Lokali
Riċerka turi li Malta għamlet avvanżi fl-integrazzjoni tal-immigranti

Riċerka li saret minn erba’ Universitajiet sabet li Malta għamlet ħafna avvanżi fl-edukazzjoni għall-integrazzjoni tal-immigranti. Ir-riċerka li saret minn Universitajiet f’Ċipru, Estonja, Skożja u Malta kkonkludiet li programmi edukattivi maħsuba apposta, jgħinu u jsaħħu lill-immigranti u lill-pajjiż li jkunu qed jgħixu fih.

Fl-aħħar sentejn, akkademiċi mill-Universitajiet ta’ Glasgow, ta’ Ċipru, ta’ Talinn fl-Estonja u ta’ Malta ħadmu fuq riċerka dwar l-edukazzjoni li tingħata lill-immigranti, li tgħin fl-integrazzjoni tagħhom fil-pajjiż fejn ikunu qed jgħixu. Is-Soċjologa, Dr Maria Brown, li kienet parti mit-tim ta’ akkademiċi, qalet li mir-riċerka ħareġ li Malta qiegħda fit-triq tan-nofs, li filwaqt li għandha xi ttejjeb f’dan il-qasam, saru wkoll avvanżi. Dr Brown spjegat li mqabbel ma’ Malta, Ċipru ftit għandu policies dwar l-integrazzjoni filwaqt li l-Iskożja hija ħafna iktar avvanżata minn Malta f’dan ir-rigward.

Dr Maria Brown qalet “sibna wkoll differenzi fil-policies. L-Iskożja għandhom policy new scots, immigranti ttratati bħala nies ta’ dak il-post”.

Il-Professur Carmel Borg qal li jittama li r-riċerka sservi għal iktar policies dwar l-integrazzjoni.

“L-iskop tar-riċerka li naraw kemm is-settur edukattiv qed jirrispondi għall-interess tal-immigrant, jekk verament nemmnu fl-integrazzjoni” spjega Prof Borg.

Waqt seminar li sar fuq dir-riċerka, il-Pro Rettur tal-Università ta’ Malta, il-Professur Carmen Sammut tkellmet fuq kif l-Università qed tirrispondi għall-isfidi ta’ studenti immigranti fosthom b’policy kontra r-razziżmu u d-diskriminazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Ġuvni taħt l-età nżamm arrestat wara li llum tressaq quddiem il-Qorti akkużat li uża arma waqt argument familjari li fih kien involut missieru, is-sieħba ta’ missieru, u binha żgħir. L-akkużat,…

Qorti

Priġunier fil-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin qed ikun akkużat li ħebb għal supervisor waqt li dan tal-aħħar kien qed jaqdi dmiru. Anthony Borg ta’ 36 sena llum tressaq il-Qorti taħt arrest,…

Gazzetti

Din hija ħarsa ħafifa lejn il-gazzetti ppubblikati llum il-Ħadd 18 ta’ Awwissu 2019: Fl-ewwel paġna ta’ Times of Malta insibu ritratt tas-sit fejn hu propost li jinbena kumpless ta’ garaxxijiet…

Aktar