Droga
Razzett mibdul f’fabbrika tad-droga – arrestat il-moħħ wara t-traffikar

Ir-razzett fil-Wardija, li ġie mibdul f’residenza lussuża, spiċċa jservi ukoll ta’ fabbrika għad-droga. Fir-residenza li kienet mikrija €4,000 fix-xahar, il-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga sabet kmamar b’apparat biex tiġi mmanifatturata u pproċessata d-droga. TVM kompla jinvestiga l-aħħar żviluppi tar-rejds li saru mill-pulizija f’erba’ lokalitajiet differenti, u l-arrest ta’ dak li l-pulizija tqis bħala wieħed mill-barunijiet tad-droga.

Il-Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga waqt li tidher li kisret ċirku kbir ta’ traffikar ta’ droga, sabet il-bejta fejn wieħed mill-persuni arrestati fil-lejl ta’ bejn l-Erbgħa u l-Ħamis li għadda kien qed imexxi t-traffikar tad-droga f’diversi postijiet madwar Malta.

Minn stħarriġ li kompla jagħmel TVM jirriżulta li fir-residenza fil-limiti ta’ San Martin, fil-Wardija fir-rejd il-pulizija sabet saħansitra laboratorju sofistikat għall-manifattura u l-ipproċessar tad-droga. Fih instabu mwieżen elettroniċi, apparat ieħor sabiex isiru l-qratas bid-droga, kif ukoll ammont konsiderevoli ta’ droga kannabis u kokaina. Il-Pulizija sabet ukoll arma tan-nar mhux liċenzjata u munizzjon.

Il-post allegatament kien mikri għal €4,000 fix-xahar minn Jordan Azzopardi. 24 siegħa wara l-arrest tiegħu, Azzopardi tressaq il-Qorti mixli b’xejn inqas minn 15-il akkuża, fosthom bit-traffikar ta’ droga kokaina, eroina u kannabis minn bosta lokalitajiet fejn saru r-rejds mill-pulizija fl-aħħar ġimgħat. Huwa kien akkużat ukoll quddiem il-Maġistrat Charmaine Galea, b’ċirkolazzjoni ta’ flus foloz u anke li kkaġuna feriti gravi fuq persuna u li kien fil-pussess ta’ arma tan-nar. Azzopardi wieġeb mhux ħati tal-akkużi. Huwa ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest u qed jinżamm fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin.

Jordan Azzopardi kien ilu taħt għajnejn il-Pulizija mill-ewwel rejd f’maħżen f’Birkirkara f’Ottubru li għadda għalkemm dakinhar ma nstabx hemmhekk. Il-pulizija komplew isegwu l-passi tiegħu b’suspett li kellu jdejh tliet postijiet oħra, fil-Gżira, fil-Marsa u fil-Blata l-Bajda minn fejn kien isir traffikar u abbuż tad-droga. Il-pulizija wettqu rejds kkordinati f’dawn il-postijiet iżda huwa dejjem irmexxielu jiżgiċċa sakemm inqabad f’nifs din il-ġimgħa.

Sorsi li tkellmu ma’ TVM qalu li allegatament Azzopardi kellu numru ta’ persuni impjegati miegħu biex ‘iqassmu’ u ‘jbigħu’ d-droga minn dawn il-postijiet. L-istess sorsi qalu li dawn il-persuni kellhom ordni speċifika li jekk jindunaw bil-preżenza tal-pulizija, jarmu d-droga fl-aċtu biex jeqirdu l-provi.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

F’aktar minn ħamsin sena, l-Għaqda Alkoħoliċi Anonimi għenet mijiet ta’ persuni bi problema ta’ xorb żejjed, u ħafna drabi anke lill-qraba tagħhom permezz tal-AL-ANON. TVM tkellem ma’ raġel li 27…

Infrastruttura

Għaddejin l-aħħar tħejjijiet għat-tlestija ta’ Triq Ħal Luqa, li hija l-arterja ewlenija bejn Santa Luċija u Ħal Luqa. Bejn it-Tlieta filgħodu u l-Erbgħa waranofsinhar, it-triq se tingħalaq f’direzzjoni waħda sakemm…

Trasport

Matul l-aħħar snin, Transport Malta flimkien mal-Ministeru tat-Trasport nedew diversi skemi fuq ix-xiri ta’ mezzi tat-trasport biex jonqos it-tniġġis tal-arja. Tnejn mill-iskemi li qed jagħtu riżultati huma għax-xiri tal-karozzi elettriċi…

Annimali

Uffiċjali u membri tal-FKNK żaru l-Iskola Primarja ta’ Ħ’Attard fejn indirizzaw it-tfal li bħalissa qed jattendu Skola Sajf. Il-membri kellhom magħhom Kelb tal-Kaċċa ta’ Malta u Kelb tal-Fenek, bit-tfal li…

Aktar