Politika Lokali
Riflessjonijiet tal-President: Sodisfatta li tat sehemha biex jonqsu l-inugwaljanzi

Inqas minn ġimagħtejn mit-tmiem tal-mandat tagħha, il-President Marie-Louise Coleiro Preca qalet li tinsab sodisfatta li għamlet li setgħet biex itejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Għawdxin, partikolarment biex tgħin lil persuni vulnerabbli. Minkejja li rrikonoxxiet li setgħet għamlet xi affarijiet differenti, saħqet li l-akbar sodisfazzjon tagħha hu li tat sehemha biex jonqsu l-inugwaljanzi.

Fl-aħħar jiem tal-presidenza, il-Pesident Marie Louise Coleiro Preca qalet li tinsab kburija li ngħatat l-opportunità li tosserva mill-qrib lis-soċjetà Maltija. Qalet li l-ikbar sodisfazzjon hu li tikkontribwixxi biex kull ċittadin, irrispettivament mill-klassi politika, soċjali jew ekonomika, jingħata ċ-ċans li jkun parti mis-soċjetà mingħajr ma ħadd ikun eskluż.

Meta wieġbet mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt it-tnedija tal-ktieb, “Riflessjonijiet tal-President” li fih perspettivi bijografiċi dwar il-ħajja personali u pubblika tagħha, il-President saħqet li meta ngħatat il-kariga, kienet konxja li l-irwol ma kienx eżekuttiv, iżda wieħed li jġorr responsabbiltà morali.

Qalet li l-karriera tagħha kienet dejjem imnebbħa minn missjoni soċjali, anke fil-presidenza. Qalet li għamlet dan b’sens ta’ dover lejn min huwa batut u li ħadmet għall-inklużjoni.

”Ikollna soċjetà li tkun aktar attiva, aktar taħseb b’mod kritiku, ħdimna ħafna fuq dak li ngħidulha peace education fejn l-inklużjoni u ġustizzja soċjali tkun parti integrali minn dak kollu li nkunu qed nagħmlu.”

Il-President sostniet li s-soċjetà Maltija nbidlet b’mod sinifikanti u saret aktar multikulturali li qed tkompli tevolvi b’mod naturali minħabba l-globalizzazzjoni.

Qalet li t-tfal u l-ħtiġijiet tagħhom kienu ċentrali waqt il-presidenza tagħha. Żiedet tgħid li l-ħidma tagħha kienet immirata lejn it-tneħħija tal-inugwaljanzi u esprimiet it-tama li kull riforma, anki fuq livell kostituzzjonali, isaħħah s-sostennibbiltà tas-soċjetà Maltija.

”Jiena dejjem naħseb li nista’ nagħmel aħjar, bla dubju ta’ xejn regrets ikun hemm imma mbagħad hemm affarijiet li bla dubju ta’ xejn huma pożittivi fis-sens li l-poplu tagħna miexi ‘l quddiem, miexi ‘l quddiem imma wkoll fil-progress tagħna ma nistgħux naljenaw rasna għax jista’ jkun ukoll li l-progress iġib ċertu impatti u jħalli ċertu vittmi.”

Il-President qalet li se tkompli taħdem fl-interessi ta’ dawk li huma vulnerabbli u esprimiet it-tama li tibqa’ qrib is-soċjetà Maltija permezz tal-ħidma tagħha.

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 90 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar