Qorti
Raġel mixli bil-qtil ta’ mara fuq sewqan traskurat, meħlus mill-arrest

Raġel Norveġiż ta’ 43 sena, li jgħix fil-Kerċem, Għawdex tressaq il-qorti fuq akkużi li saq b’mod traskurat u perikoluż u li kkaġuna l-mewt ta’ mara ta’ 41 sena mis-Swieqi.

Il-każ imur lura għas-16 ta’ Awwissu 2019, meta Amerikan ta’ 47 sena residenti s-Swieqi, Ġermaniż ta’ 51 sena residenti x-Xagħra Għawdex u żewġ subien ta’ 9 snin u 14-il sena residenti n-Nadur Għawdex ġarrbu ġrieħi gravi f’inċident tat-traffiku f’Għajnsielem.

Huwa ġie akkużat ukoll li kkaġuna ġrieħi ta’ natura ħafifa fuq mara mill-Kanada ta’ 45 sena, fuq tifel ta’ 12-il sena u fuq raġel ta’ 36 sena
residenti n-Nadur Għawdex minħabba li saq b’mod negligenti, traskurat u perikoluż.

In-Norveġiż ġie akkużat ukoll li saq taħt l-effett tax-xorb, u li qabeż il-limitu ta’ veloċità filwaqt li kkawża ħsarat fuq vettura oħra għad-danni ta’ terza persuna.

L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih u ngħata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet tal-Qorti.

Il-Qorti ġiet ippreseduta mill-Maġistrat P. Coppini mentri l-prosekuzzjon tmexxiet mill-Ispettur J. Gauci.

Ara wkoll:

Tmut il-mara li ndarbet serjament f’ħabta f’Għajnsielem

Ivy Evison hija l-mara li tilfet ħajjitha fl-inċident f’Għajnsielem

Aħbarijiet Oħra
Għawdex

“In-nannu dejjem kien jgħidli li l-baħar tad-Dwejra hu l-isbaħ baħar li hawn fil-Mediterran u llum dan nista’ nikkonfermah” Annie Formosa hi l-kuratriċi ta’ ċentru ta’ edukazzjoni ambjentali dwar il-baħar li…

Lokali

Il-ġmiel ta’ pitturi li jiksu l-ħitan tal-kappella privata f’Palazzo De La Salle, li jinsab fil-parti t’isfel ta’ Triq ir-Repubblika, il-Belt, jistgħu jerġgħu jiġu apprezzati mill-pubbliku hekk kif tlesta r-restawr tagħhom….

Għawdex

Waqa’ fil-muta l-arloġġ taċ-Ċittadella f’Għawdex. Il-mekkaniżmu tal-arloġġ li għandu kważi mitejn u ħamsin sena żżarma minn postu u qed jiġi restawrat għand kumpanija ta’ arluġġara f’Għawdex stess. Il-mekkaniżmu mistenni jitreġġa’…

Kunsilli Lokali

Is-Sindki ltaqgħu madwar mejda biex jiddiskutu l-viżjoni tagħhom għall-erba’ snin li ġejjin. Matul il-laqgħa, diversi sindki qajmu kwistjonijiet li qed jiffaċċjaw li qalu qed ixekkluhom milli jħarsu fit-tul. Il-viżjoni, li…

Aktar