tal-kera li minħabba fihom id-dar…

Aktar