Saħħa
Sa 10 snin oħra 25% tal-Maltin jistgħu jbatu b’qalb għajjiena

Id-Dipartiment tal-Kardjoloġija fl-Isptar Mater Dei jemmen li sa għaxar snin oħra sa 25% tal-popolazzjoni tista’ tbati b’qalb għajjiena.

Il-kardjologu Dr Robert Xuereb qal lil TVM li f’Malta hawn ‘il fuq min-8,000 ruħ ibatu minn din il-kundizzjoni li taffettwa bil-kbir is-saħħa tal-bniedem.

Is-sintomi varji tal-għejja fil-qalb huma r-raġuni ewlenija għall-akbar għadd ta’ pazjenti li kull sena jmorru fid-Dipatiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei.

Fil-jum dedikat għal din il-kundizzjoni, il-Kardjologu Robert Xuereb saħaq li d-dieta ħażina, in-nuqqas ta’ eżerċizzju u l-età huma l-fatturi ewlenin għal din il-kundizzjoni li tirriżulta spiss minn attakki tal-qalb.

”Minhabba l-ferita tal-attakk tal-qalb, mela l-kawżi li jikkaġunaw l-attaki tal-qalb li huma erba’, it-tipjip, sigaretti, pipa, il-pressjoni għolja, iz-zokkor, il-kolesterol fid-demm dawn kollha jikkaġunaw djuq tal-aterji tal-qalb u qalb għajjiena.”

Dr Xuereb spjega li f’età avvanzata, il-qalb ikollha tendenza ikbar li tibda tgħejja. Wissa iżda li din il-kundizzjoni tista’ taffetwa wkoll persuni ferm iżgħar fl-età.

Għal Marisa Zammit li attendiet għal-laqgħa ta’ informazzjoni fl-Isptar Mater Dei qalet li hija tieħu s-sintomu tal-qtugħ ta’ nifs b’serjetà kbira, wara t-telfa ta’ ħabiba tagħha.

Kienet tqawwiet ftit, u kienet taqta’ ħafna nifisha u ħasbet li għax kellha l-piż żejjed imma fil-fatt kien għax kellha qalb għajjiena.

”Taqta’ nifsek hu, timxi biċċa u malajr trid tieqaf.”

Dr Xuereb saħaq li l-Maltin iridu jieħdu ħsieb saħħithom minn età żgħira, kemm permezz tal-eżerċizzju kif ukoll b’dieta meqjusa u bilanċjata.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

L-istudenti fl-iskejjel sekondarji tal-Gvern li għażlu suġġetti vokazzjonali, minn Settembru li ġej se jibda jkollhom il-lezzjonijiet minn klassijiet li ngħataw bixra differenti għax ġew mgħammra b’apparat li jixbah dak li…

Agrikultura

Deskritt bħala wieħed mill-ifjen żjut minn esperti u chefs magħrufa internazzjonalment, fosthom Jamie Oliver, iż-żejt taż-żebbuġa Malti għandu karatteristiċi partikulari li jiddistingwuh. Sejbiet arkeoloġiċi juru li elfejn sena ilu, ir-Rumani…

Kultura

Niċċa bi statwa devota tar-Redentur, fit-triq għal Marsaxlokk, se tiġi restawrata. Ix-xogħol se jsir mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali u għandu jitlesta sal-aħħar tas-sena. Il-Perit…

Annimali

Numru ta’ kuċċiera qalu li qegħdin jikkunsidraw li jiftħu kawża fil-Qorti biex ireġġgħu lura l-avviż legali li bih ma jistgħux jaħdmu bil-karrozzin bejn is-siegħa u l-erbgħa ta’ waranofsinhar f’Lulju u…

Aktar