Ambjent
AĠĠORNAT: Intlaħaq kompromess bejn arja nadifa u l-manifattura ta’ karozzi li jniġġsu inqas – Miriam Dalli

Il-Kumitat Ambjentali tal-Parlament Ewropew approva r-rapport tal-MEP Miriam Dalli dwar it-tnaqqis tal-ħruġ ta’ gassijiet li jniġġsu l-arja mill-vetturi.  Ir-rapport jgħid li sal-2030, 45% tal-karozzi ġodda privati u dawk żgħar għall-użu kummerċjali għandhom ikunu b’emissjonijiet baxxi ta’ CO2 (dijossinu tal-karbonju – sors tat-tniġġis ambjentali, il-mard respiratorju u l-bidla fil-klima).

Meta kienet qed tindirizza konferenza tal-aħbarijiet iktar kmieni llum fil-Parlament Ewropew fi Strasbourg, Dr Dalli qalet li dawn il-miri se joħolqu bilanċ bejn il-kuxjenza ambjentali, is-saħħa taċ-ċittadini u l-isfidi li għandha l-industrija tal-manifattura tal-vetturi fl-Unjoni Ewropea.

Spjegat kif din hija policy li għandha twassal għal bidla pożittiva biex tiżdied il-produzzjoni ta’ karozzi li jaħdmu bil-batteriji, l-elettriku, hybrid u għalhekk isir iktar investiment u jinħolqu l-impjiegi, iżda fl-istess waqt ikunu vetturi li ma jniġġsux l-ambjent u jħarsu saħħet iċ-ċittadini Ewropej.

L-MEP Maltija saħqet ukoll fuq il-bżonn li tiżdied l-infrastruttura biex min juża karozzi elettroniċi jew bil-batterija jkun jista’ jiċċarġjaha faċilment, filwaqt li qed tipproponi li jingħata taħriġ lill-ħaddiema li jaħdmu f’dan is-settur.

Spjegat kif fir-rapport tagħha qed tipproponi li għandha tinbidel is-sistema li biha ssir analiżi ta’ kemm joħroġ CO2 mill-vetturi biex jiġu evitati xi skandli bħalma ġara fil-passat.  Dr Dalli hija tal-fehma li dawn il-miżuri għandhom jidħlu gradwalment biex jagħtu ċans lill-industrija awtomobilistika tadatta għall-miri stabbiliti fir-rapport.

Ir-rapport tal-MEP Dalli għadda bi 38 vot favur, 23 vot kontra u 7 astensjonijiet.  Il-pass li jmiss huwa li jittieħed vot mill-MEPs kollha fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew ta’ Ottubru.

Ara l-kumment li tat Dr Dalli meta mistoqsija minn TVM dwar kif se jintlaħaq bilanċ bejn l-aspetti ekonomiċi u ambjentali tal-industrija tal-manifattura tal-vetturi fl-Unjoni Ewropea bil-miri stabbiliti fir-rapport.

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Il-Qorti tat kumpens ta’ €106,000 bħala danni lil familja wara inċident tat-traffiku fin-Naxxar li fih kien tilef ħajtu Karl Fenech. Huwa miet erbat ijiem wara li ttajjar waqt li kien…

Sajd

Is-settur tas-sajd u l-akkwakultura kien taħt il-lenti tal-Awditur Ġenerali li f’rapport li ppreżenta fil-Parlament elenka nuqqasijiet li osserva fis-supervizzjoni kontra s-sajd illegali mit-taqsima tal-infurzar tad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura. Minkejja l-obbligi…

Lokali

F’intervista ma’ TVM, il-Kummissarju Elettorali Ewlieni, Joseph Church qal li f’Mejju tas-sena d-dieħla, ir-riżultati uffiċjali tal-votazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali se jinħarġu fi żmien 12 jew 14-il siegħa …

Aktar