Lokali
Riskju li jinqered in-naħal – 33% tal-ikel li nieklu ġej min-naħal

L-importanza tan-naħal għall-eko sistema u l-produzzjoni tal-ikel fid-dinja ġie rikonoxxut minn Nazzjonijiet Magħquda li ddikkjarat l-20 ta’ Mejju bħala l-Jum Dinji għan-Naħla. Dan sar biex titqajjem kuxjenza fuq l-importanza ta’ din l-ispeċi fost bosta biżgħat madwar id-dinja li n-naħal qed bil-mod il-mod jinqered. Dan it-tħassib jinsab ukoll fost il-ftit Maltin li jrabbu naħal.

In-naħla ma tipproduċiex biss l-għasel. L-importanza tan-naħal hija aktar minn hekk għax hija ħolqa importanti fl-eko sistema u fil-produzzjoni ta’ ħafna mill-ikel.

Adrian Bugeja Douglas mill-assoċjazzjoni Maltija ta’ dawk li jrabbu naħal stqarr sodisfazzjon li n-Nazzjonijiet Magħquda għarfet dan ddedikat jum għan-naħal.

Adrian Bugeja Douglas qal li “33% tal-ikel li nieklu ġej b’mod dirett jew indirett mill-polizzazzjoni tan-naħal – jekk ser nitilfu n-naħal – dan l-ikel nitilfuh”.

F’Malta hawn mal-mitejn persuna li huma reġistrati li jrabbu n-naħal. Victor Busuttil wieħed minnhom. Jinkwetaħ il-fatt li r-razza tan-naħla Maltija hija mhedda fost oħrajn min-naħal impurtat u jibża’ li n-naħla Maltija ser tintilef.

Victor Busuttil qal li “hija l-aktar naħla rari fid-dinja għax għandna ftit eluf ta’ kolonji u ma ssibha mkien aktar fid-dinja u jekk ma nikkonservawhiex u tispiċċa minn Malta mhix ser tinstab iktar fid-dinja”.

Is-sur Busuttil, jgħid li n-naħal huwa mhedded fost oħrajn mill-bexx u mill-għasfur li jpassi li ismu miegħu – qerd in-naħal li jattakka naħal bil-gżuż.

Mario Sant waqgħet żokortu fit-trobbija tan-naħal u jinnota kif evoluzzjoni sħiħa fit-trobbija ta’ din l-ispeċi.

Mario Sant qal li “konna nużaw il-qolla – maż-żmien evolvejna u morna għall-kaxxa tan-naħal. Tiftaħha b’mod iktar komdu; itella’ t-tilari wieħed wieħed. Tista’ żżomm kontroll iżjed tal-mard; tispezzjona fejn hi r-reġina u jekk hix qiegħda tbid”.

F’Malta hawn madwar 4,000 kolonja tan-naħal b’kull waħda fiha bejn 30,000 u 80,000 naħla.

Aħbarijiet Oħra
Kultura

Il-Maltapost u s-Soċjetà Maltija tal-Filatelija qed itellgħu l-fiera tal-kollezzjonisti tal-bolol magħrufa bħala Maltex. Il-fiera tat ukoll spazju lil kollezzjoni oħra biex juru d-damma ta’ oġġetti li qajla jiġu f’moħħok li…

Saħħa

Fil-gżejjer Maltin hawn mal-35,000 persuna li jingħataw kura minħabba problemi fit-taħdit fosthom 600 tifel u tifla. Dr Rita Micallef li tmexxi s-servizzi terapewtiċi fid-Dipartiment tas-Saħħa qalet lil TVM li fl-aħħar…

Kronaka

Raġel ta’ 49 sena mill-Mosta ttella’ mill-baħar mill-Forzi Armati wara li waqa’ għoli ta’ diversi metri minn fuq l-irdumijiet ta’ Ras id-Dawwara fl-akwati ta’ Għar id-Dwieb fl-Imtaħleb. TVM huwa infurmat…

Budget

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne qal li l-Budget għas-sena d-dieħla huwa mibni fuq tliet pilastri: il-ħolqien tal-ġid, inċentivi għal min jeħtieġ l-għajnuna biex jimxi ‘l quddiem u…

Aktar