Kultura
Regoli ġodda għall-baned tal-festi

Il-festi Maltin. X’inhuma mingħajr il-baned? L-ewwel baned ħarġu jakkumpanjaw il-festi madwar 150 sena ilu u biex dan il-patrimonju kulturali ma jintilifx l-Għaqda Każini tal-Banda mill-bidu tas-sena d-dieħla se timplimenta r-regoli li joħorġu minn dokument approvat mill-parti l-kbira tas-soċjetajiet membri tagħha.

Minn 88 soċjetà tal-banda f’Malta u Għawdex imsieħba fl-Għaqda Każini tal-Banda, 75 approvaw id-dokument dwar ir-regolamentazzjoni dwar il-baned u l-bandisti. Id-dokument se jibda jiġi implimentat minn Jannar li ġej. Il-President tal-Għaqda Każini tal-Banda Dr Noel Camilleri elenka d-diffikultajiet li għandhom il-baned Maltin fosthom in-nuqqas ta’ bandisti u l-ħtieġa biex iktar żgħażagħ jitħajru jsiru bandisti biex iżomm għaddejja din il-kultura u t-tradizzjoni tal-festi Maltin.

Dr Camilleri ħeġġeġ lis-soċjetajiet tal-banda u l-bandisti nfushom biex jaħdmu iktar biex itejbu l-komunikazzjoni bejniethom waqt li faħħar l-impenn kbir li jagħmlu l-kumitati tal-baned u anke l-bandisti nfushom.

Dr Noel Camilleri qal “u allura hemm bżonn li nsaħħu din ir-relazzjoni biex kemm jista’ jkun ikun hemm iktar reċiproċità, iktar rispett reċiproku bejniethom u nħajru iktar żgħażagħ jidħlu fil-qasam mużikali u allura fil-qasam bandistiku.”

Mistoqsi dwar kwistjoni meqjusa bħala pjuttost taħraq – dik tat-tariffi li jitħallsu l-bandisti, il-President tal-Għaqda Każini tal-Banda qal li r-regolamenti se jipprovdu regolamentazzjoni dwar il-ħlas għas-servizzi tal-bandisti. Qal li dan ma jfissirx li se jkun hemm tariffi strutturati, imma li kemm il-bandisti u anke s-soċjetajiet tal-baned ikunu iktar konxji tal-ħlasijiet li jintalbu biex it-tariffi mitluba ikunu f’parametri normali.

Dr Noel Camilleri qal “nibda nisma’ ċerti prezzijiet, ċerti tariffi li huma esaġerati. Kulħadd għandu dritt jitħallas u jkun rikonoxxut ta’ xogħlu, imma b’mod moderat’.

Id-dokument jitkellem dwar struttura tal-ħinijiet tas-servizzi tal-baned u anke r-rotot li jieħdu l-baned waqt il-marċi tal-festa b’Dr Camilleri jgħid li d-dokument innifsu huwa xprun biex il-banda tradizzjonali Maltija ma tintilifx.

Dr Noel Camilleri qal ‘Bħalissa l-Għaqda Każini tal-Banda għaddejja bi proċess biex il-festa Maltija tiġi, issir l-applikazzjoni tagħha biex issir parti mill-inventarju nazzjonali tal-wirt intanġibbli. Jekk din it-talba tiġi milqugħa, u għandha tiġi milqugħa, allura jkun il-pass li jmiss, li l-festa Maltija ssir applikazzjoni mal-UNESCO biex imbagħad issir wirt intanġibbli dinji’.

Il-baned Maltin għandhom storja ta’ madwar 150 sena u fi stħarriġ ikkummisjonat mill-Għaqda Każini tal-Banda, ħareġ li 60% ta’ dawk intervistati jassoċjaw il-kultura mal-festi u s-soċjetajiet tal-banda.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar