Knisja Maltija
Restawrata l-istatwa titulari ta’ San Lawrenz f’Għawdex

Tlesta x-xogħol ta’ restawr fuq l-istatwa titulari ta’ San Lawrenz, meqjum fil-paroċċa tar-raħal Għawdxi li ħa ismu mill-qaddis. F’ħames xhur ‘il bogħod mill-parroċċa tiegħu, l-istatwa fil-kartapesta għaddiet mill-ewwel proċess ta’ restawr tul il-125 sena li ilha li żżanżnet.

Il-ħarsa ‘l fuq lejn is-sema. L-istennija ta’ martirju aħrax liema bħalu – mixwi fuq gradilja. U l-qaddis li b’ħarstu aċċetta d-destin tiegħu. San Lawrenz ta ismu għar-raħal ċkejken fin-naħa tal-punent t’Għawdex. Mibni fuq pjanura u mdawwar minn tlett għoljiet: ta’ Għammar, ta’ Gelmus u Ta’ Dbieġi. Il-parroċċa ta’ San Lawrenz twaqqfet bħala parroċċa fil-15 ta’ Marzu 1893. U sentejn wara fl-1895 iżżanżnet l-istatwa titulari li nħadmet f’Marsilja għand Galliard et filles. Inħadmet fil-kartapesta u sal-lum qatt ma ntmisset fir-restawr. Fl-aħħar ħames xhur l-istatwa kienet Malta, fejn ir-restawratur Pierre Bugeja qal li minkejja li maħduma fil-kartapesta 125 sena ilu, l-interventi fuqha ma kinux kbar.

Wara l-appostli San Pietru u San Pawl, San Lawrenz l-aktar martri Ruman magħruf ta’ Ruma. San Lawrenz, Spanjol, ingħata l-martirju f’Ruma fis-sena 258 fi żmien l-imperatur Valerjanu talli biegħ it-teżori tal-knisja biex jgħin lill-foqra. Il-Kappillan ta’ San Lawrenz qal li minkejja li mhux se jsiru ċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa minħabba s-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija, il-komunità Lawrenzjana trid tkompli tiċċelebra u tgħix il-fidi li għex u miet għaliha San Lawrenz

Din l-istatwa ta’ San Lawrenz għandha tibqa’ tfakkarna fil-ħajja qaddisa, fil-virtujiet li ghex San Lawrenz u hekk għas-snin li ġejjin nittama li din l-opra tibqa’ jżejjen din il-knisja u tgħin anke l-komunità tagħna tgħix il-missjoni tagħha ta’ Insara fuq l-eżempju ta’ dan il-qaddis.

L-istatwa titulari terġa’ lura fost il-komunità Lawrenzjana s-Sibt filghaxija fejn San Lawrenz jintlaqa’ fil-pjazza ta’ quddiem il-knisja parrokkjali u ssir quddiesa fil-miftuħ.

Aħbarijiet Oħra

Covid Alert Malta hija App ġdida varata dalgħodu mid-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-saħħa Chris Fearne u s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo, li permezz tagħha, se jissaħħaħ il-Contact Tracing fil-pajjiż. Waqt…

Il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali flimkien mal-Kunsill Malti għall-Arti u Festivals Malta ħadu d-deċiżjoni sabiex l-14-il edizzjoni ta’ Notte Bianca tiġi mibdula f’attivitajiet distinti u separati mifruxa fuq…

Il-Ministeru għas-Saħħa kkonferma li anzjana ta’ 91 sena mietet waqt li kienet għadha każ attiv bil-Covid-19. L-anzjana kienet ikkonfermata pożittiva għall-Covid-19 fis-26 ta’ Awwissu u ddaħħlet l-isptar Mater Dei fis-6…

Studju maħruġ minn diversi esperti Maltin fil-qasam tas-saħħa fosthom il-Professur Charmaine Gauci, jgħid li Malta qed tesperjenza t-tieni mewġa ta’ Covid-19 kawża ta’ żewġ avvenimenti tal-massa li saru fis-sajf. Fl-istudju…

Aktar