Lokali
“Rajt il-mewt u issa li bqajt ħaj irrid ngħin lil ħaddieħor”

Ftit tax-xhur ilu ra ħajtu tasal fit-tmiem, bil-biża’ li se jinfired għal dejjem minn uliedu li tant iħobb. Paul Borg ta’ 51 sena f’April li għadda għamel operazzjoni maġġuri fil-qalb l-Ingilterra u jgħid li issa li ngħata ċ-ċans li jkompli jgħix irid jagħmel kemm jiflaħ ġid lil ħaddieħor.

Wara tlieta u għoxrin sena jbati minn problemi fil-qalb, f’Marzu li għadda, Paul Borg ngħata l-aħbar li se jkollu jitla’ malajr l-Ingilterra minħabba li l-aorta ta’ qalbu kibret tant li seta’ jmut. Paul qal li ġej minn familja li jbatu minn problemi fil-qalb, fosthom ommu u ħuh li qabel ma mietu kellhom problemi serji fil-qalb. Qal li dak il-ħin li ngħata l-aħbar li ħajtu kienet riesqa lejn it-tmiem, ra bħal dalma kbira.

“L-ewwel ħaġa li għaddew minn quddiem għajnejja it-tfal u l-familjari mbagħad tgħid jiena baqagħli ħajja jew le, tispiċċa b’ħalqek magħluq”.

Fl-Ingilterra ġie operat darbtejn biex biddlulu l-aorta ta’ qalbu u għamlulu valve ġdid. Jakkumpanjawh fl-Ingilterra kien hemm oħtu u ż-żewġ uliedu u li dan kien possibbli minħabba li ngħataw fejn joqgħodu minn Puttinu. Paul qal li l-fatt li kien imdawwar mill-familja, iħossu grat wisq lejn din il-fondazzjoni li tgħin eluf ta’ familji li jitilgħu għall-kura ta’ qrabathom fl-Ingilterra.

“Nappella ħafna lil Puttinu u n-nies, biex ikunu utli għall-poplu Malti biex kif inħabbtulhom il-bieb insibu l-ispalla li tgħid grazzi Mulej xi ħadd qabadli jdejja li għandi fejn noqgħod jien u l-qraba tiegħi”.

Issa li jħoss li ħajtu twieldet mill-ġdid, Paul qal li jrid jgħin kemm jista’ lil pazjenti bħalu u għalhekk se jieħu sehem fil-maratona ta’ Puttinu bejn il-ġimgħa u l-Ħadd li ġej f’Marsa Sports Grounds, fil-maratona ta’ futbol, kant, divertiment u logħob għat-tfal, f’dik li tista titqies bħala ċelebrazzjoni ta’ solidarjetà li se tixxandar fuq TVM.

Aħbarijiet Oħra
Trasport

Minn għada t-Tnejn, l-ewwel ta’ Ġunju, ser jerġgħu jitħallew isiru l-eżamijiet, kemm prattiċi u tat-teorija, għal-liċenzji tas-sewqan. L-eżamijiet kienu twaqqfu lura f’Marzu minħabba l-imxija tal-COVID-19 u issa ser ikomplu b’għadd…

Lokali

Inkjesta Maġisterjali li nvestigat denunzji li tressqu mill-għaqda Repubblika b’allegazzjonijiet dwar qtil ta’ immigranti, u attentat ta’ qtil ta’ oħrajn ix-xahar li għadda, sabet li dawn ma kinux imsejsa fuq…

Infrastruttura

Il-ħsara fil-parti ta’ fuq tat-telgħa tas-Saqqajja mhix żgħira, b’din l-arterja prinċipali tat-traffiku fir-Rabat jaf ikollha tibqa’ magħluqa għall-karozzi diversi ġimgħat. Għal Infrastructure Malta l-interventi li se jsiru mhumiex sempliċi xogħol…

Ekonomija u Finanzi

Għalkemm minn tmiem il-ġimgħa li għaddiet beda jitbexxa l-bieb biex terġa’ tibda l-attività ekonomika fil-pajjiż, stħarriġ xjentikfu li sar minn Dr Vincent Marmara juri li d-domanda mill-konsumaturi ser tibqa’ kajman…

Aktar