Lokali
Rimi illegali ta’ skart tal-irziezet fid-drenaġġ ta’ Għawdex

Il-Water Services Corporation qalet li kwantità kbira ta’ ‘farm waste’ likwidu sab triqtu fis-sistema tad-drenaġġ f’Għawdex wara x-xita qawwija. Fi stqarrija ntqal li kieku ma kienetx għall-azzjoni f’waqtha tal-ħaddiema tal-WSC, dan l-inċident seta’ jipperikola xhur ta’ xogħol u investimenti ta’ bosta miljuni ta’ ewro; inkluż l-outfall u d-diffużur f’qiegħ il-baħar li ssewwa ftit tal-ġimgħat ilu.

Intqal li l-bdiewa f’Għawdex issa għandhom aċċess għal faċilità ‘state of the art’ ta’ trattament tad-demel likwidu li tagħti soluzzjoni sostenibbli konkreta biex tiddisponi minn skart bħal dan. Il-Water Services Corporation qalet li dan is-servizz issa huwa sospiż sa nhar it-Tnejn biex jippermetti biżżejjed ħin biex iseħħ l-proċess ta’ rkupru meħtieġ.

Il-Korporazzjoni spjegat li bħalissa qed issaħħaħ b’mod drastiku s-sezzjonijiet ta’ nfurzar tagħha inkluż tagħmir ta’ monitoraġġ ħaj. Dawk li se jiksru l-liġi se jiffaċċjaw azzjoni drastika u se jinżammu responsabbli għal kwalunkwe ħsara li tkun ġarrbet l-infrastruttura tagħha. Qalet li l-assistenza tal-pulizija se tiġi mitluba  kif meħtieġ.

Sostniet li l-infrastruttura tad-drenaġġ hija kumplessa ħafna u delikata u ssofri ħsarat minħabba l-użu mhux xieraq tas-sistema tad-drenaġġ urban. Huwa għalhekk importanti ħafna li l-fis-sistema jintrema biss skart uman u dak ta’ karta degradabbli.

Kwalunkwe suspetti jew problemi bid-drenaġġ jista’ jiġi rrappurtat lill-Korporazzjoni fuq in-Numru tat-Telefon: 8007 6400;  [email protected]; websajt live chat : www.wsc.com.mt; jew permezz tal-midja soċjali.

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar