Lokali
“Rajt il-mewt u issa li bqajt ħaj irrid ngħin lil ħaddieħor”

Ftit tax-xhur ilu ra ħajtu tasal fit-tmiem, bil-biża’ li se jinfired għal dejjem minn uliedu li tant iħobb. Paul Borg ta’ 51 sena f’April li għadda għamel operazzjoni maġġuri fil-qalb l-Ingilterra u jgħid li issa li ngħata ċ-ċans li jkompli jgħix irid jagħmel kemm jiflaħ ġid lil ħaddieħor.

Wara tlieta u għoxrin sena jbati minn problemi fil-qalb, f’Marzu li għadda, Paul Borg ngħata l-aħbar li se jkollu jitla’ malajr l-Ingilterra minħabba li l-aorta ta’ qalbu kibret tant li seta’ jmut. Paul qal li ġej minn familja li jbatu minn problemi fil-qalb, fosthom ommu u ħuh li qabel ma mietu kellhom problemi serji fil-qalb. Qal li dak il-ħin li ngħata l-aħbar li ħajtu kienet riesqa lejn it-tmiem, ra bħal dalma kbira.

“L-ewwel ħaġa li għaddew minn quddiem għajnejja it-tfal u l-familjari mbagħad tgħid jiena baqagħli ħajja jew le, tispiċċa b’ħalqek magħluq”.

Fl-Ingilterra ġie operat darbtejn biex biddlulu l-aorta ta’ qalbu u għamlulu valve ġdid. Jakkumpanjawh fl-Ingilterra kien hemm oħtu u ż-żewġ uliedu u li dan kien possibbli minħabba li ngħataw fejn joqgħodu minn Puttinu. Paul qal li l-fatt li kien imdawwar mill-familja, iħossu grat wisq lejn din il-fondazzjoni li tgħin eluf ta’ familji li jitilgħu għall-kura ta’ qrabathom fl-Ingilterra.

“Nappella ħafna lil Puttinu u n-nies, biex ikunu utli għall-poplu Malti biex kif inħabbtulhom il-bieb insibu l-ispalla li tgħid grazzi Mulej xi ħadd qabadli jdejja li għandi fejn noqgħod jien u l-qraba tiegħi”.

Issa li jħoss li ħajtu twieldet mill-ġdid, Paul qal li jrid jgħin kemm jista’ lil pazjenti bħalu u għalhekk se jieħu sehem fil-maratona ta’ Puttinu bejn il-ġimgħa u l-Ħadd li ġej f’Marsa Sports Grounds, fil-maratona ta’ futbol, kant, divertiment u logħob għat-tfal, f’dik li tista titqies bħala ċelebrazzjoni ta’ solidarjetà li se tixxandar fuq TVM.

Aħbarijiet Oħra

Il-Gvern qed jikkunsidra diversi alternattivi għall-isfida tal-iskart tal-kostruzzjoni. Il-Prim Ministru Joseph Muscat insista li fl-immedjat, l-industrija tal-kostruzzjoni trid terfa’ r-responsabbiltà tagħha. Żied jgħid li jridu jinstabu soluzzjonijiet aktar fit-tul fost…

Qorti

Il-mara mis-Serbja li iktar kmieni din is-sena nstabet ħatja li ħaqret żewġ anzjani sakemm mietu, kellha l-piena ta’ ħabs imnaqqsa mill-Qorti tal-Appell. F’April li għadda Dragana Mijalkovic kienet ikkundannata ħames…

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delia, appella lill-Gvern biex jgħin bi kwalunkwe mod possibbli biex itaffi xi ftit mill-piżijiet finanzjarji meħtieġa biex jitmexxa s-santwarju tal-Arka ta’ Noe fil-Mellieħa fejn…

Politika

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, George Hyzler, ikkonkluda li stqarrija li l-Ministru għall-Ġustizzja, Owen Bonnici ħareġ, permezz tad-Dipartiment tal-Informazzjoni, ma kinitx tikser il-kodiċi ta’ etika. Il-Kummissarju Hyzler investiga ilment imressaq mill-Avukat…

Aktar