Knisja Maltija
Restawr ta’ pittura unika fil-kappella ta’ Kemmuna

Il-ħarba tal-familja Sagra lejn l-Eġittu jew it-triq lura lejn Nażaret? Il-Kattoliċi għandhom iktar it-tradizzjoni li jfakkru l-ħarba fuq il-ħmara tal-Madonna, Ġesù tarbija u San Ġużepp lejn l-Eżilju fl-Eġittu. Imma t-tradizzjoni Biżantina u Ortodossa tfakkar ir-ritorn tal-familja sagra lejn Nażarett bil-figuri ċentrali juru lil Ġesù issa tfajjel miżmum minn idu minn ommu Marija, warajhom San Ġużepp u l-ħmara. U hija din il-verżjoni li tinsab fl-unika pittura fil-kappella ta’ Kemmuna. Ir-rettur tal-Kappella, jgħid li malli rifes fil-kappella sentejn ilu, ra l-ħsara f’din il-pittura u l-ħtieġa li din tiġi restawrata.

Monsinjur Joseph Attard qal “mal-ewwel rajt li kienet f’pożizzjoni kritika u ħassejt li kelli nagħmel ħilti biex din l-uniku pittura f’din il-kappella li hija wkoll parti mill-patrimonju kulturali, ma tintilifx għal dejjem”.

L-artist li minn idejh ħarġet il-pittura mhux magħruf għalkemm mad-daqqa t’għajn, ir-restawratur Pierre Bugeja qalilna li din x’aktarx saret fil-bidu tas-seklu tmintax.

Pierre Bugeja qal “għandha għamla fit-tond, iżda mhux eskluż li setgħet kienet rettangolari u mhux magħruf jekk din il-pittura inġebditx minn xi mkien ieħor”.

Il-pittura kellha tinqala minn postha u tinġieb Malta għar-restawr. Forsi mhux daqstant faċli biċċa xogħol bħal din, għaliex l-elementi tat-temp u l-baħar setgħu faċilment ikomplu jagħmlulha l-ħsara.

Pierre Bugeja qal “hemm ħafna żebgħa nstabbli li qed taqa’ u anke jekk tidħol viċin hemm l-element ta’ blisters, jiġifieri seta’ kien hemm xi inċident jew xi xemgħat mixgħula fil-qrib.”

Issa li beda t-tindif, ikompli l-proċess li jixħet dawl fuq l-identità ta’ dan il-kwadru. Ir-restawr li huwa proġett iffinanzjat mill-BOV, mistenni jkun lest għal Mejju tas-sena d-dieħla.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Aktar tard din is-sena partijiet minn Malta mistennija jerġgħu jintużaw għall-film blockbuster. Il-film ġdid ‘Jurassic World 3′ mistenni jinħareġ fis-swali taċ-ċinema f’Ġunju tas-sena d-dieħla. L-aħħar film minn din is-serje kellu…

Politika

Il-Ministru Owen Bonnici qal li bħala Ministru tal-Edukazzjoni se jaħdem, fost affarijiet oħra, biex jiġu indirizzati nuqqasijiet fis-sistema biex ħadd ma jaqa’ lura, u biex iżjed nies ikomplu jistudjaw, anke…

Politika

Waqt żjara fil-ħwienet fil-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela intlaqa’ mill-pubbliku, is-sidien, u l-ħaddiema tal-istabillimenti fi Triq ir-Repubblika. Dr Abela qal li l-Gvern qiegħed u ser ikompli jwettaq il-wegħda tiegħu…

Lokali

Tħabbret il-mewt ta’ Terry Jones; storiku u artist, magħruf l-iktar għas-serje televiża Monty Python and the Flying Circus. Terry Jones miet ta’  77 sena, wara li għall-aħħar erba’ snin kien…

Aktar