Lokali
Rekord ta’ passiġġieri u vetturi li qasmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex

Is-sena li għaddiet, rekord ta’ passiġġieri u vetturi qasmu l-fliegu bejn Malta u Għawdex bil-konsegwenza li l-Gozo Channel operat aktar vjaġġi.

Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fit-tnax-il xahar li għaddew ħames miljuni, disa’ mija u sbatax-il elf passiġġier użaw l-erba’ vapuri tal-Gozo Channel biex vjaġġaw bejn Malta u Għawdex.

Dan ifisser li s-sena li għaddiet, il-vapuri ġarrew kważi 160,000 passiġġier aktar mill-2018. Ir-raba’ vapur beda jopera f’nofs is-sena li għaddiet.

Bħala vjaġġi, il-kumpanija Gozo Channel operat total ta’ sebgħa u għoxrin elf, sitt mija u tletin vjaġġ; erbat’elef vjaġġ aktar mill-2018.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

L-Awtorità tat-Turiżmu (l-MTA) qalet li f’ġimgħa 12-il stabbiliment instabu jiksru l-protokolli biex titrażżan l-imxija tal-COVID-19 u se tittieħed azzjoni legali kontrihom. L-awtorità qalet li fl-aħħar tmint’ijiem, uffiċċjali tagħha għamlu ‘l…

Edukazzjoni

Il-Kunsill Studenti Universitarji, il-KSU esprima tħassib għax għad m’hemmx pjan alternattiv għall-eżamijiet tal-MATSEC li se jsiru f’Settembru. Fi stqarrrija l-KSU qal li s’issa l-eżamijiet għadhom se jsiru b’mod fiżiku fis-swali…

Lokali

Id-deputat Claudio Grech ippreżenta lill-ispeaker Anġlu Farrugia rapport tal-aħħar sena ħidma tal-Fondazzjoni Save A Life, li waqqaf flimkien ma’ martu, seba’ snin ilu. Is-Sur Grech spjega li jgħaddi l-onorarja parlamentari…

Aktar