Lokali
Sajjieda jħejju biex imorru għal-lampuki

Jonqos madwar 24 siegħa biex is-sajjieda Xlukkajri jħallu l-Port ta’ Marsaxlokk sabiex jitfgħu l-kannizzati, biex fil-15 ta’ Awwissu jibda l-istaġun tal-lampuki.

“Kulħadd qiegħed fuq l-ansjetà biex jeħles minn dan li aħna ngħidulu, l-ikbar uġigħ ta’ ras, dal-periklu, biex ikollok il-kanizzata diġà qegħdin jaħdmu għalik bħala sajjied” qal sajjied Xlukkajr.

Joe Demicoli, huwa wieħed mis-sajjieda Xlukkajri li sibna max-Xatt ta’ Marsaxlokk, jipprepara l-knatan tqal, biex jitgħabbew fuq il-bastimenti tas-sajd ħalli min-nofs il-lejl tal-Ħamis joħorġu u jitfgħu l-kanizzati fil-baħar. Dan biex mis-16 ta’ Awwissu jibdew idaħħlu lejn l-art l-ewwel qabdiet tal-lampuki. L-istaġun jagħlaq fil-31 ta’ Diċembru.

“Il-proċess jibda matul is-shoulder months meta s-sajjied, ngħidu hekk, ma jkollux daqshekk impenn. Allura jibda jipprepara dawn, li huma l-kanizzati, jew kif ngħidulhom hawn isfel, is-sufri. Dawn ġablo li jintrabtu fi xkejjer u jintrabtu. Jinħadmu dawn li ngħidulhom l-istrop ta’ taħt ras iċ-ċima, li miegħu jintrabat il-palm u jintbatat mal-kantun li jintrema mill-qiegħ, U il-kantun isorġu lil din il-float biex il-lampuki eventwalment joqgħġodt taħt id-dell tal-palm” qal Joe.

Minn Marsaxlokk, mistennija joħorġu mal-130 bastiment. Kull bastiment ikollu medja ta’ 150 ċima, li jitfgħu bejn tlieta u erba’ ċimi kull mil nawtiku, bis-sajd isir bejn 8 mili nawtiċi u 100 mil nawtiku ‘l barra minn Malta. Dawn ikunu kollha kalati fuq pożizzjoni li tkun telgħet bil-polza. Iżda Joe Demicoli jispjega li mhux kollox hu ward u zahar għax mhux l-ewwel darba jsibu sajjieda oħra fuq iċ-ċima tagħhom.

Joe qal “li hu żgur li ramaw ħafna ġirien tagħna, Tuneżini li nsibuhom ta’ xkiel għalina. Għandek it-Taljani li infurmati li waslu sal-Golf ta’ Napli. Jiġifieri l-lampuka m’għadhiex bis-sistema li ħloqniha aħna l-Maltin bil-kanizzati, iżda issa din it-teknika hija mfittxija minn sajjieda ġirien tagħna. Anke l-Ispanjoli diġà qed jagħmlu l-istess”.

Huwa qal li bħala sajjieda, talbu l-assistenza tal-Forzi Armati, il-Pulizija tal-ALE u ta’ Transport Malta biex jissorvelaw bċejjeċ oħra tal-baħar, bħal cabin criuses li kull sena jagħmlu ħsara apposta lill-kanizzati.

“Jekk jogħġobkom tmorrux ‘il barra għax jekk tgħaddi minn ma’ ċima tkun qed ittellef l-qbid tagħha f’dik iċ-ċima” qal Joe.

Intant, fl-aħħar jiem, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri waqt laqgħa ma’ diversi sajjieda ħabbar li ż-żbir tal-palm għas-sajd tal-lampuki daqshekk se jibqa’ jsir mis-sajjieda, u se jibda’ jsir mill-Gvern. Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana laqgħet b’sodisfazzjon dan il-fatt u qalet li b’kollox tqassmu 3,775 werqa tal-palm lis-sajjieda Għawdxin reġistrati full-time jew part-time.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Minn għadd ta’ knejjes ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira. TVM żar il-Bażilika Kolleġġjata fl-Isla fejn segwa t-tħejjijiet li jsiru minn wara l-kwinti qabel ħarġet waħda mill-eqdem purċissjonijiiet li jsiru bħal-lum…

Stejjer Umani

Gesmond Micallef ilu għoxrin sena b’riskju għal ħajtu jmur idewwi nies midrubin serjament fil-gwerer. Ftit tal-jiem ilu, is-sur Micallef li huwa infermier ngħaqad ma’ tim mediku Franċiż biex idewwi nies…

Lokali

Għall-Knisja Kattolika l-qofol tat-tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù ntlaħaq kmieni l-Ġimgħa waranofsinhar fil-knejjes kollha, bir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwann, l-Adorazzjoni tas-Salib, u t-Tqarbin. Minn għadd ta’ knejjes imbagħad…

Lokali

L-arti tal-fotografija magħquda max-xogħlijiet artistiċi tal-uħud mill-vari tal-Ġimgħa l-Kbira f’Malta nġabru fi ktieb li ġie ppubblikat fl-aħħar jiem. Passjoni – Merging Art and Faith huwa l-isem tal-ktieb li jiġbor fih…

Aktar